Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 21. РУДНІ ТА НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ ТА ГРЯЗІ

1. Чому рудні корисні копалини ще називають металевими?

2. Які предмети, що Вас оточують, зроблено з використанням металевих деталей?

Рудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку. Український щит — це справжня комора рудних багатств світового значення, щедра на запаси майже всіх відомих людству руд металів. Поблизу Дніпра знаходиться найбільший у світі Нікопольський марганцеворудний басейн. У ньому, а також у Запорізькій області зосереджено близько 75 % світових запасів марганцю. Поблизу Кривого Рогу, на Полтавщині, у Запорізькій області та в Криму є запаси залізної руди світового значення. Останнім часом розвідано великі її запаси біля Азовського моря та на Сумщині.

Залізних руд в Україні — близько 16 % їх світових запасів (IV місце за видобутком після Бразилії, Австралії, Росії). За % вмісту заліза в Україні видобувають багаті (58,1 %), залізисті кварцити (33,3 %) та бурі залізняки (38 %). Основні шахти та кар’єри з видобутку залізних руд знаходяться в Криворізькому і Керченському басейнах, залізорудних районах Кіровоградської, Запорізької, Донецької і Полтавської областей. Особливо велика роль належить Криворізькому басейну, одному з найбільших у світі: магнетитові й залізисті кварцити, у результаті збагачення яких отримують концентрат з умістом заліза 65 %.

Кременчуцький залізорудний район приурочений до північно-східного схилу Українського щита. Уміст заліза в магнетитових кварцитах — 27-40 %. У 1956 р. відкрито Білозерське родовище залізних руд, яке тягнеться смугою шириною в 20 і довжиною в 65 км вздовж південного схилу Українського щита. Залізисті і магнетитові кварцити мають уміст заліза 58-61 %.

Керченський залізорудний басейн об’єднує родовища бурих залізняків з умістом заліза до 40 % . Перспективним на залізну руду є Азовське море, а також Присивашшя.

На правому березі Дніпра в товщах Українського щита розташоване Іршанське родовище титану, Побузьке родовище нікеля і хромітів, боксити (сировина для виплавлення алюмінію), уран, кобальт тощо. У 90-х рр. ХХ ст. відкрито родовища дорогоцінних металів — золота й платини. Сьогодні золото виявлено по всій Україні — на Закарпатті, Українському щиті, на Донбасі.

Майське родовище золота в Одеській області належить до найбільших у світі. Нещодавно золото у вигляді піщаних відкладів виявлено на українському шельфі Чорного моря. Мільйони років Дунай, Дністер, Південний Буг, Дніпро розмивали золотоносні гірські породи Карпат і Українського щита, відкладаючи їх на мілководді.

Останнім часом на Волині відкрито запаси самородної міді світового значення. На Закарпатті та на Донбасі є родовища кіноварі, з якої виготовляють ртуть. Поліметалеві руди, які містять одразу декілька руд кольорових металів, є на Закарпатті (мал. 57).

Мал. 57. а) кіновар (ртутна руда); б) уранова руда; в) титанова руда

- Знайдіть та покажіть на карті основні басейни залізних та марганцевих руд в Україні.

Нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку. Надзвичайно різноманітними і багатими є родовища нерудних корисних копалин (Артемівське, Слов’янське, Солотвинське родовища кам’яної солі, Калуське родовище калійної солі, Яворівське родовище сірки, Заваллівське родовище графіту).

- За допомогою сайту http://geoinf.kiev.ua знайдіть інформацію про наявні в Україні родовища нерудних корисних копалин.

Родовища вогнетривів розробляються на Донбасі та у Придніпров’ї. У багатьох місцях, особливо на Житомирщині, є практично невичерпні родовища сировини для порцелянової промисловості. Різноманітним є набір родовищ сировини для хімічної промисловості. Зокрема, у Львівській області містяться найбільші в Європі запаси самородної сірки.

Здавна в Україні видобували і кухонну сіль. Славнозвісні чумаки везли її з солоних озер поблизу Чорного і Азовського морів. На заході держави споконвіку використовували солоні джерела Закарпаття і Передкарпаття. Сьогодні найбільші родовища кухонної солі світового значення зосереджені на Закарпатті і Донбасі (мал. 58). Світові запаси калійних солей знаходяться в Івано-Франківській області.

Мал. 58. Соляна шахта Соледару

- За допомогою карт атласу назвіть області України, в яких розвідано запаси золота.

Практично невичерпними є родовища будівельних матеріалів: від піску і глини до мармуру і лабрадоритів (мал. 59). Оздоблювальне каміння видобувають скрізь, де близько до поверхні підходять тверді гірські породи Українського щита. Особливо славиться будівельне каміння Житомирської, Київської, Рівненської областей, Карпат і Криму.

Мал. 59. Старовірівський піщаний кар’єр у Харківській області

? Чи знаєте Ви, як використовуються всі ці корисні копалини в господарській діяльності людини?

Увінчалися успіхом пошуки родовищ алмазів: на Українському щиті виявлено декілька кімберлітових трубок з алмазоносною гірською породою. Крім алмазів, в Україні є ще й інші коштовні та напівкоштовні камені, наприклад, топази на Рівненщині. Північні області України мають значні запаси бурштину.

- Знайдіть додаткову інформацію про проблеми, пов’язані з видобутком бурштину в Україні.

Мінеральні води та грязі. Україна володіє найбільшими у світі запасами мінеральних лікувальних грязей. Вони зосереджені переважно в лиманах на півдні. Є значні запаси і мінеральних вод різного складу фактично по всій території країни. Багато з них є унікальними: «Нафтуся», «Куяльник», «Бермін-води», «Поляна-Квасова», «Миргородська» тощо.

На сьогодні в країні розвідано 8 тис. родовищ більш як 90 видів корисних копалин.

Враховуючи унікальну геологічну будову України, можна чекати від геологів нових вражаючих відкриттів родовищ корисних копалин світового масштабу.

- Багато родовищ рудних корисних копалин України мають світове значення. Надра країни є багатими на залізні та марганцеві руди, титан, нікель, боксити, уран, кобальт, кіновар тощо. Відкрито родовища самородної міді, золота й платини тощо.

Надзвичайно різноманітними і багатими є родовища нерудних корисних копалин.

Мінеральні лікувальні грязі зосереджені переважно в лиманах на півдні нашої країни, а величезні запаси мінеральних вод різного складу є фактично по всій території України.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Назвіть види рудних корисних копалин, на які багаті надра України. Покажіть їх родовища на карті.

2. Назвіть види нерудних корисних копалин, на які багаті надра України. Покажіть їх родовища на карті.

3. Як використовуються лікувальні грязі та води? На які з них багаті надра України? Покажіть їх розміщення на карті.

4. Наведіть приклади корисних копалин різних за способом їх господарського використання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити