Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 6. Тваринний світ України

§ 40. ТВАРИННІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ЗАХОДИ З ЇХ ВІДТВОРЕННЯ Й ОХОРОНИ

1. Пригадайте, що таке рослинні ресурси.

2. Поясніть, як і чому людина використовує рослинні ресурси.

Тваринні ресурси України. Природні тваринні ресурси — це сукупність тварин природного походження, що сформувалась історично в межах будь-якої території або акваторії. Природні тваринні ресурси представлені в Україні тваринами лісів, степів, водних басейнів. Тваринні ресурси суттєво впливають на розвиток лісового, сільського і мисливського господарств та рибальства в нашій країні.

Тварини потрібні для нормального природного функціонування географічної оболонки. Наприклад, комахи виконують функції запилення і є поживою для птахів, звірів, амфібій, рептилій, беруть участь у процесі формування ґрунту, розкладання тваринних залишків, впливають на склад повітря, води і ґрунту, кругообігу речовин і трансформації енергії.

Увесь тваринний світ нашої країни становить її тваринні ресурси. Це один з важливих видів національного багатства України. Тварини дають суспільству мед, віск, кокони тутового шовкопряда, ікру, м’ясо, шкіру, хутро тощо (мал. 102). Вони приносять людям естетичну насолоду при їх спогляданні, сприяють відпочинку, розвагам, спорту і навіть лікуванню. Тваринний світ — це джерело унікальної лікарської сировини тощо.

Мал. 102. а) бджола за роботою; б) тутовий шовкопряд

Заходи щодо відтворення й охорони тваринних ресурсів. В Україні здійснюється політика акліматизації і реакліматизації тварин. У першому випадку на нове місце переселяють тварин, які тут ніколи не жили. Так у нас акліматизовано єнотоподібного собаку і білого амура з Далекого Сходу, ондатру і нутрію з Америки тощо. Реакліматизація є відновленням виду тварин, які колись водилися на певній місцевості, але з тих чи інших причин зникли. В Україні реакліматизовано бобра, козулю, оленя європейського, зубра та інших тварин.

- Підготуйте повідомлення про реакліматизацію одного з видів тварин в Україні.

Окрім того в Україні прийнято Закон «Про тваринний світ» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2894-14), у якому однією з головних вимог охорони й раціонального використання тварин є збереження природних умов їхнього існування. Цей Закон вимагає: збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природи; недопустимості погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; збереження їх цілісності природних угруповань; дотримання науково обґрунтованих нормативів і лімітів використання об’єктів тваринного світу; забезпечення невиснажливого їх використання, а також відтворення, раціонального використання корисних властивостей і продуктів життєдіяльності диких тварин; регулювання їх чисельності в інтересах охорони здоров’я населення і запобігання заподіянню шкоди довкіллю тощо.

Тваринний світ своєї місцевості. У назвах багатьох населених пунктів України можна простежити зв’язки з тваринами: Тур’я, Горностайпіль, Лебедин, Бобровиця, Гусятин та ін.

- Знайдіть на політико-адміністративній карті України населені пункти Вашої області, назви яких пов’язані з тваринним світом України.

- У весь тваринний світ нашої країни — це один з важливих видів національного багатства України, джерело не лише матеріального, а й духовного збагачення.

В Україні здійснюється політика охорони, акліматизації і реакліматизації тварин.

Зв’язок людини з природою країни, її рослинним і тваринним світом простежується у назвах населених пунктів.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, що таке тваринні ресурси і як їх використовують?

2. Схарактеризуйте тваринні ресурси нашої країни. Оцініть їх економічне значення.

3. Яких тварин акліматизовано та реакліматизовано в Україні? З якою метою це роблять?

4. Поясніть, чому охорона і відтворення тваринних ресурсів є важливими на сучасному етапі розвитку господарства нашої країни.

5. Схарактеризуйте тваринний світ своєї місцевості та оцініть його ресурсний потенціал.

ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ

Дослідження

Тема. Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії.

Завдання: за допомогою додаткових джерел географічних знань визначте ареали походження рослин: робінія звичайна, актинідія; і тварин: муфлон, ондатра, пеленгас, які акліматизовано в Україні. Назвіть регіони походження культурних рослин: суниця, картопля, помідор, гарбуз, ячмінь, просо, соняшник, стручкова квасоля, огірок, диня, персик, груша. Заповніть таблицю в робочому зошиті:

Рослина (тварина)

Територія її походження

Короткі пояснення

1.
2.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити