Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 8. Природокористування

§ 52. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

1. Укажіть природні ресурси, на які багата Ваша місцевість.

2. Використання природно-ресурсного потенціалу України.

Люди почали перетворювати природу України дуже давно. Первісні люди, яких було небагато, не могли істотно впливати на природу, оскільки обмежувалися збиранням дикорослих рослин і полюванням на диких тварин. Чудодійний клімат України, багатство її природи сприяли швидкому збільшенню кількості людей. Це спричинило спустошення природної рослинності і тваринного світу. Люди були змушені займатися землеробством і тваринництвом. Особливо посилився вплив людини на природу за часів трипільської доби близько IV ст. до н. е. Почалося знищення лісів. У XVII-ХІХ ст. з розвитком промислів (видобуток корисних копалин, виплавка металу, виробництво скла, дьогтю, смоли, поташу) значно зменшилася лісистість України. У другій половині ХІХ ст. було майже повністю розорано степи півдня країни.

Нині інтенсивно використовується близько 80 % усієї площі України, а понад 55 % її розорано. У лісостеповій і особливо у степовій частинах країни частка орних земель подекуди досягає 90 %. Для порівняння: розораність земель у США становить 21 %, Франції — 35 %, Білорусі — 29 %, Японії — 12 %.

Основні екологічні проблеми в Україні. Унаслідок надмірної сільськогосподарської експлуатації земля дедалі більше виснажується і забруднюється. Виникають посухи, пилові бурі, розвиваються яри, висихають річки, замулюються озера, знижується рівень ґрунтових вод, отрутохімікати та мінеральні добрива забруднюють родючі ґрунти, погіршують якість сільськогосподарської продукції. Через відсутність або недостатність очисних споруд екологічно небезпечними є і тваринницькі ферми. Їхні відходи зі стічними водами потрапляють до річок, озер і ставків. Це землеробське використання природно-ресурсного потенціалу України і землеробський вплив на довкілля.

? Чим пояснюється дедалі більший вплив сільського господарства на забруднення довкілля?

Значним є і меліоративний вплив, особливо на півдні країни. Надмірне зрошення земель призводить до їх засолення, підтоплення і заболочення. Родючі ґрунти Причорномор’я та Криму засолюються і забруднюються внаслідок надмірного поливу дніпровською водою, що містить значну кількість шкідливих речовин — викидів великих міст Придніпров’я, а також радіонуклідів, які потрапили у воду після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Осушувальна меліорація на півночі країни в зоні мішаних лісів і деяких частинах лісостепу спричиняє зниження рівня ґрунтових вод, обміління річок і озер пересушування землі і виникнення нетипових для Полісся пилових бур (мал. 138).

Мал. 138. Пилова буря над Хмельницьким

? Подивіться в Інтернеті мультфільми про «Екологічну корову», «Про екологію (сюрреалізм)». Зробіть висновки.

З промислових підприємств України найбільш негативно впливають на природне довкілля гірничодобувні, хімічні, металургійні та електроенергетика. Значно погіршують стан довкілля і деякі машинобудівні заводи, підприємства харчової промисловості та комунального господарства.

Підприємства України щороку викидають близько 40 млн т шкідливих речовин. Очисні споруди вловлюють лише трохи більше 70 % того, що викидається в довкілля. Отже, більше 10 млн шкідливих речовин потрапляє у воду, повітря і ґрунт. У середньому на 1 км 2 за рік осідає понад 15 т шкідливих речовин. Лише скорочення виробництва в останні роки дещо поліпшило екологічну ситуацію в Україні.

Значна частина твердих і рідких токсичних відходів зосереджується у спеціальних сховищах. У них зберігається близько 2 млрд т отруйних відходів. Основними стабільними джерелами забруднення повітря є металургійні заводи (38 %) і великі ТЕС (32 %).

Внаслідок найбільшої у світі техногенної катастрофи (на Чорнобильській АЕС) радіоактивно забрудненою виявилася майже половина території країни, особливо її північна частина. Виявлено значні мутаційні процеси в рослинному і тваринному світі.

Негативно впливають на довкілля і деякі військові об’єкти, зокрема великі аеродроми та полігони. Ґрунти і ґрунтові води насичуються гасом з негерметичних місткостей настільки, що в деяких навколишніх селах у криницях уже не вода, а нафтопродукти. Негативно впливає на людей і тварин випромінювання радіолокаційних станцій. Різко погіршилась екологічна ситуація у зоні проведення антитерористичної операції. Неконтрольовано зливаються в Чорне та Азовське моря отруйні речовини та їх відходи. Збитків довкіллю завдають заміновані великі площі родючих чорноземів на Донбасі, які використовувалися в сільськогосподарському виробництві.

Зростає і негативний вплив транспорту на довкілля (мал. 139). Кількість автомобілів в Україні постійно зростає. Багато з них завезені з країн, де вони відслужили свій термін експлуатації, не відповідають сучасним екологічним вимогам і тому дуже забруднюють довкілля. У великих містах країни сьогодні автомобільні викиди становлять до 70 % усіх викидів у повітря.

Мал. 139. Підзарядка електромобілів у м. Гренобль (Франція)

- За допомогою карт шкільного географічного атласу визначте райони країни з найбільшим та найменшим забрудненням атмосферного повітря та поверхневих вод. Заповніть у зошиті таблицю, зробіть висновки.

Забруднення

Регіони України з рівнем забруднення

Найбільшим

Найменшим

Атмосферного повітряПоверхневих водМал. 140. Збір сміття на Оболоні, Київ

Мал. 141. Київське сміттєзвалище

Значно впливають на природу країни і великі міста з їх комунальним господарством. Населені пункти з житловою, промисловою і транспортною забудовою займають понад 5 % території України і їх площа продовжує зростати.

Вони докорінно змінили природний ландшафт і атмосферу.

У великих містах постійно накопичується величезна кількість побутових відходів (мал. 140). На звалищах вони розкладаються, виділяючи токсичні речовини (мал. 141). Їх спалювання також забруднює повітря шкідливими речовинами.

Значним є і рекреаційний вплив на природу, особливо на узбережжі Чорного і Азовського морів, у Карпатах і Кримських горах, навколо великих міст.

Мільйони відпочивальників ущільнюють ґрунтовий покрив, викидають величезну кількість сміття.

Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення. Активна господарська діяльність людини впродовж багатьох тисячоліть розвинула й ускладнила її взаємозв’язок із природою. Сучасне природне середовище змінюється швидше порівняно з адаптацією людини до його умов. Проблеми взаємовідносин між живими істотами та умовами їхнього життя вивчає наука екологія (від oikos — дім, житло та logos — наука). Рівновага людини з навколишнім світом — це передусім її комфортне відчуття себе в ньому. Такий стан передбачає сприятливе поєднання умов життя, як природних, так і соціальних.

Покоління наших предків жили в тісному спілкуванні з природою. Уклад життя та праці був синхронним із природними режимами. Сьогодні вся сукупність факторів діяльності людини, які негативно впливають на її здоров’я, вимагає іншого підходу до проблеми формування здоров’я. Сьогодні люди живуть у режимі виробничого циклу, в усі пори року. Умови життя та праці сучасної людини, безперечно, покращились, але наслідки цього далеко неоднозначні.

Л. Батонн писав: «Станеться одне з двох, або люди зроблять так, що у повітрі стане менше диму, або дим зробить так, що на Землі стане менше людей».

Надходження окисів азоту та сірки зумовлює появу кислотних дощів, промислові викиди в атмосферу фреонів зменшують товщину озонового шару у атмосфері Землі тощо.

- Разом із батьками зробіть віртуальний тур до Музею Чорнобиля http://chornobylmuseum.kiev.ua та поділіться власними враженнями з однокласниками.

Вирішення проблеми здоров’я людини закладене в самій людині, у знанні та розумінні нею низки проблем, а також в умінні дотримуватися правил здорового способу життя.

- Найбільш інтенсивне використання природи України розпочалося у другій половині XIX ст.

Основними джерелами забруднення природного середовища в Україні є надмірна сільськогосподарська експлуатація землі, меліорація, промислові підприємства, які щороку викидають близько 40 млн т шкідливих речовин, наслідки найбільшої у світі техногенної катастрофи (на Чорнобильській АЕС), деякі військові об’єкти, транспорт, великі міста з їх комунальним господарством тощо.

Вирішення проблеми здоров’я людини закладене в самій людині та в конституційних правах на безпечне для життя і здорове довкілля.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Оцініть стан і рівень сучасного використання природно-ресурсного потенціалу України.

2. Схарактеризуйте основні види забруднень довкілля в Україні.

3. Як впливає екологічна ситуація на життєдіяльність населення?

4. Запропонуйте тему власного екологічного проекту, спрямованого на захист природного середовища Вашого населеного пункту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити