Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

ВСТУП

§ 2. ГЕОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ В МИНУЛОМУ. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Що вивчає фізична географія України?

2. Чи знаєте Ви імена дослідників української землі?

Географічні відомості про територію України в минулому.

У політичному та економіко-географічному планах Україна належить до «коридорних» територій планети. Тут проходять і перетинаються комунікаційні шляхи між різними народами, економіками, історичними укладами та геополітичними полями взаємодії. У фізико-географічному плані — це одна з найсприятливіших для життя і господарської діяльності людини територія Землі. Саме через це на території України впродовж тисячоліть послідовно виникали і зникали, щоб по-новому відродитися, цивілізації і культури: трипільська, скіфська, сарматська, готська, антська, Київська Русь, Козацька держава і сучасна Україна. Вони пов’язані між собою, як пов’язані в одному людському роді з Вами Ваші батьки, прабатьки та їх пращури, як будуть пов’язані з Вами в майбутньому Ваші діти, онучата та їх нащадки.

? Пригадайте історичну інформацію про одну з перелічених вище цивілізацій і культур.

Територія України завжди була цікава дослідникам минулих часів. Залишилися писемні свідчення про Україну ще з античності. Географи та історики тих часів описували багатство цієї території і звичаї місцевого населення. Цікавим є факт, що за тисячі років до сучасності всі ці дослідники визначали територію України, називаючи її по-різному, — від Карпат до Дону і від Прип’яті до Чорного моря. Фактично тисячі років Україна існувала в одних і тих самих межах. Люди тут займалися тим самим, чим займаються і сьогодні — вирощували пшеницю і жито, овочі і фрукти, розводили худобу. Займалися ремісництвом і мисливством, обмінювалися товарами з близькими і далекими народами. Античні дослідники відзначали атлетичну будову чоловіків, їхню хоробрість і войовничість, а також красу жінок. Хіба це не характеристика сучасного українського народу?

Мал. 2. Вбрання часів трипільської культури. Реконструкція З. Васіної

Українці впродовж тисячоліть стояли нездоланним щитом між Азією і Європою, захищаючи останню від набігів кочових племен. І хіба не те саме відбувається й сьогодні, коли українські герої-воїни протистоять на Донбасі імперським амбіціям Росії.

Приблизно 7,5 тис. років тому на правобережній Україні розцвіла одна з найперших землеробських цивілізацій нашої планети — трипільська (мал. 2).

Сьогодні за чисельними знахідками археологів у різних областях України (у Росії і Білорусі трипільських поселень не виявлено) археологи встановили, як виглядали стародавні українці, чим вони займалися, яким було їхнє житло тощо.

Цей величезний масив інформації про ранній час формування української нації і до здобуття Україною незалежності став доступним не лише вченим, але й пересічним громадянам країни. Трипільці створювали великі поселення, жили у двоповерхових будинках, обробляли землю, пасли худобу, полювали. У них панував матріархат і культ Великої матері, яка не лише привела на цей світ людей, але й створила увесь світ.

- Порівняйте сучасне національне українське вбрання із вбранням на мал. 2. Чи знайшли Ви спільні риси?

Дослідження Геродота, Г. Л. де Боплана, С. Рудницького. У VII—V ст. до н. е. на північному узбережжі Чорного моря було засновано численні грецькі поселення. У результаті успішної колонізації греки дали морю назву «Понт Евксінський» — «гостинне море». М’який клімат дозволяв вирощувати тут звичний для греків виноград. Багаті на рибу та інші морепродукти Чорне та Азовське моря сприяли торгівлі з населенням, яке в ті часи заселяло територію України. Тому саме «батько історії» Геродот (мал. 3) у V ст. до н. е. залишив перший об’ємний опис відомої йому частини України — Скіфії і народів, що її населяють. Він описав річки Істер (Дунай), Борисфен (Дніпро), Гіпаніс (Південний Буг) тощо. У своїх описах Геродот переказує багато міфів про походження скіфського народу, у яких значну роль відведено Гераклові. Опис Скіфії він закінчує розповіддю про шлюби скіфів з войовничими жінками з племені амазонок.

Мал. 3. Геродот (між 490 і 480 р. до н. е. — близько 425 р. до н. е.)

Крім описів Геродота, самі скіфи залишили по собі тисячі могил і сотні курганів. Серед них височіють так звані «царські кургани», де знайдено безцінні золоті речі, у тому числі знамениту на весь світ пектораль. Природні умови й ресурси Скіфії описували також Гіппократ, Страбон і Птолемей. Уже на початку нашої ери про Україну писав римський натураліст Пліній Старший. Пізніше, у Х ст. н. е., територія України та українці згадувалися у працях візантійських і арабських мандрівників.

- Підготуйте короткі повідомлення про ці описи. Що цікавого розповідають про нашу землю давні дослідники?

Історико-географічним описом України можна вважати і «Повість минулих літ» ХІІ ст. У ХV ст. було опубліковано «Географію» Клавдія Птоломея з картами України. Малодослідженим явищем все ще залишаються так звані карти-портолани, на яких у середні віки зображалося північне узбережжя Чорного і Азовського морів. Це морські навігаційні карти, більшість яких було виготовлено в Італії (64), Іспанії (26) та Німеччині (10).

Уже у ХІІ ст. в Київському й Галицько-Волинському літописах з’являється назва «Україна». Очевидно, що вона існувала задовго до цього збереженого хроніками часу. Значний внесок у географічний опис України зробив француз Гійом Левассер де Боплан. Його «Опис України» 1650 р. (мал. 4) надруковано у французькому місті Руан. На географічних картах він відзначив не лише територію України та її назву, але й назви сусідніх держав, зокрема Московії, а не надуманої пізніше фальсифікованої назви «Росія». Завдяки цій книзі, яку було перекладено на англійську (1704), німецьку (1780) та польську (1822) мови, Європа дізналася про Україну багато цікавого.

Мал. 4. Перша сторінка книги «Опис України»

Із заснуванням в Україні університетів, найстарішим з яких є Львівський, розгортаються дослідження території нашої країни. У 1873 р. в Києві заснували Південно-західний відділ Російського географічного товариства. Серед його членів були В. Антонович, Ф. Вовк,

М. Драгоманов, П. Чубинський.

? Що Вам відомо про Павла Чубинського?

У ХХ ст. природу України досліджували академіки П. Тутковський, Г. Висоцький, Б. Срезневський.

КОРОТКА ДОВІДКА

Особливо виділявся власними різнобічними географічними дослідженнями академік Степан Львович Рудницький (мал. 5).

Він заснував у Харкові Український науково- дослідний інститут географії і картографії (1927 р.), працював у Львові, Відні, Празі. Як український патріот С. Рудницький був заарештований у 1933 р. і розстріляний у 1937 р. в Карелії. Навіть під час ув’язнення він продовжував наукову роботу і написав дві праці — «Геономія» і «Ендогенна динаміка земної кори».

Сучасні географічні дослідження здійснюються в Україні як провідними університетами, так і академічними інститутами країни, зокрема Інститутом географії НАН України. Вони виконують стаціонарні та експедиційні дослідження, розглядають природу і територіальну організацію суспільства, вивчають особливості розміщення населення. Їх діяльність не обмежується лише суто теоретичними розробками. Дані географічних досліджень широко використовуються при складанні прогнозів погоди, вивченні паводків на річках, оцінці рибних ресурсів Чорного і Азовського морів, плануванні містобудування і прокладанні шляхів сполучення тощо. Українські географи досліджують Антарктиду на станції «Академік Вернадський», складають карти на основі аерокосмічних досліджень України. Розширюється внесок наших географів і в галузі військової географії, що безпосередньо пов’язано з російською агресією проти України.

Мал. 5. Степан Рудницький (1877-1937)

- На території сучасної України існували різні цивілізації і культури: трипільська, скіфська, сарматська, готська, антська, Київська Русь, Козацька держава. На правобережній Україні приблизно 7,5 тис. років тому розцвіла одна з найперших землеробських цивілізацій планети — трипільська.

Численні грецькі поселення на північному узбережжі Чорного моря стали підґрунтям для досліджень та опису українських земель ученими античності — Геродотом, Гіппократом, Страбоном і Птоломеєм, пізніше Плінієм Старшим, візантійськими й арабськими мандрівниками.

Французький картограф Боплан на географічних картах відзначив територію України, її назву, склав географічний опис території.

Природу України у ХХ ст. досліджували академіки П. Тутковський, Г. Висоцький, Б. Срезневський, С. Рудницький. Сучасні географічні дослідження природи і територіальної організації суспільства мають як теоретичне, так і практичне спрямування.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Підготуйте коротке повідомлення на одну з тем: «Внесок Гійома де Боплана в популяризацію наукових знань про Україну», «Розстріляне відродження України. Степан Рудницький», «Сучасні географічні дослідження України та українців».

2. Які географічні відомості про територію України існували в минулому?

3. Розкажіть про дослідження Геродота, ГЛ. де Боплана, С. Рудницького.

4. Чому найбільш важливими є сучасні практичні географічні дослідження? В яких сферах життя їх можна використати?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити