Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІ Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 11. ГЕОПОЛІТИКА. ДЕРЖАВНА ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНІ КОРДОНИ, РОЗМІРИ ТЕРИТОРІЇ, КРАЙНІ ТОЧКИ, ГЕОГРАФІЧНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ

З уроків історії пригадайте, чи завжди розміри території будь-якої країни залишаються незмінними. Поясніть чому.

Геополітика. Великий вплив на формування сучасної політичної карти світу мають геополітичні чинники, тобто чинники, пов’язані з дією географічного довкілля (середовища).

- Використавши додаткові джерела географічної інформації, підготуйте повідомлення про різні погляди на сутність геополітики. Зверніться по допомогу в цьому запитанні до Вашого вчителя історії.

Державна територія. Кожна країна має певний простір для задоволення своїх внутрішніх потреб.

Геополітика вивчає державу головним чином у її відношенні до оточення, до простору і ставить за мету вирішити проблеми щодо реалізації нею власних життєво важливих інтересів.

Велике значення має географічне положення країни, тобто розміщення її відповідно інших об’єктів і територій на поверхні Землі. Зовсім об’єктивно різні результати розвитку нації і країни дає їх розташування в зоні тундри і в субтропічній зоні, у гірській місцевості й на морському узбережжі тощо.

Сусідство з нестабільними, кризовими державами також негативно позначається на соціально-економічному розвитку, внутрішній і зовнішній політиці держави.

? Як па територію України впливає сусідство з нестабільним Придністров’ям. Що є причиною наявності біженців в Україні?

Територія держави — це відокремлена від інших країн земна поверхня, що керується тільки законами певної держави, яка має виключне право користуватися цією землею на власний розсуд.

Державна територія України виокремлюється на картах і на місцевості її державними кордонами. Державний кордон — це уявна (іноді реальна) лінія на поверхні Землі та уявна вертикальна площина, що проходить через неї в повітряному просторі і в надрах. Вона визначає межі держави і відділяє її територію від території інших держав.

У Конституції України закріплено, що «земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу» (стаття 13 Конституції України 1996 р.). Отже, передбаченим є право народу на володіння, користування і розпорядження як самою територією, так і всіма її природними ресурсами і багатствами без шкоди для будь-яких зобов’язань, що випливають з міжнародного співробітництва держав. Як об’єкт права власності державна територія може бути предметом цивільно-правових угод: купівлі-продажу, дарування, оренди тощо.

Державні кордони, розміри території, крайні точки. Процес становлення кордону будь-якої держави в наш час проходить два етапи: делімітацію і демаркацію.

Територія держави (в міжнародному праві) — визначена на основі норм міжнародного права частина земної поверхні (суходіл, внутрішні акваторії, повітряний простір над ними), на яку поширюється виключний суверенітет цієї держави.

? Назвіть країни, з якими Україна межує безпосередньо.

Загальна протяжність кордонів України становить 6993 км.

На суходольні кордони припадає 5638 км. Крім того, Україні належить прибережна частина державного кордону на відстані 12 морських миль від берега.

Отже, державний простір нашої країни включає територію держави, належну їй акваторію, а також повітряний простір над ними. Конвенція 1981 р. надає Україні право на володіння виключною економічною зоною в Чорному морі. Це 200 морських миль від власної лінії узбережжя на експлуатацію біологічних і мінеральних ресурсів води, дна і надр, право зводити тут штучні острови, установлювати бурові платформи тощо.

Площа України складає 603,7 тис. км2. За цим показником наша держава — перша в Європі. Крайньою точкою держави на півночі є точка державного кордону біля села Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області. На крайньому півдні — це мис Сарич у Криму. Відстань між ними складає 893 км. Крайня західна точка — на Закарпатті поблизу міста Чоп (с. Соломонове). На сході крайньою є точка на кордоні з Росією поблизу села Рання Зоря Міловського району Луганської області (мал. 27). Між ними відстань складає 1316 км.

Делімітація кордонів — визначення загального положення і напрямів державного кордону між суміжними державами шляхом переговорів.

Демаркація кордонів — проведення лінії державного кордону на місцевості з позначенням його спеціальними прикордонними знаками згідно з договорами про делімітацію кордонів і доданими до них картами та описами, яке здійснюється спільними комісіями держав. Під час робіт з демаркації кордонів проводиться топографічна або аерофотозйомка місцевості.

Мал. 27. Крайні точки України

- Знайдіть на фізичній карті України та підпишіть у контурній карті крайні точки України.

Географічні центри України та Європи. Декілька європейських країн одночасно вважають, що саме на їх території розташований географічний центр Європи. Це пов’язано з різними існуючими методиками його обрахування та певною престижністю. Україна також претендує на це. Поблизу села Ділове Рахівського району Закарпатської області встановлено пам’ятний знак (мал. 28). На ньому відзначено, що саме ця точка є центром Європи. Унікальність знака (мал. 28, б) полягає в тому, що його встановили тоді, коли ця територія була у складі іншої держави.

Виникли колізії і з визначенням географічного центру України. У зв’язку з існуванням різних методик його обрахування на право розташування центру України претендують районний центр Кіровоградщини Добровеличківка і село Мар’янівка Черкаської області.

- Геополітика як наука вивчає вплив різних географічних чинників на зовнішню і внутрішню політику держави.

Територія держави відокремлюється державними кордонами від інших держав. Делімітація і демаркація визначають процес становлення кордону держави.

Протяжність кордонів України 6993 км. За площею Україна — найбільша в Європі (603,7 тис. км2).

Через існування різних методик обрахування кілька країн Європи претендують на те, що саме на їх території знаходиться географічний центр. Україна також претендує на це. Поблизу села Ділове Рахівського району Закарпатської області встановлено відповідний пам’ятний знак.

Мал. 28. Географічний центр Європи: а) в Україні (поблизу Рахова); б) у Полоцьку (Білорусь); в) у Литві

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Спробуйте пояснити, як клімат, продукти харчування і географічні ландшафти впливають на людей. Проілюструйте власні думки конкретними прикладами держав і народів.

2. Ознайомтесь з статтею 13 Конституції України. Які висновки Ви можете зробити щодо її тексту?

3. Знаючи загальну довжину сухопутних державних кордонів України, спробуйте за допомогою курвіметра визначити протяжність кордонів України з кожною окремою країною, з якою межує наша держава. Заповніть відповідну таблицю в зошиті.

4. Поясніть причини одночасного претендування кількома країнами Європи на місцезнаходження в них географічного центру цієї частини світу.

ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ

Практична робота 2.

Тема. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах.

Завдання:

1. Визначте та позначте на контурній карті кордони сусідніх з Україною держав. Позначте та підпишіть їх столиці.

2. Визначте географічні координати та позначте на контурній карті крайні точки України. За допомогою визначених координат розрахуйте відстань між крайньою північною та південною точками України. Які цифрові дані потрібні для виконання цього завдання?

3. Визначте географічні координати та позначте на контурній карті географічні центри України та Європи.

4. Відстань між крайніми північною та південною точками України складає 893 км, а між західною та східною —1316 км. Визначте ці відстані за допомогою масштабу фізичної карти України шкільного навчального географічного атласу та порівняйте отримані результати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити