Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 5. Рослинність

§ 37. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИННОСТІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНІ. РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ

1. Які види рослин зустрічаються у Вашій місцевості?

2. Чи збережено у Вашій місцевості природну рослинність?

Різноманітність рослинності. На українській землі налічується близько 30 тис. різних видів рослин (дерева, трави, кущі). Велике розмаїття рослин є і у створених людьми парках та лісосмугах. Але через те, що майже кожен куточок української землі оброблено людиною, природний вигляд рослинності країни істотно змінився. Ліси вирубано, болота осушено, степи розорано — між ними насаджено полезахисні смуги. Лише деінде ще залишилися невеликі площі майже незмінених людиною земель. Це переважно незручні для господарського освоєння місця: гори, яри, балки та заболочені ділянки. Багато видів рослин зникло, але з’явилися нові культурні рослини, завезені з інших країн.

? Поясніть, чому природна рослинність збереглася в непридатних для освоєння місцях.

Сучасний рослинний світ України сформувався після зледеніння, у кінці антропогену. До того часу майже вся територія країни була вкрита листяними лісами з бука, дуба, каштана, берези, граба, клена тощо.

Зараз у межах території України росте 4 523 види вищих судинних рослин (для порівняння: у Білорусі їх близько 1 460, у Молдові — 1 780, у Польщі — 2 300): близько 80 видів дерев, 280 чагарників, 985 однорічних трав’янистих рослин. Зі складу вищих рослин 600 видів є ендемічними. Особливо багатими на них є Крим та Карпати. Майже стільки ж рідкісних рослин, що зникають. Понад 820 видів флори занесено до Червоної книги України.

Закономірності поширення рослинного покриву в Україні.

Ви вже знаєте, що рослинний покрив будь-якої країни видозмінюється у зв’язку із широтною зональністю і висотною поясністю. На території нашої країни також виділяють зональні (ліси, степи) та азональні (луки, болота) типи рослинності. Є на території України і прояви вертикальної поясності в Карпатах та в Криму.

? Поясніть причини змін складу рослинності з широтою та з підняттям у гори.

Рослинні угруповання утворюють рослини, які ростуть на певній території, пристосувавшись до умов її клімату, рельєфу, геологічної будови, ґрунтів. У межах окремих рослинних угруповань гармонійно співіснують дерева, кущі, трав’яні рослини, мохи, лишайники, гриби тощо (мал. 92).

Найпоширенішими в Україні є лісові, степові, лучні та болотні рослинні угруповання (мал. 93). У різних частинах України їх видовий склад є неоднаковим через відмінності у ґрунтах, режимі зволоження, освітлення, тепла.

Рослинні угруповання. Ліс — один з основних типів рослинності, що складається із сукупності дерев, чагарників, трав. Ліси дають цінну сировину, мають водоохоронне, протиерозійне, санітарно-оздоровче, природоохоронне значення. Україна належить до країн, що недостатньо забезпечені лісовими ресурсами. Лісистість її території становить близько 17 %. Для порівняння лісистість Румунії — 26 %, Польщі — 28 %, Німеччини — 30 %, Білорусі — 35 %.

Мал. 92. Гриб зморшок на карпатській галявині

Мал. 93. Рослинне угруповання альпійських лук у Карпатах

- А чи є на землі дерево, яке посадили та виростили Ви? Якщо ні, то зробіть це цієї ж весни!

Основні масиви лісів зосереджені на Півночі України — у Поліссі, а також у Карпатах і Кримських горах. Найбільшу лісистість мають території Закарпатської (52,2 %), Івано-Франківської (41,7 %), Рівненської (37,2 %), Житомирської (43,1 %) та Волинської (31,7 %) областей. Значно менше лісів у лісостеповій і майже зовсім їх немає у степовій зоні країни. У лісах України ростуть листяні та хвойні породи дерев. Сосна поширена загалом на Поліссі. Ялина (смерека), ялиця та модрина ростуть переважно в Карпатах (мал. 94). Основні запаси деревини складають дуб, бук, граб, береза, осика, вільха, липа, тополя тощо.

- Проаналізуйте діаграму (мал. 95) та назвіть найбільш поширені породи дерев у межах України. Зробіть відповідні висновки.

Мал. 94. Ліси Карпат

Мал. 95. Діаграма розподілу площі лісів України за переважаючими деревними породами

На півночі країни на бідних на гумус піщаних ґрунтах ростуть соснові ліси (бори). Багатші на перегній землі займають дубово-соснові ліси. Унікальні букові ліси вкривають нижній ярус Карпат. Частково вони збереглися також на Волині та Поділлі. У Придністров’ї назву «Буковина» отримала навіть історична область України. У Кримських горах ростуть місцеві види дуба, бука і сосни.

Вражає розмаїття деревної рослинності Південного берега Криму. Тут зростають кипариси, магнолії, олеандри, секвої, ліванські кедри, інжир та інші завезені сюди рослини (мал. 96).

Мал. 96. Рослинність Південного берега Криму

Відповідно до назви рослинного угруповання «лісостеп» укажіть склад рослин, які зустрічатимуться там за звичайних природних умов.

Степ — це тип рослинності, в якому переважають багаторічні трави, що пристосувалися до умов континентального клімату з тривалими посухами. Українські степи формуються на півдні країни в умовах рівнинного рельєфу на чорноземних і каштанових ґрунтах. Серед трав тут панують злаки: ковила, костриця, житняк, типчак і осоки. За панівними рослинами розрізняють степи типові, або справжні, лучні, чагарникові та пустельні. Вони змінюються послідовно з півночі на південь. Недоторкані ділянки степової рослинності збереглися лише в заповідниках та на деяких схилах річкових долин, ярів і балок.

Своєрідна вологолюбна рослинність сформувалася на болотах. У рослинному покриві низинних боліт, розташованих здебільшого в долинах річок, на берегах озер, домінують трав’яні та трав’яно-мохові угруповання. Переважають вільха чорна, осока, очерет, рогіз, хвощ, зелені мохи. На верхових болотах, що формуються на вододілах, рослинний світ є бідним. Тут зростають сосни, чагарники (багно болотне, журавлина (мал. 97), андромеда), трапляються пухівка і росичка, а також окремі види сфагнових мохів. На перехідних болотах поширені види рослин, які зустрічаються як на верхових, так і на низинних болотах. Найбільші площі болотяна рослинність охоплює на Поліссі, трапляється в долинах степових річок та в Українських Карпатах. Відмираючи впродовж тисячоліть, трав’яниста рослинність утворила в болотах значні запаси торфу.

Мал. 97. Журавлина волинських боліт

- Визначте і назвіть області України, де найбільше поширені рослинні угруповання боліт.

Луки — це тип рослинності, що складається переважно з багаторічних трав, які зростають в умовах відносно вологого клімату. Їх флора представлена трав’яно-лісовою, степовою та болотяною рослинністю. В лучних угрупованнях панують злакові: вівсяниця, тонконіг, стоколос, пирій і осоки. Цінними лучними рослинами є бобові, зокрема конюшина (мал. 98), в’язіль, горошок мишачий. На заплавних луках є зарості лози, пирію, червоної костриці, конюшини, осоки.

В Україні лучна рослинність охоплює площу близько 7 млн га здебільшого на заході Поліської низовини та в Українських Карпатах. Луки використовують як природні пасовища і сіножаті.

Мал. 98. Конюшина

- В Україні налічується близько 30 тис. видів рослин. Через інтенсивне використання людиною території країни в господарській діяльності природний вигляд рослинності істотно змінено. Багато видів рослин зникло, з’явилися нові культурні рослини.

На території України виділяють зональні (ліси, степи) та азональні (луки, болота) типи рослинності. У горах спостерігаються прояви вертикальної поясності.

Рослини, пристосувавшись до природних умов клімату, рельєфу України, геологічної будови, ґрунтів, утворюють угруповання. Найпоширенішими з них є лісові, степові, болотні та лучні.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняттям: «клімат», «рельєф», «ґрунт», «рослинні угруповання». Вкажіть основні чинники, відповідно до яких змінюються рослинні угруповання.

2. Схарактеризуйте особливості рослинного світу нашої країни. Поясніть, чому природна рослинність збереглася лише на незначних ділянках території.

3. Які рослинні угруповання найбільш характерні для території, де Ви мешкаєте?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити