Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ VI Населення України та світу

Тема 5. Зайнятість населення у світі та Україні

§ 67. ТРУДОВІ РЕСУРСИ. ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ

Чи залежить кількість трудових ресурсів від відтворення населення?

Економічно активне населення. Для суспільства передусім важливі не потенційні працівники, а ті, хто реально працює. Не всі працездатні мають можливість чи бажання працювати. Тому, крім трудових ресурсів виділяють ще й економічно активне населення — людей, які в даний час працюють у господарстві або знаходяться в активному пошуку роботи. Вони становлять близько 75 % усіх трудових ресурсів на Землі. У розвинутих країнах частка економічно активного населення є вищою, ніж у країнах, що розвиваються.

Загальна кількість працездатного населення України в 1993 р. перевищила 29 млн осіб. Давайте порівняємо ці показники із більш новими даними. Наприклад, за даними Державної служби статистики в І кварталі 2015 р. кількість економічно активного населення України скоротилася на 15,4 % — до 18 001 тис. осіб, порівняно з аналогічним періодом 2014 р. (у 2013 р. — 21 840 тис. осіб). А рівень економічної активності населення у віці 15-70 рр. склав 62,0 %, що на 1,3 % менше, ніж в аналогічний період 2014 р.

Економічно активне населення — це частина населення обох статей, яка пропонує свою працю для виробництва товарів і надання різноманітних послуг.

- Які висновки дозволяє зробити ця статистика?

Трудові ресурси, їх кількість. Сьогодні Україна має європейські показники загального віку виходу на пенсію (вищий він тільки у Норвегії — 67 р.), але не слід забувати про те, що в країнах Європи набагато більшою є і тривалість життя населення.

Трудові ресурси — це наявне працездатне населення (чоловіки та жінки у віці від 16 до 60 років), а також працюючі підлітки і пенсіонери.

Люди працюють у різних галузях господарства — у промисловості, сільському господарстві, на транспорті, у сфері послуг (крамницях, ресторанах, школах, лікарнях, туристичних фірмах). Є армія, поліція, наукові установи тощо. Кожна сфера діяльності є важливою для суспільства. Трудові ресурси розподіляються за певними ознаками.

Мал. 181. Основні ознаки трудових ресурсів

? Пригадайте, де працюють Ваші рідні. Чи потрібна їм для роботи спеціальна підготовка або освіта?

Якість трудових ресурсів. У сучасному суспільстві вимоги до якості трудових ресурсів зростають. Деякі країни здійснюють політику розвитку суспільства за рахунок безперервного підвищення освітнього рівня працюючих. Перші позиції посідають Японія і Сінгапур — дві найрозвинутіші країни Азії. Попри майже повну відсутність природних ресурсів для власного економічного розвитку і вкрай обмежену територію вони взяли курс на інтелектуальний розвиток населення (мал. 182).

Наука вже стала безпосередньою продуктивною силою. Найактивніше розвиваються держави, населення яких характеризується високою освіченістю, рівнем культури, національною свідомістю і працездатністю (мал. 183).

Україна не є винятком. Держава почне розвиватися і виходити з кризи лише тоді, коли постійно вдосконалюватиме систему освіти, наближаючи її до вимог сьогодення. Тим більше, що Україна має багатий історичний досвід. Високим був рівень освіченості українців за часів Київської Русі, особливо в часи правління Ярослава Мудрого. Іноземні мандрівники, які відвідували нашу державу в часи козацької доби, засвідчували високий рівень освіти населення. В наш час набула поширення тенденція до підвищення рівня освіти населення.

Мал. 182. Сучасний навчальний процес в Японії

Мал. 183. Науковий центр у Сінгапурі

Сьогодні повну вищу освіту в Україні має 12,9 % населення, базову вищу — 0,7 % і неповну вищу — 17,5 %. 99,9 % населення країни вміють читати і писати.

Рівень освіти населення підвищився як у містах, так і в сільській місцевості. Однак якість трудових ресурсів не задовольняє високих вимог сучасного виробництва. Ми продовжуємо відставати від розвинених країн світу за їх якістю. Крім того, більш найбільш кваліфіковані громадяни часто не знаходять роботу, гідну їх знань та вмінь і змушені шукати її за межами нашої країни. Зазначимо, що більшість українських трудових мігрантів конкурентоспроможні на світовому ринку праці.

Проаналізуйте дані таблиці з мал. 184 та зробіть висновки.

Галузь підготовки

Країни-лідери

Юридична освіта

США, Велика Британія, Австралія, Німеччина

Економічна освіта

Велика Британія, США, Швейцарія, Німеччина

Технічна освіта

Німеччина, Швеція, Гонконґ, Сінгапур, Китай

Природничі науки

Швеція, Австрія, Німеччина, Нова Зеландія, Австралія

Медична освіта

Швейцарія, Швеція, Ізраїль, Чехія, Німеччина, США

Гуманітарна освіта

Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія

Мал. 184. Країни-лідери за якістю підготовки фахівців за основними галузями освіти

Сьогодні в державі необхідна відповідна до вимог часу освітня реформа, яка має відновити втрачений освітній статус нашої держави і нації.

- Крім трудових ресурсів, виділяють економічно активне населення — людей, які в даний час працюють у господарстві або активно шукають роботу.

Україна має європейські показники загального віку виходу на пенсію за умов нижчої тривалості життя населення.

Вимоги до якості трудових ресурсів дедалі підвищуються. Рівень освіти населення України також підвищився, але якість трудових ресурсів не задовольняє вимог сучасного виробництва і відстає від якості трудових ресурсів розвинутих країн світу. Найбільш кваліфіковані працівники, не знаходячи гідної роботи, покидають Україну.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, чи є кількісний показник трудових ресурсів в Україні сталим. Від чого він залежить?

2. Як ви зрозуміли поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення»?

3. Покажіть на карті і назвіть області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю трудових ресурсів.

4. Підготуйте інформацію про проблеми зайнятості населення світу, окремих країн, України або однієї з її областей.

5. Від чого залежить якість трудових ресурсів?

6. Які країни світу мають найбільш кваліфіковані трудові ресурси?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити