Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ VI Населення України та світу

Тема 4. Релігійний склад населення

§ 66. РЕЛІГІЯ ЯК ЯВИЩЕ КУЛЬТУРИ. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ В УКРАЇНІ

Які релігії Вам відомі з уроків історії та літератури? Пригадайте, що Ви про них знаєте?

Релігія як явище культури. Світові релігії. Великий вплив на життя багатьох людей, народів і країн має релігія.

? Яка наука займається вивченням релігії?

Релігія — це віра людини в те, що її життя на Землі не є випадковим. Воно має певний сенс і визначається надприродними силами. Багато людей відчуває свою незахищеність перед долею і намагається отримати цей захист від Бога. Найпоширенішими у світі є три релігії: християнство, іслам (друга за чисельність прихильників релігія світу) і буддизм, які хоча й нерівномірно, але поширені по всій планеті (мал. 178). Найбільшими християнськими регіонами є Європа, Америка, Австралія і Нова Зеландія, а також деякі африканські країни.

Релігія — це сукупність вірувань і віровчень, наявних у суспільстві, що складається із сукупності звичаїв, обрядів, правил життя і поведінки людей тощо.

Мал. 178. а) католицький собор у м. Шартр (Франція); б) мусульманська мечеть у м. Мармарис (Туреччина); в) буддійські ченці в храмі Смарагдового будди в м. Банґкок (Таїланд)

Багато вірян сповідують індуїзм (панівна релігія Індії), конфуціанство (Китай) і синтоїзм (Японія). Панівна релігія Ізраїлю та загалом євреїв усього світу — іудаїзм (мал. 179).

Релігійний склад населення в багатьох країнах доволі строкатий. Так, Німеччина — протестантсько-католицька держава зі значною мусульманською громадою, Індія — індуїстсько-мусульманська зі значною кількістю буддистів, Росія — православно-мусульманська, Україна — православно-католицько-протестантська тощо. Напевно, найстрокатішими в релігійному відношенні є Сполучені Штати Америки. А скільком богам моляться в Індії, не знають самі мешканці цієї країни.

З розвитком людства в одних країнах релігійність населення падає, в інших, навпаки, зростає. Європейські країни, США, Канада, Австралія характеризуються поширенням атеїзму і формальним сповідуванням тієї чи іншої релігії. Реально віруючих людей тут небагато через високий рівень освіти, розвиток науки та медицини, високу технічну озброєність населення тощо. Люди в цих країнах дуже зайняті матеріальною стороною життя, отриманням якомога більшої кількості життєвих благ, вони соціально захищені і більше покладаються не на Бога, а на свій розум і освіченість, а також на підтримку держави.

Мал. 179. Єрусалим — місто трьох релігій

Буддизм («Вчення Просвітленого») — релігійно-філософське вчення про духовне пробудження (виникло близько VI ст. до н. е. в Давній Індії). Засновником вважається Сіддхартха Гаутама (отримав ім’я Будда Шак’ямуні).

Християнство («помазанник», «Месія») — один з напрямків єдинобожжя, що від інших відрізняється вірою в Ісуса Христа як втілення Бога заради спасіння людства. Зародилося в I ст. на сході Римської імперії (Ізраїль, Палестина). Розкол на Східну (православ’я) та Західну (католицизм) гілки відбувся у 1054 р., а в 1517 р. виник протестантизм.

Іслам («сумирність», «покірність») — сформувався в VII ст. в Аравії, у VIII ст. через ідейні розбіжності утворилося 5 основних релігійно- політичних угруповань, найбільші з яких Сунізм (близько 85 % прихильників) і Шиїзм (15 %). Засновником вважається пророк Магомет (570632рр.), через якого як посланця Всевишнього людям було передано текст Корану (араб. «аль-кур’ан» — «читання»).

Синтоїзм («шлях божеств») — політеїстична язичницька релігія японців, що на відміну від світових релігій не має засновника і єдиного святого письма. Оформилася в релігійну систему під впливом буддизму, даосизму і конфуціанства.

Юдаїзм («єврейська релігія») — одна зі стародавніх етнічних релігій давніх юдеїв та сучасних віруючих євреїв, заснована відповідно до ТаНаХу (Старого Заповіту), на заповітах Бога праотця Авраама близько 1750 р. до н. е. і доповнена заповітами Мойсея близько 1300 р. до н. е.

Індуїзм («вічна релігія», «вічний шлях») — стародавня національна релігія, корені якої ведуть до ведичної цивілізації — культури Індії, що асоціюється з найстарішими священними текстами аріїв та їх нащадків-індоаріїв — Ведами. Заснована, на думку фахівців між 2 тис. до н. е. — VI-Vст. до н. е.

Конфуціанство — китайська етично-філософська школа, заснована філософом Кунфу-цзи (Конфуцій 551-479 рр. до н. е.), який, спираючись на давні традиції, розробив концепцію способу життя ідеальної гуманної, скромної, стриманої, справедливої людини та принципи організації суспільства китайців: влада правителя священна, мета державного управління — інтереси народу, основа соціального устрою — моральне самовдосконалення індивіда, який дотримується норм етикету.

? Коли кореспондент журналу «The Times» запитав, чи вірить Біл Ґейтс у Бога, він відповів: «Я не маю жодних фактів, які свідчать про нього». Поясніть думку Біла Ґейтса. Що Ви думаєте з цього приводу?

У цей самий час у тих країнах, де поширений іслам, а це здебільшого країни, що розвиваються, матеріальна і духовна захищеність людей є набагато меншою. Життя цих людей не розбите матеріальними статками на величезну кількість окремих фрагментів. У людей є час і привід подумати про вищі сили. Крім того, мусульманська релігія є набагато молодшою від іудаїзму, християнства чи буддизму. Як і молодша людина, так і молодша релігія є активнішою і агресивнішою.

Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні. Як Ви вже знаєте, Україна є багатоконфесійною державою. Усього в нашій державі зареєстровано понад 34 500 релігійних громад. Сьогодні найбільше вірян в Української православної церкви Київського патріархату. Найбільше ж релігійних громад зареєстровано в Українській православній церкві Московського патріархату. Між ними існує конфлікт, що відбивається на всьому суспільстві. Москва, яка заснована лише через 300 років після того, як хрестили киян, претендує на канонічність і зверхність над українською церквою. Релігійні громади Московського патріархату найпоширеніші на сході країни, а Київського — у центрі і на заході.

- За допомогою карт шкільного географічного атласу знайдіть приклади країн, де поширені релігії, про які Ви дізналися, заповніть таблицю в зошиті:

Світові релігії

Національні релігії

Християнство

Мусульманство

Буддизм

Католики

православні

Протестанти

Сунити

Шиїти
У трьох західних областях України (Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській) переважають громади Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Ця православна за обрядом церква організаційно підпорядкована Риму і має в Україні власний патріархат. УГКЦ зробила великий внесок у боротьбу за незалежність нашої держави.

У центральних і західних областях існують громади Української автокефальної православної церкви (1250 громад) та Римо-католицької церкви (1100 громад). Друге місце за кількістю після православних громад в Україні посідають протестантські релігійні громади.

Географічне положення України на порубіжжі двох світових цивілізацій, християнської та мусульманської, привело до того, що поява на південних її землях прибічників мусульманства була цілком природною. Наявність мусульман у сучасній Україні зумовлена, передусім, етнічним складом її населення, до якого, зокрема, належать представники 26 тюркських народів, котрі здебільшого сповідують іслам. Іслам у межах сучасної України мав значну етноформуючу роль у житті одного з двох автохтонних народів України — кримських татар (мал.180).

- Найпоширенішими у світі є три релігії: християнство, іслам (друга за чисельністю прихильників релігія світу) і буддизм, які поширені по всій планеті. Багато віруючих сповідують індуїзм, конфуціанство, синтоїзм, іудаїзм.

Україна — багатоконфесійна держава, більшість віруючих якої сповідують православну релігію, але належать до різних конфесій:

Української православної церкви Київського патріархату, Української православної церкви Московського патріархату, Української греко-католицької церкви, Української автокефальної православної церкви. На другому місці за кількістю в Україні перебувають протестантські релігійні громади.

Географічне положення України на порубіжжі двох світових цивілізацій, християнської та мусульманської, привело до появи на південних її землях прибічників мусульманства.

Мал. 180. Мечеть у Євпаторії, Крим, Україна

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Поясніть відмінності «світових» і «національних» релігій.

2. Назвіть світові релігії, а також країни та регіони, де вони є домінуючими. Покажіть на карті ці регіони.

3. Знайдіть у різних джерелах інформацію, що характеризує релігійний склад населення світу, окремої країни, України та її областей.

4. Схарактеризуйте регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні. Поясніть, чому вони існують.

5. Поясніть, чому толерантне ставлення до різних релігійних вірувань і громад є сьогодні дуже важливим.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити