Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

§ 33. БОЛОТА. ВОДОСХОВИЩА ТА КАНАЛИ

1. Пригадайте, за яких кліматичних умов утворюються болота.

2. Чи є штучні водойми у Вашій місцевості? Які саме?

Болота. Значна частина України, переважно північ, є заболоченою. Болота найбільш поширені на Поліссі (мал. 83), у заплавах лісостепових річок, у Прикарпатті й у Карпатах.

- Поясніть, чому болота в Україні утворилися саме тут.

Болота є частиною суходолу, що має надмірне зволоження, специфічну вологолюбну рослинність. Тут переважають болотні типи ґрунтів і нагромаджується торф. Причинами утворення боліт є замулення водойм і перезволоження суходолу. В першому випадку водойма поступово заростає вологолюбною рослинністю. Урешті-решт озеро чи річка перетворюється на болото. У другому випадку заболочування території можуть викликати надмірна кількість опадів, майже ідеальна рівнинність рельєфу, близьке залягання до поверхні водонепроникних порід тощо.

Розрізняють болота низинні, верхові і перехідні залежно від умов водно-мінерального живлення, типу торфового покриву і характеру рослинності. Низинні болота, багаті на мінеральні речовини, переважають у долинах річок і біля озер. У їх рослинному покриві переважають вільха, очерет, осока, мохи зелені та ін. Верхові болота утворюються на вододілах і піщаних терасах річок, переважно за рахунок атмосферних опадів. Вони мають незначний вміст мінеральних сполук і обмежений рослинний світ. Тут ростуть береза, сосна, осока, поширені сфагнові мохи.

Мал. 83. Болото на Волині

Значну частину колишніх боліт осушено, їх території використовуються як сільськогосподарські угіддя.

Підземні води. Великим природним багатством України є її підземні води. З-поміж семи підземних (артезіанських) басейнів

можна виділити три найбільших: Дніпровсько-Донецький на сході, Волино-Подільський на заході, Причорноморський на півдні.

Підземні води в багатьох місцях насичені мінеральними солями, радіоактивними та органічними речовинами, мають унікальні лікувальні властивості.

В Україні підземні води поширені майже скрізь. Підземні води розрізняють за походженням, умовами залягання, режимом, хімічним складом тощо. За гідравлічними властивостями їх поділяють на ґрунтові, напірні (артезіанські) води й верховодку. Артезіанські води дістали свою назву від французької провінції Артуа, яка в давні часи звалася Артезією. Тут у 1126 р. вперше в Європі пробурили фонтануючі свердловини. За великого напору струмінь води піднімається вище гирла свердловини, утворюючи водяний фонтан. Артезіанські води залягають між двома водонепроникними шарами гірських порід і тому є добре захищеними від забруднення. Вони найбільше відповідають гігієнічним вимогам до якості питної води. Тому їх ще називають «живими».

В артезіанських басейнах зосереджено близько 90 % ресурсів питних вод України. Термальні (гарячі) води окремих артезіанських басейнів можна використовувати для теплопостачання.

Різні райони мають неоднакові запаси підземних вод. Найкраще забезпечені Чернігівська, Сумська, Полтавська, Волинська, Рівненська і південно-західна частина Херсонської області. Найменше — промислові райони Донбасу, області, розташовані на півдні країни (Одеська, Миколаївська і Запорізька, південна частина Криму) та в межах Українського щита (Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Дніпропетровська).

Україна володіє світовими запасами підземних мінеральних вод (понад 500 джерел). Виявлено і родовища мінеральних вод, які використовуються з рекреаційною метою: «Миргородська», «Свалява», «Поляна квасова», «Лужанська», «Нафтуся», «Березівська», «Куяльник» та багато інших.

- Знайдіть на карті ці джерела.

Підземні води — це води, які заповнюють пори та порожнини гірських порід.

Мал. 84. Бювет з питною підземною водою в парку Шевченка (м. Київ)

У Закарпатті й Криму знайдено підземні гарячі води. Вони можуть дати тепло для опалення сотень тисяч квартир і будинків. Якщо в цих районах закласти експлуатаційні свердловини, вони можуть окупитися менш як за два роки.

Розвідка і дослідження підземних вод України досі тривають. Тому можна чекати на нові вражаючі відкриття (мал. 84).

Канали. У посушливій південній частині України велике господарське значення мають канали. Це гідротехнічні споруди у вигляді відкритого русла або закритих водоводів з безнапірним чи напірним (за допомогою перекачування насосними станціями) рухом води. За призначенням вони поділяються на судноплавні, іригаційні (зрошувальні), меліоративні (осушувальні), водопостачальні, дериваційні (водовідвідні), рибопропускні. Великі канали мають здебільшого комплексне призначення і забезпечують територіальне перекидання частин стоку річок, водосховищ або озер у малозабезпечені водою регіони (мал. 85).

На півдні України створено систему каналів, якими подається вода в маловодний Крим, до промислових центрів Донбасу і Кривбасу, на зрошувальні землі Миколаївської, Одеської, Херсонської та інших областей. Довжина магістральних і розподільних каналів України становить близько 300 тис. км, і вони охоплюють значні території. Найбільшими з них є Сіверський Донець — Донбас, Дніпро — Кривий Ріг, Дніпро — Донбас, Північно-Кримський.

Водосховища. В Україні є десятки тисяч водосховищ. Це штучні водойми, які утворилися після спорудження водонапірної греблі в долині річки. Їх будують з метою накопичення та перерозподілу води в господарських потребах. Найбільший каскад водосховищ створено на Дніпрі, багато їх в басейнах Південного Бугу і Сіверського Дінця. Водосховища використовують для промислового і побутового водопостачання, зрошування, поліпшення судноплавства, розвитку рекреації (відпочинку) тощо.

Мал. 85. Канал Дніпро-Кривий Ріг

- Знайдіть на карті в шкільному навчальному атласі водосховища на річках Дніпро та Дністер. Підпишіть їх у контурній карті.

- Болота в Україні найбільш поширені на півночі, в межах Українського Полісся. Розрізняють болота низинні, верхові і перехідні залежно від умов водно-мінерального живлення, типу торфового покриву і характеру рослинності.

У посушливій південній частині України велике господарське значення мають канали.

Найбільший каскад водосховищ створено на Дніпрі. Водосховища використовують для промислового і побутового водопостачання, зрошування, поліпшення судноплавства, розвитку рекреації тощо.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Назвіть і знайдіть на карті найбільші артезіанські басейни України.

2. Назвіть відомі Вам мінеральні лікувальні води.

3. Що таке болото? Як утворюються і розрізняють болота?

4. Як використовуються колишні болота в господарській діяльності людини?

5. Які штучні водойми і з якою метою споруджено в Україні?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити