Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ VI Населення України та світу

Тема 2. Розселення населення

§ 59. ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ГУСТОТИ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ

Поясніть, як впливатимуть природні умови певної території на розміщення на ній населення.

Густота населення (Г) — це величина, яка відображає співвідношення кількості населення (Н) до площі території (S), на якій воно проживає.

? Запропонуйте формулу, за якою можна розрахувати цей показник.

- Використовуючи таблицю, подану нижче (за матеріалами сайту: worldometers.info/fr/population-mondiale), розрахуйте густоту населення для трьох країн світу (на Ваш вибір).

Країна

Кількість населення

Китай

1 406 507 072

Індія

1 291 219 942

США

326 513 679

Індонезія

257 408 408

Бразилія

204 629 998

Пакистан

189 824 373

Ніґерія

186 320 602

Бангладеш

161 505 378

Росія

141 906 961

Японія

126 779 184

Мексика

126 087 741

Філіппіни

102 771 133

Ефіопія

100 322 788

В’єтнам

93 898 283

Єгипет

85 473 372

Німеччина

82 538 096

Іран

80 068 833

Туреччина

77 248 171

Конго

72 296 599

Таїланд

67 550 805

Ви вже знаєте, що населення планети розміщене дуже нерівномірно. Де густо, а де й пусто. Знаєте Ви вже й те, що така нерівномірність пов’язана з різними чинниками — природними, історичними, економічними, екологічними, політичними. Досить значні за площею регіони мають середню густоту населення понад 1000 чол./км2. Водночас значні території суходолу (близько 16 %) є практично незаселеними.

? Поясніть, як впливають на розміщення населення на певній території всі ці чинники.

Живучи будь-де на Землі, людина обов’язково працює. Тому скрізь помітні наслідки людської діяльності (оброблено землю, прокладено шляхи, збудовано будинки тощо). Якщо територія незаселена, то вона й не освоєна економічно.

Територіальні відмінності густоти населення у світі. Середня густота населення світу наближається до 45 чол./км2 суходолу. Найгустіше заселена Європа й Азія, найменше — Австралія. Майже п’ята частина населення сконцентрована в Китаї (1,4 млрд жителів). Близько 1,3 млрд людей живуть в Індії. Однак ці країни мають, крім величезної кількості населення, ще й значну площу. Тому за густотою населення вони поступаються багатьом іншим країнам.

Найвища у світі густота населення — у Бангладеші (понад 800 чол./км2) (мал. 160). У цій невеликій за площею ісламській країні, яка майже в п’ять разів менша за Україну, мешкає понад 160 млн жителів. Високою густота населення є також у Японії, Індії, Шрі-Ланці, Лівані, на острові Ява в Індонезії. Це все Азія.

В Європі найгустіше заселеними є Нідерланди, Німеччина, Велика Британія, Бельгія, в Африці — Руанда і Бурунді, в Америці — Ямайка і Сальвадор. Не густо заселеними є Північна Європа (Фінляндія, Норвегія, Ісландія), країни пустельних районів (Саудівська Аравія, Монголія, Лівія, Намібія, Мавританія). Низькою є середня густота населення в Канаді й Австралії, найнижча — у Ґренландії, а Антарктида взагалі не має постійного населення (мал. 161).

Мал. 160. На залізничній станції м. Дакка в Бангладеші

Мал. 161. Поселення з п’яти осіб на півночі Канади

- Знайдіть на політичній карті світу всі ці країни.

Такі країни, як Росія, Канада, Бразилія, Китай характеризуються вкрай нерівномірним розподілом населення на їх території. Головною причиною є несприятливі для життя і господарської діяльності людей умови.

- Назвіть та поясніть причини найменшої густоти населення на певних частинах території згаданих вище країн. Знайдіть їх на карті.

Територіальні відмінності густоти населення в Україні. За густотою населення, тобто кількістю жителів на одиницю площі, Україна поступається багатьом країнам світу.

- Вирахуйте самостійно густоту населення України.

Територією країни населення розміщене нерівномірно. Найгустіше заселена Донецька область, найменше — Чернігівська. Однак, якщо брати населення Київської області разом з Києвом, то тоді першість належатиме їй. Досить низька густота населення в поліських і степових областях України (мал. 162).

У зв’язку із політичними подіями в країні існує частка населення, яка покинула звичні місця проживання. Тому, враховуючи ці обставини, сьогодні ніхто Вам не може з абсолютною точністю сказати, яка густота населення в тій чи іншій області. Люди перебувають у постійному русі по території країни. Цілком можливо, що сьогодні реально перше місце за густотою населення посідає Львівська область (116 чол. на 1 км2).

Дуже нерівномірно розміщене населення в Луганській, Запорізькій, Закарпатській, Чернівецькій областях, а також Автономній Республіці Крим.

Мал. 162. Майже безлюдні степові райони Приазов’я

- За допомогою карт шкільного навчального атласу визначте густоту населення окремих областей України.

Густоту й розміщення населення України, окрім природних умов і ресурсів, визначає розвиток економіки країни та спеціалізація її галузей. Водночас на розвиток і розміщення господарства, його спеціалізацію впливають певна густота населення, що історично склалася, і його трудові навички.

Підприємства деяких галузей промисловості, наприклад, приладобудування, радіоелектроніки, робототехніки, доцільно розміщувати в густонаселених районах, де є достатньою кількість кваліфікованих кадрів.

Трудомісткі галузі сільського господарства, виноградарство, поливне землеробство тощо, також доцільно розвивати в густо-населених районах.

? Які з цих галузей розвинені у Вашій області?

Сьогодні Україні потрібна добре продумана державна політика, спрямована на рівномірне розміщення населення територією країни, а також переміщення його в регіони, де передбачається швидке освоєння природних ресурсів та розвиток трудомістких галузей господарства. Необхідним є також заселення окремих районів країни з геополітичних міркувань національної безпеки і оборони.

- Нерівномірність розміщення населення планети її територією пов’язана з природними, історичними, економічними, екологічними, політичними чинниками.

Середня густота населення світу наближається до 45 чол./км2 суходолу. Цей показник для окремих материків і частин світу істотно відрізняється. Найгустіше заселеними є Європа й Азія, найменше — Австралія, найнижча густота населення — у Ґренландії. Антарктида взагалі не заселена.

За густотою населення Україна поступається багатьом країнам світу. Враховуючи окупацію Криму та російську агресію на Донбасі, сказати, яка густота населення в тій чи іншій області на сьогодні, проблематично.

Густоту й розміщення населення окрім природних умов і ресурсів, визначають розвиток та спеціалізація галузей економіки країни.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Назвіть середні показники густоти населення у світі та Україні.

2. Покажіть на карті і назвіть регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою густотою населення.

3. Оцініть важливість знань про особливості розселення населення у світі та Україні.

4. Які, на Вашу думку, окремі райони країни потребують заселення?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити