Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ VI Населення України та світу

Тема 2. Розселення населення

§ 62. ВІДМІННОСТІ В РІВНЯХ І ТЕМПАХ УРБАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ. СУБУРБАНІЗАЦІЯ. ХИБНА УРБАНІЗАЦІЯ

1. Назвіть найбільші міста Вашої місцевості.

2. Чи є навколо Вашого населеного пункту інші населені пункти, як вони називаються та який мають статус?

Рівень і темпи урбанізації в різних країнах і різних регіонах доволі сильно різняться, хоча чітко простежуються деякі спільні тенденції. Рушійними силами урбанізації є розвиток передових галузей господарства, торгівлі і відпочинку. Концентрація засобів виробництва і людей в одному місці дає значний економічний ефект. Це пов’язано з тим, що непотрібно прокладати засоби комунікації всіх видів до кожного окремого об’єкта. Можна використати спільні інфраструктурні елементи одразу для багатьох об’єктів як господарства, так і житлових кварталів. Це робить міста більш конкурентоспроможними.

Сприяють урбанізації й інші чинники. Наприклад, розвиток територіального поділу праці, зростання продуктивності сільського господарства, збільшення територіальної і соціальної рухливості населення. Оскільки всі ці та інші чинники мають різну силу прояву в різних країнах і їх регіонах, ми маємо різні рівні і темпи урбанізації. Напевно, що в окремих частинах світу рівень урбанізації намагається досягти 100 %. Однак, причини цього явища є різними.

Динаміка урбанізації у світі виглядає таким чином: у 1800 р. частка міського населення становила 3 %, у 1850 р. — 6,4 %, 1900 — 19,6 %, в 1992 — 43 %, сьогодні — понад 50 %. В Австралії, Північній Америці, Європі, Латинській Америці та Океанії вже давно переважає міське населення. Тут темпи урбанізації в деяких районах сповільнилися. Учені виявили, що, коли частка міського населення перевищує 70 %, темпи урбанізації, як заведено, сповільнюються. Це пов’язано зі станом «насичення» найбільших міст, а також зумовлено зростанням нових і загостренням таких старих проблем великих міст, як екологія, злочинність, відчуженість людей тощо.

Конкурентоспроможність країни, міста з точки зору споживача оцінюється як рівень якості життя, який йому забезпечується.

Мал. 168. Умовні рівні урбанізації

Слабо урбанізованими є країни Західної і Східної Африки, Мадагаскар і деякі країни Азії, середньо урбанізованими — Болівія, окремі країни Африки та Азії, високо урбанізованими країни Європи, Північної та Південної Америки, ПАР, Австралія.

Найбільший процент міських жителів мають економічно найрозвинутіші країни — Велика Британія (понад 90 %), Бельгія (понад 97 %), Швеція (близько 90 %). У Північній Америці попереду США і Канада, у Латинській — Венесуела і Аргентина (понад 90 %). В Азії найвищий рівень урбанізації мають Кувейт та Ізраїль. Тут причини не лише суто економічні, але й природні. Це пустельні країни. В Азії також можна виділити Японію. 100 %

міського населення має країна-місто Сінгапур. Це взагалі тема для окремої розмови. Країна, площа якої є вдвічі меншою за площу Києва, з відсутніми ресурсами (немає навіть власної питної води), є найрозвинутішою державою Азії. Її досвід успішного розвитку міста на обмеженій ділянці землі — приклад для всього світу (мал. 169).

Мал. 169. Сінгапур

- Поцікавтеся більше успіхами цієї країни та поділіться інформацією з однокласниками.

Найнижчим рівень урбанізації є в країнах Африки, але тут в багатьох країнах спостерігаються її найшвидші темпи. Такі країни Азії як Афганістан, Монголія, В’єтнам, Китай на тлі розвитку сучасних міст, особливо в Китаї, реально все ще залишаються країнами з переважанням сільського населення.

- На політичній карті світу знайдіть країни, які мають найвищий та найнижчий рівні урбанізації.

Постійно розширюючи свої межі, міста ніби поглинають навколишню сільську місцевість. Селяни перетворюються на міських жителів, працюють на промислових підприємствах і в сфері обслуговування, а своє село використовують лише як «спальний район». Такий процес приєднання прилеглої до великих міст сільської місцевості називається субурбанізацією.

Усі міські поселення нашої країни формують єдину систему міського розселення. Це ніби величезний організм, який живе, пульсує, споживає сировину та викидає відходи і вдень і вночі.

Субурбанізація — це процес зростання і розвитку приміської зони великих міст, унаслідок відтоку населення з самих міст.

Уявіть, що коли Ви сидите за партою, до Вашого міста чи столиці держави і від них ідуть, пливуть, летять люди (в столицю з усього світу і з неї в увесь світ), доправляються вантажі, надходить пошта тощо. Такі міські поселення країни, між якими постійно існує зв’язок, і є системою.

У країнах третього світу або тих, що розвиваються, набула поширення так звана хибна, або удавана, урбанізація. Вона набуває таких рис, коли зростання населення міст за рахунок сільських жителів відбувається швидше, ніж розвивається його економіка і соціально-комунальна сфера. Через це у багатьох містах, особливо в тропічних районах, виникають нетрі, де люди не мають ні житла, ні роботи, ні освіти. Нетрі все більше розростаються навколо найбільших міст в Індії, Бразилії та інших країн (мал. 170). Тут процвітають злочинність, хвороби, люди втрачають надію на краще життя.

Мал. 170. Нетрі Єгипту

- У різних країнах та регіонах рівень і темпи урбанізації різні, але мають спільні тенденції. Рушійними силами урбанізації є розвиток передових галузей господарства, торгівлі і відпочинку.

Слабо урбанізовані країни — Африка, Мадагаскар і деякі країни Азії, високо урбанізовані — Європа, Північна Америка, Південна Америка, ПАР, Австралія.

Розширюючи свої межі, міста поглинають навколишню сільську місцевість. Процес приєднання прилеглої до великих міст сільської місцевості називається субурбанізацією. У країнах, що розвиваються, набула поширення хибна урбанізація.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «субурбанізація», «хибна урбанізація».

2. Як Ви зрозуміли поняття «темп» і «рівень урбанізації»? Наведіть приклади.

3. Поясніть вплив природних та демографічних чинників на територіальні відмінності густоти населення в Україні.

4. Порівняйте рівень і темпи урбанізації в Україні і світі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити