Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ 1 Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта

§ 5. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ. НАВЧАЛЬНІ, ЕЛЕКТРОННІ КАРТИ ТА АТЛАСИ. КАРТОГРАФІЧНІ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА

Пригадайте карти, якими Ви користувалися, вивчаючи географію в 6-му та 7-му класах.

Класифікація карт. Карта — найважливіше джерело географічних знань. Без неї вивчення географії є неможливим. Текст підручника — теж важливий, але його необхідно використовувати, спираючись завжди на географічні карти, маючи їх перед очима, порівнюючи між собою і з текстом підручника.

Географічні карти різняться між собою за охопленням території, масштабом тощо (мал. 11).

Мал. 11. Класифікація карт

? Класифікуйте карти Вашого атласу за допомогою мал. 11. Якими з них Ви вже навчилися користуватися?

Ви вже знаєте, що охоплення території картою і її масштаб — взаємозв’язані. Що більшу територію охоплює карта, то дрібніший у неї масштаб. Карти за масштабом, так само, як і за охопленням території, поділяються на три групи: дрібномасштабні, середньомасштабні та великомасштабні. Дрібномасштабні карти виготовляються в масштабі, дрібнішому, ніж 1:1 000 000, тобто 1:90 000 000, 1:60 000 000, 1:20 000 000 тощо. Це карти материків, океанів і світу, які вміщено в атласи і на сторінки підручників. Середньомасштабні карти мають масштаб від 1:200 000 до 1:1000 000 включно. Великомасштабні карти складаються в масштабі, більшому за 1:200 000, тобто 1:100 000, 1:50 000 тощо.

У шкільному навчальному атласі знайдіть приклади дрібномасштабних, середньо масштабних та великомасштабних карт.

Навчальні карти й атласи. Практично всі карти, якими Ви користуєтеся, вивчаючи шкільний курс географії 8-го класу, є дрібномасштабними. Це навчальні карти, на яких зображено лише найголовніші географічні об’єкти: найбільші гори й найвищі вершини, найдовші й найповноводніші річки, найбільші озера тощо.

За такими картами не можна точно виміряти відстані між різними об’єктами. Такі карти не використовують у своїй роботі льотчики, військові, геологи чи люди інших професій, де потрібна велика детальність і точність.

? Спробуйте пояснити, чому льотчики, військові, будівельники, геологи не використовують у своїй роботі звичайні навчальні карти.

Водночас дуже детальні карти не підходять для вивчення географії в середній школі. Ви просто «потонули» б у морі інформації, яку несуть карти спеціального призначення, наприклад, для тих, хто працює у сфері екології, метеорології чи будівництва.

Звідси можна зробити висновок, що географічні карти відрізняються не лише за охопленням території та масштабом, але й за змістом. За цим показником теж виділяють три групи карт: загальногеографічні, тематичні та комплексні.

На загальногеографічних картах одночасно зображено географічні об’єкти, які вивчають різні географічні науки, наприклад, фізична, економічна й соціальна географія. Тому на них Ви побачите не лише гори, височини та низовини, річки й озера, але й населені пункти, шляхи сполучення, кордони держав та адміністративні межі тощо. На цих картах ніби представлена вся (загальна) географія.

Тематичні або спеціальні карти містять інформацію, яка виправдовує їхню назву. Зміст таких карт визначається спеціальною темою. Наприклад, карти присвячені поширенню ґрунтів, розподілу опадів, мережі залізниць чи розміщенню хімічної промисловості. Звичайно, на таких картах зображають і річки, озера, моря тощо. Але це робиться лише для правильної орієнтації людей, що працюють із цими картами, для «прив’язки» спеціального змісту карти до відомих об’єктів.

На комплексних картах поєднують зміст двох чи декількох тематичних карт.

Вам уже відомо про тісний зв’язок між зображеною на карті територією та її масштабом. Такий самий зв’язок існує і між змістом карти та її призначенням. Зміст карти, її масштаб, територія, яку вона охоплює, визначаються призначенням карти. За призначенням карти можуть бути навчальними, агрономічними, лісогосподарськими, військовими, туристичними тощо. Усі вони несуть у собі певний зміст, певну кількість інформації, яка задовольняє потреби людей відповідних професій.

Ваші потреби та потреби Ваших учителів у процесі вивчення географії забезпечать навчальні карти. Вони є важливим джерелом знань. Тому необхідно навчитися їх читати. Запам’ятайте, карти різного змісту будуть супроводжувати Вас у житті.

Національний атлас України. Атлас — це систематизоване зібрання географічних карт, видане у вигляді окремого тому. Як і окремі карти, атласи можуть мати різне призначення.

У школі ми користуємося переважно навчальними атласами. Вони можуть доповнюватися пояснювальним текстом, а також таблицями, графіками, різними знімками (мал. 12).

Величезний обсяг географічної інформації про нашу країну вміщено в «Національному атласі України». Це науково-довідкове офіційне державне видання, яке презентує Україну як державу. В ньому інтегровано новітні знання та інформацію про Україну, її історію, природні умови і ресурси, екологічну ситуацію, населення, економіку. В атласі вміщено 875 карт і майже 100 сторінок тексту. Все це органічно доповнюється картограмами, графіками, фотографіями. Загальний обсяг атласу — 449 сторінок.

Існує також електронна версія атласу (мал. 13).

Мал. 12. Шкільні навчальні атласи з географії

Мал. 13. Національний атлас України

Електронні карти. Електронні карти є цифровими картографічними моделями, які пристосовані до відображення на моніторах комп’ютерів. Вони належать до динамічних моделей, які можуть бути як аналогами звичайних географічних карт, так і навігаційними системами.

У наш час практично всі наявні географічні карти, атласи, аеро- і космічні знімки розміщено в Інтернеті. Ці картографічні інтернет-джерела вчені поділяють на такі групи: 1) скановані й оцифровані карти й атласи, які було видано в паперовому вигляді; 2) інтерактивні зображення, картографічні анімації, мультимедійні проекти, віртуальні моделі; 3) географічні карти, атласи, знімки в ГІС (геоінформаційні системи).

Картографічні інтернет-джерела

1. http://www.wdc.org.ua/atlas/ — Національний атлас України.

2. http://www.osvitanet.com.ua — навчально-методичний сайт для всіх, хто вивчає та викладає географію.

- Ознайомтеся із вказаними вище електронними картографічними джерелами. Запропонуйте способи їх використання.

Географічні карти різняться між собою за охопленням території, масштабом, змістом, форматом.

- Існують карти, які містять спеціальну інформацію для представників різних професій.

«Національний атлас України» — це науково-довідкове офіційне державне видання, яке презентує Україну як державу.

Електронні карти є цифровими картографічними моделями, що пристосовані до відображення на моніторах комп’ютерів.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, чому карта вважається найважливішим джерелом географічних знань і чому вивчення географії без неї є неможливим.

2. Наведіть приклади практичного використання карт тими, хто працює у сфері будівництва, водить автомобіль або керує судном.

3. Поясніть, чому детальні карти не підходять для вивчення географії у школі.

4. З якою метою створено «Національний атлас України»?

5. Запропонуйте однокласникам і однокласницям відомі Вам картографічні інтернет-джерела.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити