Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІ Географічний простір України

Тема 2. Формування території України

§ 12. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ МЕЖ УКРАЇНИ З ХХ СТ. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ

Назвіть народи та держави, які формувалися і зникали в межах сучасної території України у давнину.

Формування території сучасної України — складний і тривалий історичний процес. Неодноразово її територію ділили між собою інші держави. Геополітичний простір, на якому формувалася Україна як держава, неодноразово перетворювався на зону нестабільності, претензій і суперництва сусідніх країн.

Перші сліди існування людини на території сучасної України належать до раннього палеоліту. Найдавнішою археологічною культурою в межах території сучасної України науковці називають королевську, найбільш відомою й добре вивченою — трипільську, найяскравішими культурами — скіфську та сарматську ранньозалізного віку.

- За матеріалами додаткових географічних та історичних джерел підготуйте повідомлення про одну з цих культур (королевську або трипільську археологічну, Кіммерію, Велику Скіфію або Сарматію).

Опорою для становлення незалежної Української держави стала Запорозька Січ, пізніше Гетьманщина, яка виникла в XVI ст. і багатьма своїми ознаками нагадувала європейські лицарські ордени (мал. 29). Проте вже у 1686 р. територія України була поділена по Дніпру між Росією та Польщею. За часів найбільшого розквіту (1687-1709 рр.) під час правління гетьмана Івана Мазепи столицею Гетьманщини був Батурин (мал. 30). Гетьманщина припинила своє існування за правління Катерини II у 1764 р.

Територіальні зміни меж України. Упродовж XIX ст. українська етнічна територія збільшилася майже на третину за рахунок південних степів до узбережжя Чорного й Азовського морів та річки Кубань. На межі ХІХ-ХХ ст. її площа становила близько 750 тис. км2. У 1917-1918 pp. тут виникло три держави — Українська Народна Республіка (УНР, столиця — Київ), Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР, Харків) та Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР, Львів).

Мал. 29. Історико-культурний заповідник «Запорозька Січ»

Мал. 30. Батурин. Історико- культурний заповідник «Гетьманська столиця»

22 січня 1919 р. у Києві на Софіївському майдані відбувся Акт урочистої злуки УНР та ЗУНР — проголошення Української соборної держави. В цей день ми з Вами відзначаємо День Соборності України.

Проте громадянська війна, інтервенція інших держав, політичні розлади та окупація українських територій іноземними військами не дали змоги існувати незалежній Україні.

У 1921 р. більша частина України опинилася у складі СРСР. Берестейщина, Галичина, Волинь, Підляшшя та Холмщина ввійшли до складу Польщі, Північна Буковина та Бессарабія — до Румунії, Закарпаття — до Чехословаччини. У 1934 р. столицю УРСР перенесли з Харкова до Києва.

Після підписання пакту Молотова — Ріббентропа 1939 р. до складу Радянського Союзу ввійшли західноукраїнські землі. У 1940 р. Радянський Союз відновив контроль над територією між Дністром і Прутом — Північною Буковиною та Бессарабією. До того часу Молдавська АРСР (частина України з 1924 p.), об’єднавшись з Бессарабією, стала окремою Молдавською PCP у складі СРСР. До складу УРСР увійшли Аккерманський, Ізмаїльський і Хотинський повіти Бессарабії, де переважало українське населення.

- Знайдіть на політико-адміністративній карті ці регіони України. Підпишіть їх у контурній карті із зазначенням дат повернення до складу України.

У 1939 р. проголошено незалежність Карпатської України, яку тоді ж окупувала Угорщина. Після Другої світової війни (1945 р.) до УРСР увійшла Закарпатська Україна (з 1946 р. — Закарпатська область), а частина західноукраїнських земель була передана Польщі. З 1954 р., після приєднання Криму, державна територія України не змінювалася. Незмінною територія залишилася й після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р.

Сучасний адміністративно-територіальний устрій (поділ) України формується на загальнодержавному рівні з урахуванням специфіки розселення, економічних, соціальних, історичних та національних особливостей розвитку конкретних територій. Він почав формуватися давно. За часів Київської Русі існували Київське, Чернігівське, Галицько-Волинське та інші князівства.

- За даними ресурсу geograf.com.ua підготуйте інформацію про історико-географінні області та етнографічні райони України.

Пізніше виникали нові адміністративно-територіальні одиниці, наприклад, за часів Богдана Хмельницького Україна поділялася на полки, які складалися із сотень. До них належали села, містечка і невеликі міста. Сотню очолював обраний козаками сотник, міста мали свою управу і магістрат (суд).

Сучасний адміністративно-територіальний поділ України зберіг радянську систему і старі назви: автономна республіка, область, район, місто тощо.

За даними Держслужби статистики України, станом на 01.01.2015 р. в Україні були такі адміністративно-територіальні одиниці: АР Крим та 24 області, 490 районів, 460 міст (з них 184 — міста спеціального статусу, республіканського, обласного значення), 111 районів у містах, 885 селищ міського типу, 10 279 сільських рад, 28 388 сільських населених пунктів.

Для порівняння, станом на 01.12.1965 р., в Україні було 394 райони, 370 міст, 828 селищ міського типу та 32 742 сільських населених пункти.

Адміністративно-територіальний поділ — це поділ території держави на певні частини з метою організації управління на місцях.

? Порівняйте ці статистичні дані. Зробіть відповідні висновки.

Адміністративно-територіальний поділ України постійно змінюється: села перетворюються на селища міського типу, селища міського типу стають містами.

Найістотнішою зміною в адміністративному поділі України був перехід у 1932 p. від округів до областей і районів. Першими було створено Харківську, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську і Одеську області.

Напередодні Другої світової війни, коли західна і південно-західна території України ввійшли до складу колишнього СРСР, було створено Волинську, Дрогобицьку, Львівську, Станіславську (з 1962 р. — Івано-Франківська), Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку, Ізмаїльську області. На базі Молдавської автономії в складі України, виникла союзна республіка СРСР. У роки війни було створено Херсонську, а після неї — Закарпатську і Черкаську області. Деякі області було об’єднано — Одеську з Ізмаїльською (1954 p.), Львівську з Дрогобицькою (1959 p.).

Сучасна Україна потребує адміністративно-територіальної реформи. 1 квітня 2014 р. Кабінет Міністрів схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Основне завдання реформи — зміна розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

На карті «Адміністративно-територіальний устрій» положення одиниць регіонального рівня визначають за їх фоновим забарвленням, а назви — за назвами обласних центрів (окрім підписаних на карті Закарпатської і Волинської областей та Автономної Республіки Крим).

- Знайдіть особливості в утворенні назв Закарпатської і Волинської областей та їх адміністративних центрів за допомогою карти свого географічного атласу.

Центри регіонів виділено спеціальними пунсонами. За назвами районних центрів (пунсон з крапкою всередині) можна визначити назви самих адміністративних районів. Селища міського типу від сіл відрізняються шрифтом їхніх назв, хоча й мають однакові із селами пунсони.

- Історичний процес формування території сучасної України — складний і тривалий. Фактично він закінчився у 1954 р. приєднанням Криму. Після проголошення незалежності країни 24 серпня 1991 р. територія України залишалася незмінною.

З 1921 р. більша частина України перебувала у складі СРСР. Західні та південно-західні її регіони увійшли до складу Польщі, Румунії та Чехословаччини, а з 1939 р. почали повертатися до України у складі СРСР.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Розкажіть про історію формування території сучасної України.

2. Поясніть, чому простір, на якому формувалася наша держава, перетворювався на зону претензій і суперництва сусідніх країн.

3. Схарактеризуйте адміністративно-територіальний поділ України.

4. Коли сформувалися сучасні області на території України?

5. Чим можна пояснити зміни в кількості областей і районів?

6. Чому сучасний адміністративно-територіальний поділ України потребує реформування?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити