Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ VI Населення України та світу

Тема 3. Етнічний склад населення

§ 64. НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

1. Ваш клас є однонаціональним чи багатонаціональним?

2. Чи толерантними є ставлення і спілкування у Вашому класі?

Національний склад населення України. Ви вже знаєте, що Україна належить до однонаціональних країн світу. Однак це не означає, що на її території не живуть представники інших народів. Доля визначила для України унікальне географічне положення на перехресті шляхів руху основних європейських народів.

Українці — дуже давня землеробська нація, яка живе на своїй землі багато тисяч років (мал. 173). Як тільки не визначали походження українського народу зарубіжні історики: слов’янізовані тюрки, русифіковані поляки, полонізовані росіяни. Серед деяких німецьких істориків побутує думка, що українці є слов’янізованими германцями. Звідси ніби притаманні українцям працелюбність, акуратність тощо. Для її підтвердження наводилися факти, що в українській мові багато слів, близьких до німецької і англійської мов, яких немає в російській мові (наприклад, українське «цибуля» і німецьке «цвібель»). Ви, певно, знаєте, що українське «решта», «мабуть», «струмок», англійською «рест», «мейбі», «стрім» тощо.

Американські вчені вважають українців найдавнішою нацією світу. Вони обґрунтовують своє твердження тим, що українська нація — єдина у світі, яка веде свій початок з тисячолітніх глибин матріархату. Тільки в українців людська істота називається словом жіночого роду — «людина». Тільки в українців людиною є жінка, в усіх інших націй нею є чоловік (ман, мен, чєловєк, чловєк, гомо тощо). В українців навіть мала людина теж зветься словом жіночого роду — «дитина». У росіян — це «ребёнок», тобто він.

Мал. 173. а) українське національне вбрання; б) борщівська вишиванка

- За статистичними даними шкільного географічного атласу побудуйте кругову діаграму національного складу населення України.

Особливості та регіональні відмінності національного складу населення України. Сьогодні в Україні питома вага українців перевищує 80 . В усіх областях більшість населення — українці. Тільки в Криму вони за чисельністю перебувають на другому місці. У 1944 р. Сталінський режим вчинив геноцид проти кримськотатарського населення півострова. Його виселили з рідної землі і заборонили повертатися назад. Натомість заселили півострів росіянами з Центральної Росії.

Найбільша питома вага українців (понад 90 %) у Центральному Подніпров’ї та західних областях, найнижча — в Криму, Одеській області і в Донбасі. Абсолютно мононаціональними є Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Львівська, Вінницька області, де питома вага українців складає від 95 до 98 %. Від 90 до 95 % українців проживають в Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій і Черкаській областях.

- Знайдіть на карті та підпишіть у контурній карті області України з найбільшою питомою вагою українців.

Сьогодні в Україні живе менше 10 млн осіб інших національностей. Вони доволі нерівномірно розміщені по території України. Найчисельніша національна меншина — росіяни. Їх питома вага складає близько 14 %. Близько 80 % росіян проживають у містах. Значна їх питома вага — в Донецькій, Луганській, Харківській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та Києві.

Третє місце за чисельністю в Україні посідають молдовани і румуни. Мова в них одна, тому сьогодні їх часто розглядають як одну національну спільноту. Вони складають 0,8 % від загальної чисельності населення в нашій країні і живуть на Закарпатті, у Чернівецькій і Одеській областях. У прикордонних з Білоруссю районах і у великих містах, живе близько 250 тис. білорусів.

Кількість євреїв за десятиріччя між останніми переписами населення (1989-2001 рр.) зменшилася на 400 тис. і сьогодні становить менше 100 тис. осіб.

Проживають вони переважно у великих містах (99 %), зокрема в Києві, Одесі, Харкові. До корінних народів, разом з українцями, належать і кримські татари (мал. 174). Тільки в українців і кримських татар за межами України немає Батьківщини. Під час виселення-геноциду кримських татар половина з них загинула. Сьогодні їх в Україні понад 250 тис. осіб.

Мал. 174. Кримськотатарський національний костюм

Разом із батьками перегляньте фільм «Хайтарма» (режисера Ахтема Сейтаблаєва, заснований на реальних подіях) про депортацію кримських татар. Поділіться враженнями з рідними та однокласниками.

В Україні також живуть болгари (близько 200 тис. осіб). Вони концентруються в Одеській і Запорізькій областях. Майже всі угорці (160 тис. осіб) живуть на Закарпатті. В Україні 140 тис. поляків, найбільше в Житомирській області. На півдні Донецької області живуть греки. По декілька десятків тисяч є в нашій державі вірмен, грузинів, азербайджанців, циганів, німців і гагаузів. Останні живуть переважно в Одеській області.

В Україні є області з дуже строкатим національним складом. Так, в Одеській області, крім 63 % українців, проживає 20 % росіян, 6 % болгар, 5 % молдован, а також гагаузи, євреї, білоруси, вірмени, цигани тощо. У Закарпатській області, де українців понад 80 %, живе багато угорців, румун, росіян, циган, словаків, німців. На території України налічується понад 130 національностей і народностей.

- Україна належить до однонаціональних країн світу. Але унікальне географічне положення України на перехресті шляхів руху основних європейських народів сприяло тому, що у нас живуть представники різних націй.

Українці — дуже давня землеробська нація, яка живе на своїй землі багато тисяч років. Походження українського народу вчені визначають по-різному.

На території України налічується понад 130 національностей і народностей. Окрім українців, в Україні живуть росіяни, молдовани і румуни, білоруси, євреї, кримські татари, болгари, угорці, поляки, греки, вірмени, грузини, азербайджанці, цигани, німці і гагаузи тощо.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Підготуйте інформацію, що характеризує етнічний склад населення України й окремих її областей.

2. Покажіть на карті райони розселення національних меншин в Україні.

3. Поясніть причини строкатого національного складу населення України.

4. За картами та статистичними даними порівняйте етнічний склад населення окремих регіонів України.

5. Поясніть слова відомої української поетеси Ліни Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити