Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІ Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 10. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

1. Як визначається фізико-географічне положення материка?

2. Складіть план характеристики географічного положення країни.

Фізико-географічне положення (ФГП) України. У цілому фізико-географічне положення України є сприятливим. Природні умови нашої країни є одними з найкращих у світі. Німецькі кліматологи вважають, що за всім комплексом природних умов для життя і господарської діяльності людини у світі немає кращої території, ніж Вінницька область України. Визначено й населений пункт, де сконцентровано ці сприятливі умови, — місто Немирів.

- За допомогою глобуса визначте положення України відносно екватора та нульового меридіана. Схарактеризуйте наслідки такого розташування для природи нашої країни.

Розташування України в помірному поясі Північної півкулі визначає головні риси її фізико-географічних умов. Теорія «кліматичних оптимумів» американського вченого С. Гантінгтона вказує на те, що найсприятливіші умови для всебічного розвитку мають країни, які розташовані в помірних поясах. Особливістю географічного положення України також є те, що вона знаходиться на ділянці Європи зі складною і різноманітною геологічною будовою. Це молодий Альпійсько-Гімалайський складчастий пояс і одна з найдавніших геологічних структур планети — Український кристалічний щит. Тектонічні плити і велетенські западини, присутні в Україні, також визначають надзвичайне розмаїття і багатство її корисних копалин.

- За допомогою фізичної карти Європи визначте географічні об’єкти (форми рельєфу, річкові та морські басейни тощо), у межах яких розташована територія України.

Через Україну простягається вісь високого атмосферного тиску материка — так звана вісь Воєйкова. Унаслідок цього територія країни зазнає впливу різних повітряних мас: західна, центральна і північна частини перебувають під впливом західних повітряних мас, які приносять циклони. Південна і східна частини відчувають на собі вплив Азорської і Азійської областей високого тиску. Крім того, на територію України прориваються повітряні маси, що формуються над Малою і Центральною Азією та Арктикою. Пом’якшувальний вплив на клімат країни має широкий вихід її південної частини до берегів Чорного і Азовського морів.

Географічне положення — це розташування об’єкта щодо інших об’єктів, які розташовані поза його територією або перетинають її і мають чи можуть мати на неї вплив.

Економіко-географічне положення (ЕГП) України можна оцінити як середньо сприятливе. Жодна з країн, що безпосередньо межують з Україною, не характеризується високим рівнем економічного розвитку (мал. 26).

Сусідство України з такими кризовими державами, як Білорусь, Молдова, Росія не є вигідним.

Водночас вигідним є безпосереднє сусідство України з такими країнами Європейського Союзу, як Польща, Словаччина та Угорщина. Їх успішний розвиток має служити прикладом для України у здійсненні її євроінтеграційних прагнень.

Назвіть країни, з якими межує Україна (мал. 26), та підпишіть їх (їх столиці) в контурній карті.

Мал. 26. Картосхема сусідського положення України

Завдяки географічному положенню Україна є транспортним кордоном з Європи як до Росії, так і до багатьох азійських країн. Україна, за даними британської консалтингової фірми «Рендал», має найвищий у всій Євразії транспортно-географічний рейтинг.

Друге місце посідає Польща. Ці дві держави власними територіями повністю перекривають єдиний ефективний і безпечний сьогодні прохід між Європою і Азією, Балтикою та Чорним і Азовським морями.

Економіко-географічне положення є поняттям відносним. Його оцінка не є абсолютною і залежить від соціально-економічної і політичної ситуації, що складається як у нашій, так і в ЕГП — це положення щодо інших об’єктів, які мають господарське значення (державних кордонів, населених пунктів, транспортних шляхів тощо ).

сусідніх країнах. Сприятливе економіко-географічне положення України підтверджується і тим, що за тисячі років до нашої ери тут виникла одна з найдавніших цивілізацій на планеті — трипільська. Потім тут же послідовно виникали праукраїнські державні утворення скіфів, сарматів, готів, антів. Їх розвиток, а пізніше й виникнення української держави Київська Русь, були пов’язані з вигідним географічним положенням. Наша держава розташована на півдні Східної Європи на межі західних і східних народів і культур, різних моделей соціально-економічного розвитку. Як свідчить історія, саме в таких місцях і виникають нові осередки економічного, політичного і культурного розвитку людства.

Політико-географічне положення (ПГП) України характеризується як позитивними так і негативними рисами. Причина такої оцінки — наявність безпосереднього кордону з Росією, яка проводить агресивну політику щодо України.

? 3 уроків історїі пригадайте, чи були в історії нашої держави часи дискримінації її населення. Підготуйте короткі повідомлення з цього питання.

У той самий час Україна має широкий (понад 2 590 км) вихід до країн Центральної і Західної Європи, які стабільно розвиваються та входять до ЄС і НАТО. Таке географічне розміщення відкриває перед Україною перспективи входження до європейських економічних, політичних і військових структур, які вже довели власну ефективність. Фактично таке положення є буферним між країнами НАТО на заході і Російською Федерацією на сході і північному сході. Це створює багато нових непростих проблем (економічних, політичних, військових) у стосунках з сусідами.

Назвіть країни ЄС та НАТО, з якими межує Україна.

ПГП — це місце країни на політичній карті світу, віддаленість від різноманітних угрупувань країн (економічних, військово-політичних та інших організацій), міжнародних потоків товарів, капіталів, людей та інформації.

- У країна має чи не найвигідніше в Європі фізико-географічне положення і природні умови.

Україна лежить на півдні Східної Європи на межі західних і східних народів і культур, різних моделей соціально-економічного розвитку. Сусідство України з країнами Євросоюзу і наявність кордонів із країнами — колишніми членами СРСР дозволяє продовжувати розвивати з ними різносторонні і різнопланові відносини.

Політико-географічне положення України є несприятливим через ускладнення стосунків із сусідньою Росією.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Схарактеризуйте фізико-географічне положення України.

2. Назвіть країни, з якими межує Україна, політичні та економічні союзи, до складу яких вони належать.

3. Схарактеризуйте позитивні та негативні риси економіко-географічного положення України.

4. Поясніть, як Ви зрозуміли поняття «політико-географічне положення». Назвіть негативні та позитивні риси політико-географічного положення України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити