Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 19. ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ. РЕЛЬЄФОТВІРНІ ЧИННИКИ І ПРОЦЕСИ. РЕЛЬЄФ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

1. Дайте визначення поняттю «рельєф». Які основні форми рельєфу існують?

2. Як впливає рельєф на господарську діяльність людини?

Основні чинники формування рельєфу. Ви вже знаєте про особливості рельєфу нашої країни та ознайомилися з геологічною історією, тектонічною і геологічною будовою. А чи немає між ними певних зв’язків? Які внутрішні та зовнішні чинники формують рельєф будь-якої території? Поверхня України формувалася впродовж багатьох геологічних ер і періодів у процесі безперервної та дуже тривалої взаємодії могутніх внутрішніх і зовнішніх сил планети (зокрема вивітрювання).

? Наведіть приклади проявів внутрішніх і зовнішніх сил нашої планети, які впливають на формування її рельєфу.

У період молодості Землі на нашій території утворилася тонка прадавня земна кора, яка в процесі її охолодження постійно розривалася. Через неї проливалася магма, яка накопичувалася на поверхні, охолоджувалася, поступово ставала твердою, формуючи магматичні гірські породи — базальт і граніт. Там, де сьогодні знаходиться Український щит, у процесі руху утворилися високі гори, а поряд з ними глибока западина. Сьогодні ми маємо залишки цих високих гір у вигляді щита і Дніпровсько-Донецьку западину. Мільярди років ці гори поступово руйнувалися і продукти вивітрювання виносилися у величезну тектонічну западину. Так, упродовж мільярдів років завдяки взаємодії внутрішніх і зовнішніх сил Землі сформувалися Придніпровська й Приазовська височини та Словечансько-Овруцький кряж, а також Придніпровська низовина і Полтавська рівнина.

Близька до цієї схеми взаємодія внутрішніх та зовнішніх сил Землі була характерною й для утворення і трансформації молодих Карпатських та Кримських гір. Вони були зім’яті у складки дією могутніх внутрішніх сил нашої планети, що супроводжувалося виверженням вулканів та покриванням лавою їх схилів. Зовнішні сили природи почали руйнувати гори під дією перепадів температур атмосферного повітря, нагрівання сонцем удень і охолодження вночі, дією вітру і дощів, струмків і річок тощо (мал. 52). Той рельєф, який ми маємо сьогодні в цих горах, є наслідком такої складної та довготривалої взаємодії внутрішніх і зовнішніх сил Землі. Під дією внутрішньої сили Карпати щорічно піднімаються вгору на 4 см, але зовнішні сили Землі руйнують те, що створили внутрішні.

Вивітрювання (фізичне, хімічне, біологічне) - процес руйнування та зміни складу гірських порід під впливом сонячних променів, коливань температури повітря, замерзання в порожнинах гірських порід води, хімічної дії вуглекислоти та організмів, які населяють поверхню Землі.

Рельєф північної частини України формувався в останній період геологічної історії під впливом потужної дії материкового зледеніння.

? Пригадайте, що Ви про нього вже знаєте?

Льодовикові періоди змінювалися періодами потепління і танення криги. Льодовики нагорнули землю ніби бульдозером, принесли з півночі валуни і гальку, відклали їх на Поліссі у вигляді валів. Рухаючись долинами річок, вони виробили їх своєрідну, схожу на ночви форму. Виникли й інші льодовикові форми рельєфу. В періоди інтенсивного танення величезні потоки води ринули на південь, розмиваючи територію, створюючи річкові долини, зносячи і відкладаючи продукти руйнування твердих гірських порід.

На півдні країни дія внутрішніх сил Землі призводить до поступового повільного опускання земної поверхні, підтоплення узбережжя Чорного і Азовського морів. Морська вода під час штормів руйнує берег та відкладає на дно продукти цього руйнування. У товщі морської води безперервно випадають і відкладаються на дні у вигляді осадів рештки різних відмираючих морських тварин і рослин. За мільйони років утворюються значні товщі цих відкладів.

Типи рельєфу України за походженням. За походженням в Україні виділяють такі типи рельєфу: тектогенні, вулканогенні, денудаційні, водно-ерозійні, льодовикові, гравітаційні, карстово-суфозійні та еолові.

Тектогенні форми рельєфу утворилися внаслідок деформації земної кори (Карпатські і Кримські гори, Причорноморська низовина). Вулканогенні форми поширені в Карпатах і Кримських горах, наприклад, грязьові вулкани висотою до 60 м на Керченському півострові (мал. 53). Денудаційні форми утворилися внаслідок руйнування гірських порід водою, кригою, вітром. Поширені вони на височинах і на Поліській низовині. Водно-ерозійні форми рельєфу представлені річковими долинами, ярами, балками та морськими косами. Льодовикові форми — кари (борозни) і цирки (чашоподібні заглибини) трапляються в Карпатах. На Поліссі є ози (довгі піщані вали), моренні горби тощо. У місцях поширення легкорозчинних водою гірських порід можна зустріти карстово-суфозійні форми рельєфу — печери і поди (степові блюдця). Є вони на Подільській височині, у Кримських горах, на півдні країни. Гравітаційні форми (обвали, зсуви, осипища) є на Південному березі Криму і вздовж правого берега Дніпра. Еолові, або піщані, форми рельєфу поширені на Поліссі, у пониззі Дніпра (Олешківські піски з дюнним рельєфом), на морських косах.

Мал. 52. Результат дії вивітрювання в Кримських горах

Мал. 53. Грязьовий вулкан Керченського півострова

Вплив рельєфу на життєдіяльність людини. Рельєф відіграє значну роль у розвитку сучасного суспільства. Україні пощастило з рельєфом, адже він не є перешкодою для промислового і цивільного будівництва, ведення сільського господарства, прокладання доріг, каналів, інших комунікацій.

? Поясніть, чому рельєф України не перешкоджає господарській діяльності людини.

На височинах у зв’язку з вирубуванням лісів і нераціональними методами ведення сільського господарства почали розвиток водно-ерозійні форми рельєфу. Окрім того, 5 % території України, які представлені гірськими системами Карпат і Криму, не є втраченими для нашого суспільства. Більш того, у зв’язку зі швидкими темпами розвитку рекреації і туризму вони стають важливим ресурсом господарського розвитку. Рельєф нерідко служить й перепоною для пересування холодних повітряних мас із півночі і створює сприятливі кліматичні умови для розвитку агропромислового комплексу та рекреаційного господарства країни в Закарпатті, долині Дністра тощо.

- Наведіть інші приклади впливу рельєфу на діяльність людини.

Поверхня України формувалася впродовж геологічного часу в процесі безперервної взаємодії внутрішніх і зовнішніх сил планети.

Льодовикові періоди змінювалися періодами потепління і танення криги, сприяли формуванню на Поліссі своєрідного рельєфу, зносили з одних територій і відкладали на інших продукти руйнування гірських порід.

За походженням в Україні виділяють тектогенні, вулканогенні, денудаційні, водно-ерозійні, льодовикові, гравітаційні, карстово-суфозійні та еолові типи рельєфу.

Рельєф відіграє значну роль в розвитку сучасного суспільства, особливо, коли він не є перешкодою для його господарського використання.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Покажіть на карті та поясніть особливості формування основних форм рельєфу України — низовин, височин, гір.

2. Назвіть тектонічні структури, що відповідають цим формам рельєфу.

3. Поясніть вплив Дніпровського зледеніння на формування рельєфу України.

4. Оцініть особливості рельєфу України з точки зору його господарського використання.

5. Які за походженням типи рельєфу виділяють в Україні? Знайдіть додаткову інформацію про особливості їх формування.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити