Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ 1 Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта

§ 4. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ЯВИЩ НА КАРТАХ

1. Що таке умовні позначення?

2. Які умовні позначення використовують для створення карт?

Умовні знаки географічної карти. Види умовних знаків. Ви

вже знаєте, що на картах усі об’єкти реальної земної поверхні позначаються умовними знаками. Це певні уніфіковані позначки, які відповідають тому чи іншому реальному об’єкту на поверхні Землі. Залежно від масштабу карти застосовуються різні умовні знаки. Однак річки, озера, шляхи сполучення позначаються майже однаково на картах різного масштабу.

? Пригадайте відомі Вам умовні позначення.

На великомасштабних картах і планах місцевості, на яких місцевість відображається максимально детально, а також на туристичних картах, картах для спортсменів, картах-ілюстраціях і т.п. використовують масштабні або контурні умовні знаки. Вони відрізняються тим, що відображають реальні обриси об’єктів, що існують на місцевості. Наприклад, на туристичній карті інколи зображено реальні обриси будинків якогось міста (мал. 9).

Позамасштабними є умовні знаки, які не можна зобразити в масштабі певної карти. Таких багато у навчальних картах, якими Ви користуєтеся. Погляньте на карту України. Усі міста нашої країни, аеропорти, родовища корисних копалин і тому подібне позначені цими умовними знаками.

Надзвичайно поширеними на всіх картах і планах місцевості є лінійні умовні знаки. Вони позначають передусім шляхи сполучення, кордони держав, річки і канали, ізолінії, тощо. Вони є масштабними за своєю довжиною та конфігурацією, але здебільшого позамасштабними за шириною.

Мал. 9. Види умовних знаків

Пояснювальні умовні знаки існують для зображення на картах різних видів рослин і тварин в ареалах їхнього поширення. Синіми і червоними стрілками в океанах і морях позначаються холодні і теплі течії тощо.

Умовні знаки або легенда карти можуть бути прив’язані до конкретної території і знаходитися на карті або бути винесеними за її рамки.

Ще раз подивіться на навчальну карту України. Перш ніж вивчати її зміст, необхідно ознайомитися з умовними знаками. Тільки після цього Ви будете чітко уявляти собі, що позначено на цій карті. Це так само необхідно, як знати літери для того, щоб уміти читати.

- Назвіть умовні знаки, які використано для створення фізичної карти України шкільного навчального атласу.

Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах. Найпоширеніший спосіб картографічного зображення

називається способом значків. Значками відображають різні об’єкти, процеси і явища в масштабі карти. До них належать умовні знаки міст, природних процесів (атмосферних фронтів, заболочених ділянок, утворення лавин тощо) (мал. 10).

Мал. 10. Значкові зображення об’єктів туристичної карти

? За допомогою мал. 10 наведіть приклади значкових зображень, які Вам уже відомі.

Спосіб якісного фону застосовують з метою відображення площинних об’єктів і явищ як на фізичних, так і на економічних картах. Зокрема, це рельєф, ґрунти, тектонічні структури, кліматичні умови і ресурси тощо. Свою назву цей спосіб отримав тому, що окремі однорідні ділянки земної поверхні за деякими ознаками зафарбовуються або заштриховуються одним кольором.

? Пригадайте географічні та історичні карти, на яких використано спосіб якісного фону.

Ізолініями називаються лінії, які з’єднують точки з однаковими значеннями (наприклад, кількісними чи якісними характеристиками температури повітря, атмосферного тиску тощо).

Способом знаків руху передають, наприклад, явища, для яких характерне переміщення у просторі (наприклад, напрямки вітрів і течій).

Ареал — це область поширення однорідних явищ. Спосіб ареалів використовують, якщо необхідно позначити на карті поширення певних процесів чи явищ. Особливо широко його застосовують у медичній географії, коли на географічних картах зображають території поширення різних захворювань. Це можуть бути і ареали поширення сарани чи енцефалітних кліщів. Спосіб ареалів у поєднанні зі способом якісного фону використовують для позначення поширення лавових покривів, форм рельєфу, артезіанських басейнів, родовищ тих чи інших корисних копалин тощо.

Спосіб ізоліній використовують, аби показати точки з однаковими висотами над рівнем моря (ізогіпси), точки з однаковими середньорічними липневими і січневими температурами (ізотерми), точки з однаковими глибинами (ізобати) тощо. Ізолініями також позначають солоність вод Світового океану, розподіл опадів, поширення викидів промислових підприємств та ін.

Застосовують у географії також спосіб картограм і картодіаграм. Спосіб картографічного зображення використовує спеціальну горизонтальну або вертикальну шкалу, де середні показники зображують зафарбовуванням різним кольором чи штрихуванням. Картодіаграма є способом картографічного зображення розподілу певного кількісного показника через розміщення на карті діаграм — стовпчикових або кругових.

? Знайдіть діаграми у шкільному навчальному атласі. Що вони ілюструють?

За допомогою умовних знаків ми можемо читати будь-яку, як за змістом, так і за масштабом, карту. В інших країнах можуть застосовуватися відмінні від українських умовні знаки. Однак, знаючи загальні принципи їх використання, можна швидко адаптуватися і зрозуміти їх сенс будь-де у світі.

- Контурні, лінійні, значкові, пояснювальні умовні знаки використовуються для зображення на карті географічних об’єктів, процесів та явищ. Вони бувають масштабними та позамасштабними, тобто такими, яких не можна зобразити в масштабі певної карти.

Для зображення географічних об’єктів та явищ на картах використовують різні способи: значків, якісного фону, знаків руху, ареалів, ізоліній, картограм і картодіаграм.

Аби правильно орієнтуватися та використовувати карту, треба уважно ознайомитися з її легендою.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Наведіть приклади контурних, лінійних, значкових, пояснювальних умовних знаків, які використовуються для зображення на карті географічних об’єктів, процесів та явищ. Заповніть відповідну таблицю в зошиті:

Приклади

Умовні знаки

контурні

лінійні

значкові

пояснювальні

Географічні

об’єкти

Географічні

процеси

2. Проаналізуйте карти географічного атласу та наведіть приклади різних способів, які використовують для зображення географічних об’єктів та явищ на них. Заповніть відповідну таблицю в зошиті:

Приклади

карт

атласу

Способи зображення географічних об’єктів та явищ

значків

якісного

фону

знаків

руху

ареалів

ізоліній

картограм і картодіаграм

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити