Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

§ 30. ОСНОВНІ РІЧКОВІ БАСЕЙНИ ТА СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1. Пригадайте, що таке річковий басейн.

2. Дайте визначення поняттям: «витік», «русло», «приток», «дельта», «гирло» річки.

Річкові системи. В Україні налічується понад 71 тис. річок і водостоків загальною довжиною понад 248 тис. км. Більш як 4 тис. річок мають довжину понад 10 км кожна. Найбільш розвинутою є річкова мережа Карпат, найменше розвинутою — півдня країни між Дніпром та затокою Сиваш. Тут поверхневих водотоків немає зовсім.

- Знайдіть цю території на карті України. Поясніть відсутність тут поверхневих водотоків.

В Україні виділяють 9 основних річкових систем, найбільші з яких — Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця. Річкова система характеризується порядком річкових потоків. У головну річку впадають притоки 1-го порядку, в них — притоки 2-го порядку і т. д. (мал. 75).

З давніх-давен для українців та їхніх предків річки були чимось більшим, ніж просто вода. Річки вважались заселеними водяниками, русалками. Поблизу води і в ній самій здійснювалися ритуали. Річки служили транспортними артеріями, завдяки яким підтримувалися зв’язки з іншими державами, народами, культурами.

Річкова система — це сукупність усіх водотоків у межах даного річкового басейну.

Мал. 75. Річкова система

Основні річки України оспівано в народних піснях і думах. Особливо це стосується головної річки — Дніпра. Ця могутня водна артерія була відомою ще стародавнім грекам як Борисфен, римлянам — як Данапріс, тюркським народам — як Озу. Здавна Україна умовно ділиться Дніпром на Лівобережну і Правобережну. Народ любовно назвав цю річку Славутою.

? Пригадайте з історії та літератури приклади описів Дніпра.

За довжиною Дніпро є третьою річкою Європи після Волги і Дунаю. На Україну припадає 981 км його довжини. У середньому за рік Дніпро виносить у Чорне море близько 54 км 3 води. У межах країни вище від Києва в нього впадають найбільші притоки: права — Прип’ять і ліва — Десна. На Дніпрі збудовано шість гідроелектростанцій, які утворили цілий каскад водосховищ, докорінно змінивши його водний режим. Дніпро впадає в Дністровський лиман Чорного моря, утворюючи мальовничу дельту.

Доволі привабливою є річка Південний Буг. Витоки його зосереджені на Подільській височині. Усі свої 806 км він тече Україною і впадає в Бузький лиман Чорного моря. Протікаючи Придніпровською височиною, Південний Буг розмиває пухкі осадові породи, оголюючи місцями кам’яні породи Українського щита (мал. 76).

Однією з найповноводніших і найдовших річок України є Дністер, який ніби ножем розрізає Подільську височину. Він бере початок у Карпатах, де в нього вливається багато повноводних річок з паводковим режимом, а впадає у Дніпровський лиман Чорного моря. Рівень води в річці в різні сезони різко коливається. Дністер і його притоки мають стрімкі береги, на яких збереглися фортеці й залишки стародавніх печерних поселень. Із 1362 км загальної довжини Дністра 705 км припадає на Україну.

Мал. 76. Пороги Південного Буга

Мал. 77. Українська Венеція — місто Вилкове

Найбільшою річкою на сході країни є Сіверський Донець — права притока Дону. Річка з півночі ніби притулилася до краю Донецького кряжу. Тут у неї є мальовничий правий берег: на поверхню виходять крейдові відклади, які утворюють білі скелі.

Головна річка Європи — Дунай, протікає в Україні своєю нижньою течією довжиною 174 км. Водність Дунаю формується переважно в гірських районах Альп, Карпат і Балкан.

Завислі частки в нижній течії обумовлюють високу каламутність води. Дунай є міжнародним водним шляхом для України та інших європейських країн. Далеко за межами нашої держави відомими є дунайські плавні. Тут стоїть «Українська Венеція» — місто Вилкове з вулицями — водними каналами, якими пересуваються на човнах (мал. 77).

До найбільших притоків Дунаю належить Тиса, яка бере початок за 4 км від українського міста Рахів. Із загальної довжини Тиси 977 км 207 припадає на територію України. Річка характеризується різкими, іноді катастрофічними коливаннями водності, що зумовлено швидким таненням снігу навесні та сильними дощами влітку.

- В Україні з понад 71 тис. річок і водостоків виділяють 9 основних річкових систем, найбільші з яких — Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця. Найбільш розвинутою є річкова мережа Карпата, найменш — півдня країни між Дніпром та затокою Сиваш.

Дніпро, головна річка України, є третьою в Європі. Річка Південний Буг усі свої 806 км тече територією України. Однією з найповноводніших і найдовших річок України є Дністер.

Найбільша річка на сході країни — Сіверський Донець, є правою притокою Дону. Головна річка Європи Дунай територією України протікає своєю нижньою течією.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняттю «річкова система». За допомогою мал. 75 схарактеризуйте всі її елементи.

2. Назвіть та покажіть на карті найбільші річки України.

3. Схарактеризуйте особливості річок України.

4. Заповніть таблицю в зошиті:

Назва річки

Де бере початок

Куди впадає

Найбільші притоки

праві

ліві


5. Підпишіть річки, вказані Вами в таблиці, у контурній карті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити