Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 24. АТМОСФЕРНІ ФРОНТИ, ЦИКЛОНИ ТА АНТИЦИКЛОНИ. КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ В УКРАЇНІ

Пригадайте, що таке атмосфера. За допомогою яких приладів спостерігають за її змінами?

Атмосферні фронти. Отже, повітряні маси з різними властивостями, основними серед яких є їхня температура та вологість, перебувають у постійному русі.

Вони рухаються від районів високого тиску до районів низького. У межах смуг зіткнення двох різних за властивостями повітряних мас, які тягнуться у вигляді лінії на сотні і тисячі кілометрів, утворюються атмосферні фронти. Якщо холодна повітряна маса наступає на теплу — утворюється холодний, якщо навпаки — теплий фронт.

У смузі фронтів завжди відбуваються швидкі кардинальні зміни. Швидкість переміщення атмосферних фронтів досягає 3040 км/год (мал. 63).

Переміщення над територією України холодного атмосферного фронту супроводжується влітку зливами, грозами, нерідко градом, а взимку — інтенсивними снігопадами. Теплий фронт приносить зниження атмосферного тиску, дощі, низькі хмари і нерідко туман.

Мал. 63. Атмосферні фронти: а) теплий фронт; б)холодний фронт

Циклони та антициклони. Свою частку в погодне розмаїття України вносять і замкнуті області низького і високого тиску. З космосу вони виглядають дуже гарно, як величезні атмосферні вихори, але нерідко несуть руйнівний вітер. В області низького тиску (циклоні) повітря піднімається вгору. Сила обертання Землі навколо своєї осі примушує повітря (у нашій Північній півкулі) в циклоні закручуватися спіраллю проти годинникової стрілки. Повітря рине вгору, охолоджується і витискає з себе вологу, йдуть дощі.

Протилежні процеси відбуваються в області високого тиску — антициклоні. Тут повітря повільно рухається вниз, закручуючись у нашій Північній півкулі у спіраль за годинниковою стрілкою. Наближаючись до поверхні землі, воно прогрівається і тому не витискає, а навпаки, вбирає в себе вологу. Стоїть суха безхмарна погода (мал. 64).

У цілому за рік в Україні буває приблизно 64 % днів з антициклонами і 36 % — із циклонами.

? Поясніть, як це відбивається на господарській діяльності людини.

Кліматичні показники та їх розподіл в Україні. На розподіл температур повітря впродовж року по території України впливають кількість сонячної радіації, яку отримує та чи інша її частина, особливості атмосферної циркуляції, характер рельєфу, а також близькість до Чорного і Азовського морів. Середні річні температури в нашій країні є додатніми і коливаються від +6 °С на півночі до +11 °С на півдні. Як бачимо, різниця є доволі суттєвою. Середні температури січня (найхолодніший місяць року) коливаються від -8 °С на сході і північному сході до +4 °С на Південному березі Криму. Із заходу на схід ці температури змінюються від -4 до -8 °С. Улітку з північного заходу на південний схід і південь середні температури найтеплішого місяця — липня змінюються від +19 °С до + 24 °С.

Мал. 64. а) циклон; б) антициклон

Повітряна маса — великий об’єм повітря в тропосфері, що рухається як одне ціле з певними порівняно стабільними властивостями (температура, вологість тощо), які залежать від того, де (над материками чи океанами) вона сформувалася.

Україна є незахищеною з північного сходу від проникнення на її територію холодного повітря. Тому на сході в один із років в минулому була зафіксована температура -41 °С. В останні десятиліття вона не опускалася нижче -30 °С. Надходження сухих повітряних мас влітку може підвищувати температуру до + 40 °С.

Карпати і Кримські гори спиняють повітря, що рухається з океанів і суходолу. Піднімаючись угору, воно охолоджується і утворює хмари, з яких влітку випадає дощ, а взимку — сніг. Тож найбільша кількість опадів буває в Карпатах (16002000 мм) та в Кримських горах (до 1200 мм). А загалом на рівнинній території кількість опадів зменшується з північного заходу на південь і південний схід з 700 мм до 450-300 мм.

Вологість повітря в Україні змінюється як по території, так і за порами року. Середні її показники впродовж року становлять 65-70 %. Найвища відносна вологість повітря спостерігається на більшій частині території нашої країни в січні (до 80 %), найнижча — в травні-липні (30-35 %). Загальна територіальна закономірність зменшення відносної вологості повітря є такою самою, як і в зменшенні кількості опадів, тобто з північного заходу на південний схід.

Велике значення для господарської оцінки клімату має коефіцієнт зволоження. Найвищий коефіцієнт зволоження спостерігається на північному заході нашої країни. Тут він дорівнює 1,7, а це означає, що тут випадає опадів в 1,7 разу більше, ніж може випаровуватися.

? Поясніть, утворенню чого у північних районах України сприяє цей клімат.

Унаслідок цього утворюються болота, повноводні річки, озера. Зовсім інша картина спостерігається на півдні і південному сході України. Тут випадає вологи менше, ніж може випаруватися, тому спостерігається її дефіцит.

Коефіцієнт зволоження — відношення річної кількості опадів до випаровуваності за цей самий період.

Уперше коефіцієнт зволоження визначив В. В. Докучаєв, а згодом доопрацювали інші вчені. Він вказує на природні зони: коефіцієнт зволоження напівпустелі — 0,5; сухого степу — 0,5-0,8; степу — 0,8-1; лісостепу — 1—1,2; лісової зони — більше ніж 1,3.

Співвідношення опадів і випаровуваності, яке відображає коефіцієнт зволоження, впливає на природні екосистеми більше, ніж абсолютна кількість опадів сама по собі. Наприклад, середня кількість опадів у тропічних пустелях майже така, як у північній тайзі, а на Волині опадів менше, ніж у багатьох посушливих районах Індії.

- Смуги зіткнення двох різних за властивостями повітряних мас називаються атмосферними фронтами. Для холодного атмосферного фронту влітку є характерними зливи, грози, нерідко з градом, а взимку — інтенсивні снігопади, для теплого — зниження атмосферного тиску, дощі і туман.

На погоду України впливають замкнуті області низького і високого тиску — циклони та антициклони.

Середні річні t°C в Україні змінюються з півночі на південь. Найбільша кількість опадів спостерігається в Карпатах (1600—2000 мм) і Кримських горах (до 1200 мм). На рівнинній території кількість опадів так само зменшується з північного заходу на південь і південний схід.

Середні показники вологості повітря впродовж року становлять 65—70 %. Найвищий коефіцієнт зволоження (2,7) зафіксовано на північному заході України, на півдні і південному сході України спостерігається дефіцит вологи.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняттям: «атмосферний фронт», «циклон», «антициклон», «коефіцієнт зволоження».

2. Схарактеризуйте погоду, яку приносять в Україну циклони та антициклони.

3. Схарактеризуйте погоду теплих та холодних атмосферних фронтів у межах України.

4. За кліматичною картою поясніть особливості розподілу температури повітря та опадів у межах території України.

5. Порівняйте особливості зволоження в різних частинах України.

6. Схарактеризуйте кліматичні умови своєї місцевості та порівняйте їх з умовами інших регіонів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити