Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ VI Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси і статево-віковий склад населення України та світу

§ 57. МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Чи є у Вашому класі (чи школі) учні, які прибули чи вибули в цьому навчальному році? З’ясуйте, з якої причини вони змінили навчальний заклад?

Міграції населення. Збільшення чи зменшення населення якогось регіону чи країни світу пов’язані як з природним його рухом, тобто співвідношенням між народженими і померлими, так і з механічним, тобто переміщенням з однієї країни до іншої.

Іншими словами — міграціями населення.

Міграції поділяють на внутрішні й зовнішні. Внутрішні міграції — це переїзд людей з однієї частини країни (області, штату, провінції) до іншої. Зовнішні міграції поділяються на еміграцію та імміграцію. Еміграція — це виїзд людей зі своєї країни до іншої на постійне чи тимчасове проживання. Імміграція — це в’їзд до країни громадян іншої держави (мал. 154).

- Розгляньте мал. 154. Спробуйте навести конкретні приклади для окремих видів міграцій.

Причини, види та напрямки міграційних потоків. Міграції відбувалися на нашій планеті завжди. Поширення людства на Землі є наслідком саме міграційних процесів. Для того, щоб люди зрушили з місця, покинули батьківщину, потрібні вагомі причини. Ще вагомішими вони повинні бути для великої кількості людей. У наш час міграційні потоки мають переважно економічні та політичні причини. Так, пошук кращих умов життя, роботи й освіти викликає великий наплив мексиканців до США. У країнах Західної Європи живуть понад 15 млн іноземних робітників, які прибули сюди переважно з Туреччини і Північної Африки. Зростає кількість людей з України та інших країн Центральної і Східної Європи, які шукають роботу в країнах ЄС.

Міграції населення — це переміщення людей, пов’язані здебільшого зі зміною місця проживання назавжди або на тривалий період.

Мал. 154. Класифікація міграцій

? Що Ви знаєте про сучасну трудову міграцію українців?

У різних куточках світу виникають збройні конфлікти. Рятуючи життя, мільйони людей покидають свої домівки і вирушають до інших країн. Наприкінці ХХ ст. масові міграції були спричинені збройними конфліктами в колишніх республіках Югославії та СРСР, африканських країнах, Афганістані, Туреччині, Палестині. У наш час нові збройні конфлікти у світі викликають нові хвилі внутрішніх та зовнішніх міграцій.

Поширена також і політична еміграція. Тоталітарні режими змушували і змушують мільйони людей шукати притулку за кордоном. Такі міграції були характерними для комуністичних і фашистських держав — колишнього СРСР, Куби, В’єтнаму, Камбоджі, НДР, нацистської Німеччини. Зараз такі режими є в Латинській Америці, Африці і Азії. Немало людей покидають рідну землю і за принципом «де б не жити, аби нічого не робити».

Загалом основні міграційні потоки спрямовані тепер із Центральної і Південної Америки до США і Канади. Велику притягальну силу для жителів країн Африки та Азії має Західна Європа. Триває еміграція з країн Східної Європи до США, Канади, держав Західної Європи. Євреї виїжджають до США, Ізраїлю, Канади та Німеччини.

- Опрацюйте мал. 155. Знайдіть на політичній карті Африки та Азії назви країн, де формуються, а на карті Європи — назви країн, куди спрямовуються потоки біженців.

Мал. 155. Потік мігрантів у Європу

Зростають і внутрішні міграції. Одні люди переїжджають із села до міста, інші переселяються з міст до приміської зони. Наприклад, в Аргентині і Бразилії, продовжується освоєння нових земель. У Росії, у східних її районах, населення покидає сільські території, переміщаючись до міст. Територія фактично спустошується, а міста стають такими собі островами в безлюдному океані.

Відбуваються і так звані маятникові міграції. Щодня мільйони людей у різних країнах світу вранці їдуть з приміської зони до міста, а ввечері повертаються назад. Наймасовіші внутрішні міграції відбуваються в США. Щодня понад 30 млн американців використовує авіаційний транспорт для здійснення маятникових міграцій. Чимало американців узагалі живуть у пересувних фургонах. На спеціально обладнаних стоянках до автофургонів підключають електроенергію, воду, каналізацію. Якщо робота і оплата праці не задовольняють, люди знімаються з місця і їдуть далі. У США також набула поширення міграція в «теплі» штати: Каліфорнію, Флориду, Техас — у зимовий період.

? Чи поширені маятникові міграції у Вашій місцевості? Наведіть їх приклади.

Причини та види міграцій в Україні. В Україні теж поширена як зовнішня, так і внутрішня міграція населення. Значна частина людей виїздить на тимчасове місце проживання і роботу. Українські громадяни у зв’язку з економічною кризою та агресією Росії змушені шукати щастя за межами України. Вони видобувають нафту і газ у Росії, Єгипті і Норвегії, збирають цитрусові та оливки в Італії, Іспанії і Греції, зводять житлові будинки в Чехії, Польщі та Німеччині, працюють у тваринництві Ірландії і Великої Британії, на автомобільних підприємствах Німеччини і Франції, викладають в університетах США, Південної Кореї і Мексики тощо. За офіційними даними на 2015 р. обсяг таких мігрантів з України складав 1,4-2,7 млн осіб.

- За допомогою мал. 153 класифікуйте перелічені вище міграційні потоки українців.

Після здобуття Україною незалежності до неї стали повертатися репресовані народи, військовослужбовці, переміщалися біженці із зон збройних конфліктів на теренах колишньої Югославії, Чечні, країн Закавказзя тощо. Наприклад, за період між переписами населення 1989 і 2001 рр. кількість кримських татар в Україні збільшилася в 5, вірмен — майже у 2, грузинів — у 1,5, азербайджанців — у 1,2 рази.

Сьогодні в Україні наявні як внутрішні, так і зовнішні міграції. Їх причини різні. Вони змінюються з часом.

- Які види міграції населення найбільш характерні для вашої місцевості? Назвіть основні причини цих міграцій.

- Зміни чисельності населення регіону чи країни світу пов’язані з природним і механічним рухом населення — міграціями, які поділяються на внутрішні й зовнішні.

Міграційні потоки викликані переважно економічними і політичними причинами. Здебільшого вони спрямовані з Центральної і Південної Америки до США і Канади, з Африки та Азії до Західної Європи, з країн Східної Європи до США, Канади тощо.

Здобуття Україною незалежності відкрило можливості для повернення репресованих народів, військовослужбовців тощо. Нова хвиля як внутрішніх, так і зовнішніх міграцій пов’язана з нестабільністю на тимчасово окупованих територіях.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняттям «еміграція», «імміграція», «маятникова міграція».

2. Поясніть, чому міграції відбувалися на Землі завжди.

3. Покажіть на карті і назвіть регіони світу, з яких і в які спрямовано найбільші потоки мігрантів.

4. Схарактеризуйте особливості механічного руху населення в Україні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити