Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ VI Населення України та світу

Тема 5. Зайнятість населення у світі та Україні

§ 68. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

1. Чи існують серед Ваших близьких люди, які втратили роботу?

2. За якої причини це відбулося?

Безробіття і зайнятість населення. Шукати роботу в нашій країні можна різними шляхами, зокрема через державну службу зайнятості або самостійно.

Поцікавтесь у своїх близьких, як вони влаштовувалися на роботу і як вони її знайшли. Зробіть висновки.

Та частина людей серед населення працездатного віку, які шукають роботу і реєструються в Державній службі зайнятості, складають показник «рівень зареєстрованого безробіття». Цей показник свідчить про кількість людей, які прийшли до центрів зайнятості та офіційно отримали статус безробітного.

Збільшення зареєстрованого безробіття означає збільшення кількості звернень по допомогу з працевлаштуванням до служби зайнятості.

Станом на 1 січня 2016 р. кількість зареєстрованих в Україні безробітних становила 490,8 тис. осіб.

Проте показник щодо рівня зареєстрованого безробіття не дає повного уявлення про загальну ситуацію з безробіттям у країні. Для визначення реальних масштабів зайнятості і безробіття використовується світова практика — дані вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, в основу яких покладена методологія Міжнародної організації праці (МОП) (мал. 185).

Згідно з визначенням МОП, безробітні — це особи у віці 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно відповідають трьом умовам: не мають роботи або заняття, яке приносить їм прибуток, активно шукали (шукають) роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів.

Загальноприйнята методика розрахунку рівня безробіття в країнах, де соціальна допомога безробітним є низькою або просто відсутня, дає занижені дані реального числа безробітних. Багато людей просто не реєструються як безробітні на біржі праці, а в сільських регіонах безробітне працездатне населення просто займається обробкою власної землі.

Безробіття — це складне економічне, соціальне і психологічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи й заробітку.

Мал. 185. Офіційна емблема МОП

Рівень безробіття — відношення чисельності безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, до кількості населення працездатного віку.

Практично всі Ви вивчаєте англійську мову. Скориставшись офіційним сайтом МОП (електронний режим доступу: http://www.ilo.org), знайдіть інформацію про використання дитячої праці у світі, про те, у яких країнах і в яких галузях використовують дитячу працю.

В Україні обстеження рівня безробіття з 1995 р. проводить Державна служба статистики (ДСС). За останніми оприлюдненими нею даними рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією МОП, в Україні в І кварталі 2015 р. становив 9,6 % економічно активного населення.

? Поясніть, чому можна вважати ці дані заниженими?

Рівень зареєстрованого безробіття і рівень безробіття, визначений за методологією МОП, розраховуються по різному і тому не суперечать один одному, а відображають різні явища на ринку праці.

Також слід уточнити, що такого показника, як «прихований рівень безробіття», не існує, як не існує й показника «офіційний рівень безробіття». Усі дані, які озвучуються і публікуються Державним центром зайнятості і Державною службою статистики, є відкритими та офіційними.

Проблеми зайнятості населення. З розвитком господарства відбувається постійний перерозподіл зайнятих у різних його сферах. У багатьох країнах світу скорочується частка зайнятих у сільському господарстві на користь промислового виробництва. В економічно розвинутих країнах дедалі більше людей вивільняється із виробничої сфери і переходить у сферу обслуговування, управління, планування і розробки проектів.

Частина економічно активного населення періодично втрачає роботу. Ці люди стають безробітними і починають шукати нове місце роботи. У кожній країні з ринковим господарством існує і ринок праці. Це форма перерозподілу трудових ресурсів між різними сферами зайнятості, цивілізований спосіб включення робочої сили в господарську діяльність. У різних країнах світу ринок праці діє неоднаково. Так, у США відсутня централізована система наймання робочої сили. Кожний штат по-своєму регламентує рівень зайнятості, допомогу безробітним, страхові фонди тощо.

У Швеції держава активно втручається у формування і функціонування ринку праці: за допомогою законів, податків, урядових вкладень у ті чи інші сфери господарства вона вирішує проблему зайнятості і навіть визначає рівень оплати праці.

В Японії діє так званий довічний найм на роботу, який гарантує працевлаштування на фірмі до досягнення пенсійного віку. При цьому розмір платні й усіх додаткових виплат (премій, заохочень) залежить від віку, займаної посади та стажу роботи.

В Україні вже сьгодні більша частина трудових ресурсів зайнята в невиробничій сфері (мал. 186). Серед працюючих переважають жінки. Переважною формою зайнятості сьогодні є не державні, а приватні підприємства. У державі надто малим є прошарок середнього класу, що негативно відбивається на ефективності функціонування суспільства.

Мал. 186. Розподіл робочої сили за секторами економіки

- За допомогою мал. 186 порівняйте зайнятість населення окремих країн та регіонів у різних галузях господарства. Пригадайте статево-вікову структуру населення України та поясніть, чому серед працюючих в Україні переважають жінки.

В Україні існує немало проблем з раціональним використанням трудових ресурсів. Особливо в малих і середніх містах перш за все на Правобережжі України.

? Пригадайте поняття «трудова міграція». Назвіть країни, в які спрямований потік трудових мігрантів з України. Поясніть, чому вони шукають роботу саме там.

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних у нас є порівняно невеликою і коливається від 500 тис до 1 млн осіб. Найбільше безробіття фіксується серед службовців, інженерів і техніків.

Ви вже знаєте, що за зайнятістю жінки переважають чоловіків у господарському комплексі країни. Нерідко вони зайняті на важких і шкідливих роботах, працюють у нічну зміну. Це ще один з чинників демографічної кризи в нашій країні. Для того щоб раціонально використовувати робочу силу, необов’язково постійно будувати нові підприємства. Необхідно повніше та ефективніше використовувати устаткування і працівників упродовж доби. Це один з резервів підвищення рівня зайнятості населення.

- Частина населення працездатного віку, яка шукає роботу і реєструється в Державній службі зайнятості, визначає рівень зареєстрованого безробіття.

Перерозподіл зайнятих у різних сферах господарства відбувається постійно і пов’язаний із його розвитком. У багатьох країнах світу частка зайнятих у сільському господарстві скорочується на користь промислового виробництва, а в економічно розвинутих країнах — сфери обслуговування.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняттям «безробіття», «рівень безробіття». Поясніть, чому безробіття — це не тільки складне економічне, а ще й психологічне явище.

2. За допомогою додаткових джерел географічних знань підготуйте інформацію про проблеми зайнятості населення світу, окремих країн, України та Вашого населеного пункту.

3. Поясніть, у чому полягають причини безробіття.

4. Оцініть важливість знань про трудові ресурси і зайнятість населення в Україні та світі.

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

- Збройний конфлікт у Придністров’ї в 1992 р. зумовив притік в Україну понад 60 тис. біженців.

- Офіційний рекорд за тривалістю життя серед людей, що колись жили на планеті, належить француженці Жанні-Луїзі Кальман, яка народилася 21.02.1875 р., а померла 4.08.1997 р., яка бачила своїми очима Вінсента Ван Гога, пережила дві світові війни і пожежу у власному будинку. 117 років і 27 днів прожила японка Місао Окава, яка стверджувала, що секрет її довголіття — здоровий сон. В останні роки життя вона спала по 15 годин на день. Сьогодні найстарішою з людей на Землі, є американка Сюзанна Мушат Джонс — 116 років.

- В.К. Авраменко (22.03.1895, Стеблів Черкаської області — 06.05.1981, Нью-Йорк) — український балетмейстер, хореограф, актор, кінорежисер, педагог. Один із тих, хто втілив українські народні танці у форму професійного мистецтва. В українській діаспорі він відомий як «батько українського танцю», який заснував школу танцю в Нью-Йорку та танцювальні колективи в США і Канаді, створив (як сценарист, режисер і продюсер) у США декілька українських фільмів, зокрема «Запорожець за Дунаєм» і «Наталка Полтавка», яку показували впродовж трьох тижнів у найкращому кінотеатрі Нью-Йорка «Рузвельт» (навіть без англійських титрів).

- Про Скіфію, загадковий Гелон та плем’я будинів Геродот зібрав цікаві відомості, які подав на сторінках своєї «Історії»: «Будини — велике й численне плем’я; у всіх їх світло-блакитні очі й руде волосся. На їхній землі знаходиться дерев’яне місто з назвою Гелон. Кожна сторона міської стіни викладена в 30 стадій. Міська стіна — висока й уся дерев’яна. З дерева побудовані також будинки й святилища. Там є святилища еллінських богів зі статуями, вівтарями й храмовими будинками з дерева, спорудженими за еллінським зразком…».

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ БЕСІДИ

1. Схарактеризуйте демографічну ситуацію, яка склалася в Україні, країнах Африки та Європи. Поясніть, чому вона має відмінності.

2. Що характеризує статево-вікова піраміда?

3. Схарактеризуйте рівень і темпи урбанізації в Україні. Чи відрізняються вони від світових?

4. За сукупністю картографічних і статистичних матеріалів шкільного географічного атласу схарактеризуйте національний склад населення України.

5. Порівняйте етнічний склад населення окремих регіонів України.

ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ

1. Складіть туристичний маршрут містами (4-5) України, вказавши об’єкти історико-культурної спадщини, які варто відвідати туристам і туристкам.

2. Складіть карту «Гарячі точки світу», вказавши на ній регіони існування конфліктів, які виникли на національно-релігійному підґрунті.

3. За даними карти (мал. 187):

• порівняйте кількість сіл в Україні в указані на схемі роки;

• назвіть регіони з найбільшою позитивною та негативною динамікою. Зробіть висновки.

Мал. 187. Кількість сіл в Україні та регіонах у 1991-2013 рр.

ВИКОРИСТОВУЄМО ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ

1. За допомогою додаткових джерел інформації підготуйте повідомлення про найбільші міста світу.

2. Відвідайте місцевий центр зайнятості (якщо така можливість відсутня, відвідайте онлайн-центр зайнятості міста Києва (електронний режим доступу: http://www.dcz.gov.ua ). Ознайомтеся з його роботою, останніми новинами на ринку праці регіону та наявними вакансіями.

ПРАЦЮЄМО В ГРУПІ

1. Наприкінці 2011 р. в Україні рівень зайнятості населення відповідної вікової групи становив 59,2 %, кількість зайнятих — 20324,2 тис. осіб, кількість безробітних — 1732,7 тис. осіб, рівень безробіття — 2,5 %. Порівняйте ці дані з наведеними в тексті підручника (параграф 68) та зробіть висновки.

2. Поцікавтеся, як змінилася чисельність населення світу з часу написання та видання підручника, який Ви тримаєте в руках (https://www.ined.fr).

3. За допомогою сайту http://www.indexmundi.com дізнайтеся більше про населення окремих країн та регіонів світу.

ПРОВОДИМО НАУКОВО-ТВОРЧИЙ ПОШУК

Дослідження

Тема. Визначення регіонів України з найбільшою і найменшою густотою населення.

Завдання.

За допомогою карт шкільного навчального атласу визначте регіони України з найбільшою і найменшою густотою населення. Позначте їх на контурній карті та побудуйте порівняльну стобчикову діаграму.

ЕЛЕКТРОННА КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

http://vidia.org/ — Медіапортал української діаспори в США. http://www.uamodna.com/ — Портал під гаслом: Будь українцем не за походженням, а за духом!Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити