Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 16. ГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ ЗЕМЛІ

1. Пригадайте, що вивчає наука геологія.

2. Які етапи геологічної історії Землі Вам відомі з попередніх курсів шкільної географії?

Геологічна історія Землі. Як кожен з Вас, так і наша планета має дату свого народження. Вона утворилася і далі проходить певні етапи свого життя: дитинство, юність, зрілість, старість.

Етапи життя Землі називаються геологічними ерами, а визначення віку її гірських порід — геологічним літочисленням. Вік нашої планети визначає геологія — наука про будову і розвиток Землі. Геологія вивчає склад земної кори, умови і закономірності утворення й поширення гірських порід.

- Пригадайте, що таке земна кора.

Зазвичай геологи мають справу з вивченням земної кори, яка межує з атмосферою і гідросферою, несе на собі всі об’єкти, які знаходяться на земній поверхні, зокрема Вашу школу, будинок і Вас самих. Вік найдавніших ділянок земної кори складає 4 млрд років. Склад і будову земної кори вивчають за допомогою геологічних, геохімічних та геофізичних досліджень, зокрема сейсмічних методів глибинного зондування.

? Пригадайте, з яких шарів складається материкова та океанічна земна кора.

Земна кора в Україні належить до континентального типу. Її потужність коливається від 25 до 65 км. Це ніби величезний тришаровий торт з осадовими породами на поверхні. Далі йде шар граніту, під ним залягає шар базальту.

Як визначається вік гірських порід. Він буває відносним і абсолютним. Відносний вік — це вік однієї гірської породи відносно іншої. Зрозуміло, що гірські породи, які залягають глибше, зазвичай є старішими за ті, які залягають ближче до поверхні Землі. Винятків є небагато, а один з найвідоміших знаходиться в Україні. Це відомі геологам усього світу Канівські гори. Тут гірські породи залягають неузгоджено. Молодші знаходяться глибше, а старші — ближче до поверхні. Існує декілька теорій причин такої феноменальної неузгодженості.

? Запропонуйте власну теорію цього унікального явища природи.

Абсолютний вік гірських порід визначається просто, але за допомогою складних приладів. Кожна гірська порода містить у собі радіоактивні елементи. Вони постійно розпадаються, утворюючи нові речовини. Цей процес є тривалим і продовжується сотні мільйонів років. Таким чином, завдання — доволі просте. При утворенні певної гірської породи продуктів розпаду радіоактивних елементів не було. За допомогою приладів визначають їх наявність та теперішню кількість. Знаючи швидкість розпаду тих чи інших радіоактивних елементів, визначають час існування даної гірської породи або її вік.

Мал. 40. а) відбитки папороті; б) скам’яніле дерево

На основі відносного і абсолютного віку гірських порід, а також залишків скам’янілих рослин і тварин у різних гірських породах учені склали «біографію» нашої планети (мал. 40). Науково вона називається геохронологічною таблицею. У ній наведено геологічне літочислення, тобто послідовність і вік формування земної кори (дивіться на у кінці підручника).

Геологічні ери. Геологічне літочислення поділяє весь період існування нашої планети на великі відрізки часу, які називають геологічними ерами. Їх 5 — архейська, протерозойська, палеозойська, мезозойська і кайнозойська. Що давнішою є ера, то вона довше тривала. Логічно, що чим ближчою до нашого часу є ера, тим більше про неї відомо.

Кожна ера тривала десятки і сотні мільйонів років, тому виникла потреба в межах кожної ери виокремити менші за тривалістю відрізки, які вчені назвали періодами. В їхній час відбувалися якісь значущі для історії формування земної кори події, наприклад, утворення гірських систем, виникнення і зникнення морів, розходження материків, виникнення і загибель тих чи інших рослин і тварин.

- За допомогою форзаца в кінці підручника назвіть періоди в межах мезозойської ери та з’ясуйте, що відбувалося під час кожного з них.

У геохронологічній таблиці виділяють також епохи горотворення, коли відбувалися дуже інтенсивні процеси зминання гірських порід у складки. Поверхня нашої планети радикально переформатовувалася. Через тріщини земної кори на її поверхню виливалася магма. Утворювалися магматичні гірські породи.

Відбувалися потужні землетруси. Українські Карпати і Кримські гори утворилися в останню епоху горотворення — Альпійську. Вони належать до молодих гір, в яких горотворні процеси ще не закінчилися, що призводить до виникнення періодичних землетрусів і постійного зростання висоти цих гір (мал. 41).

Мал. 41. Можлива сейсмічна активність у межах території України

- Назвіть епохи горотворення за допомогою форзаца в кінці підручника.

В Україні виявлено гірські породи всіх ер і періодів. Взагалі, Україна належить до ділянок планети з найскладнішою і найрізноманітнішою геологічною будовою. Виявлено тут й одні з найдавніших гірських порід. Їх вік наближається до віку Землі.

- Етапи життя нашої планети називають геологічними ерами. Вік гірських порід і геологічне літочислення вивчає наука геологія. Склад і будову земної кори вивчають за допомогою геологічних, геохімічних та геофізичних досліджень та сейсмічних методів глибинного зондування.

Геологічне літочислення, сформоване у вигляді геохронологічної таблиці, поділяє весь період існування планети

на великі відрізки часу: геологічні ери. У межах кожної ери виокремлено менші за тривалістю відрізки — періоди. Виділяють також епохи горотворення.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. За допомогою мал. 45 схарактеризуйте сейсмічні загрози для України. Визначте за допомогою карт шкільного географічного атласу, звідки вони приходять.

2. За допомогою геологічної карти шкільного географічного атласу визначте вік гірських порід, з яких складається територія Вашої області.

3. За допомогою форзаца підручника порівняйте особливості природних умов території України в різні геологічні ери.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити