Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ VI Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси і статево-віковий склад населення України та світу

§ 55. СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД І ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ

Схарактеризуйте статево-віковий склад Вашої шкільної «родини». Кого більше у Вашому класі — хлопців чи дівчат? Учні початкової школи переважають над чисельністю старшокласників чи навпаки?

Статево-віковий склад населення. Важливе значення для будь-якої країни має статевий склад (структура) населення, тобто співвідношення між чоловіками і жінками. Відомо, що є, так звані, «чоловічі» і «жіночі» галузі господарства. Не секрет, що в медицині й освіті, чи в легкій промисловості переважають жінки. Натомість жінок майже немає в шахтах чи біля металургійних печей (мал. 150).

- Проаналізуйте піраміди статево-вікової структури населення України, Китаю, Бразилії та Люксембургу (мал. 150). Зробіть висновки про статевий склад населення в названих країнах та його вікову структуру.

У цілому в світі чоловіків більше, вони переважають у складі населення Китаю, країн Південної Азії, деяких ісламських країн. Навпаки, у країнах Європи, в Японії, США, Канаді й Австралії більше жінок. Узагалі-то в будь-якій країні, у будь-якої раси чи національності завжди народжується більше хлопчиків (дивіться uk.wikipedia.org/wiki/співвідношення статей, за даними Всесвітньої книги фактів). Однак десь після 35 років у європейських країнах починають переважати жінки. Це пов’язано з декількома чинниками. Мабуть, чоловічий організм є менш пристосованим до довкілля, ніж жіночий. Крім того, характер чоловіків, їх схильність до ризику, більш поширені серед них шкідливі звички, важкі умови праці не сприяють подовженню життя чоловіків.

Мал. 150. Піраміда статево-вікової структури населення (2014 р.): а) Україна; б) Бразилія; в) Китай; г) Люксембург

Різними є і співвідношення між чоловіками і жінками в містах і селах. У Європі, США, Канаді й Австралії в сільській місцевості переважають чоловіки, у країнах, що розвиваються, — жінки.

За допомогою карт шкільного географічного атласу назвіть країни, де у складі населення переважають жінки, і ті, де переважають чоловіки.

Станом на 2015 рік статевий склад населення України є таким: чоловіки — 46,3 %, жінки — 53,7 %. Як бачимо, статевий склад у нас є доволі несприятливим. У розвинутих європейських країнах теж переважають жінки, але там різниця невелика.

Тривалість життя населення впливає на чисельність населення будь-якої країни. Сьогодні тривалість життя людей в усьому світі зростає. Це загальна тенденція, але є країни, де точиться війна, поширений алкоголізм, захворюваність на СНІД і туберкульоз, наркоманія тощо. У таких країнах у кризові періоди тривалість життя зменшується. До них належать деякі африканські країни і, наприклад, Росія.

Демографічна криза — сукупність виникаючих проблем, які пов’язані зазвичай із чисельністю населення. Скорочення чисельності населення, старіння населення при збереженні його чисельності або різке зростання населення, які породжують низку соціальних та економічних проблем у суспільстві.

Демографічний вибух — різке збільшення темпів росту народонаселення, причинами якого вважають зниження дитячої смертності при збереженні високої народжуваності, досягнення медицини в напрямку боротьби з інфекційними хворобами (винайдення антибіотиків, масове щеплення населення), збільшення середньої тривалості життя, захист населення від дії більшості екстремальних чинників довкілля завдяки досягнення технічного прогресу тощо.

Дуже показовою в деяких країнах є тривалість життя чоловіків і жінок. У країнах ЄС, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії жінки живуть довше за чоловіків. Однак ця різниця не є значною (2-4 роки). У деяких ісламських країнах, де становище жінок у суспільстві відрізняється від прийнятого в європейських країнах, тривалість життя жінок менша, ніж чоловіків. У цілому на нашій планеті сьогодні тривалість життя населення досягла 71 року.

В Україні жінки живуть довше від чоловіків приблизно на 10 років. У 2015 році середня тривалість життя чоловіків складала 66,3 року, а жінок — 76,2 року. Таке співвідношення не є нормальним. Унаслідок цього у старших вікових категоріях співвідношення жінок до чоловіків складає 3 до 1 і навіть 4 до 1. Тобто на одного чоловіка припадає чотири жінки.

- Поясніть чому для суспільства важливо, щоб чоловіків і жінок в усіх вікових категоріях була приблизно однакова кількість?

В окремих країнах середній вік життя населення вже наближається до 90 років (Японія, Південна Корея, деякі розвинені європейські країни). На острові Окінава в Японії, мабуть, один з найвищих показників у тривалості життя. На цьому маленькому острові сотні людей мають вік понад 100 років. Цікавими є показники тривалості життя в Південній і Північній Кореї. У Південній він давно перевищив 80-річну позначку, а в Північній — не досягає й 60-річної. У Південній Кореї пенсіонери на Демографічна політика — це діяльність державних органів, спрямована на створення сталих кількісних та якісних параметрів відтворення населення, яка є частиною соціально-економічної політики суспільства в цілому. А саме, це вплив на умови праці, поліпшення життєвих умов населення, підвищення рівня доходів, покращення житлових умов, забезпечення медичним обслуговуванням тощо.

лежать до найактивнішої частини суспільства, які подорожують світом, а в Північній Кореї — голодують.

- Статевий склад та тривалість життя людини є важливими показниками характеристики населення окремих країн та світу в цілому.

Чисельність чоловіків у світі є більшою, вони переважають у складі населення Китаю, країн Південної Азії, ісламських країнах. У країнах Європи, в Японії, США, Канаді й Австралії більше жінок. У розвинених країнах у сільській місцевості переважають чоловіки, у країнах, що розвиваються, — жінки.

Тривалість життя людей у світі зростає.

В окремих країнах жінки живуть довше за чоловіків (з різницею у 2-4 роки), а в Україні в середньому на 10 років. У 2015 р. середня тривалість життя жінок і чоловіків складала 76,2 року та 66,3 року відповідно.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Назвіть чинники, які впливають на тривалість життя населення в усьому світі.

2. За допомогою мал. 150:

• визначте та порівняйте частку жінок і чоловіків, старших за 90 років;

• порівняйте частку жіночого та чоловічого населення України у віці від 39 до 79 років;

• порівняйте показники Люксембургу, Бразилії та Китаю та знайдіть відмінності між ними;

Зробіть відповідні висновки.

3. Оцініть важливість знань про статевий та віковий склад населення в Україні і країнах світу.

4. За допомогою сайту «Населення Землі» (електронний режим доступу: http://countrymeters.info/ru/World) схарактеризуйте зміни чисельності населення світу у 2015 та 2016 році. Зробіть відповідні висновки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити