Підручник Географія 8 клас - В.Ю. Пестушко - Генеза 2016

ВСТУП

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

· дізнатися, що вивчає «Географія України» і як здійснюють наукові дослідження;

· знати, коли розпочалися систематичні географічні дослідження на території України і хто з відомих мандрівників і вчених брав у них участь;

· уміти оцінювати значення географічної інформації для життєдіяльності людини.

§ 1. ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

* З яких двох основних наук складається географія?

* Що вивчає регіональна географія?

* Якими джерелами інформації ви користуєтеся для розширення своїх географічних знань?

Об’єкти вивчення географії України. У 7-му класі ви вивчали материки та океани. Регіональна географія вивчає також і менші регіони світу, наприклад окремі країни. Отож у 8-му класі ви розпочинаєте вивчати географію України, яка є однією з найбільших країн Європейського регіону. Протягом навчального року ви дізнаєтеся про специфічні риси географічного положення нашої країни, її територіально-адміністративний устрій, географічні відомості про територію України в минулому та сучасні географічні дослідження, про особливості її неповторної природи. Крім того, ви дізнаєтеся про народи, що населяють країну, мови, релігію, традиції українського народу.

Отже, географія України як навчальний предмет у 8-му класі має кілька об’єктів вивчення, серед яких географічне положення країни, властивості природних компонентів і природних комплексів та закономірності поширення їх територією України, а також особливості населення.

Вивчати географію своєї держави і цікаво, і дуже корисно. Адже ви не лише дізнаватиметеся нові дані і збиратимете різні відомості про Україну, а й з їхньою допомогою почнете розуміти місце нашої держави у світі, сутність того географічного простору, в якому вам доведеться жити, працювати, творити, мандрувати, дбаючи про свою рідну землю.

Методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Для пізнання природи і господарства України географи послуговуються різними методами дослідження. Серед них насамперед методи спостереження і вимірювання. Як ви вже знаєте, сучасні спостереження здійснюють за допомогою штучних супутників Землі, літаків-лабораторій або науково- дослідних суден. При цьому традиційно використовують метод опису

окремих географічних об’єктів, у тому числі засобами фото- і відеозйомки. Географічні спостереження та опис формують основу географічних знань.

Зібрані первинні географічні дані дають ученим змогу застосовувати порівняльно-географічний метод. Аналіз природних явищ, процесів та їхнє порівняння нерідко супроводжуються методом моделювання, що передбачає створення їхніх моделей (наприклад, циклонів й антициклонів).

Для пізнання здебільшого суспільних об’єктів, процесів і явищ географи успішно використовують такий загальнонауковий метод, як статистичний. Він не лише дає змогу визначити кількісні суспільно-географічні показники, а й допомагає виявити тенденцію розвитку господарства, різних видів діяльності, передбачити наслідки, скласти географічний прогноз. Статистичні дані часто зводять у таблиці, графіки, діаграми, що спрощує їхній аналіз й узагальнення.

Особливим методом і для фізичної, і для суспільної географії є картографічний метод, за допомогою якого відображають просторове розміщення

і взаємозв’язки різних природних і соціально-економічних об’єктів, явищ чи процесів на території України.

Ще на ранніх етапах вивчення території України виник науковий метод, що отримав назву районування. При цьому єдину територію країни поділяють на райони за певними ознаками. Так, виокремлюють природні, економічні та інші райони. Цей метод має не лише наукове, а й практичне значення, оскільки допомагає людям у господарській діяльності, у побуті, загалом у житті.

image3

Мал. 1. Національний науково- природничий музей у Києві

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись додатковими джерелами географічної інформації, з’ясуйте, де в житті людини застосовується система GPS.

Джерела географічної інформації. Це насамперед різноманітні географічні енциклопедії, довідники, словники, у яких узагальнено численні наукові дослідження на території України. Так, цінним науковим виданням є тритомна «Географічна енциклопедія України». Важливим джерелом географічних знань для вас є шкільний підручник, атлас, а також Інтернет.

Одним із сучасних джерел інформації є географічні інформаційні системи (ГІС). Це спеціальні комп’ютерні програми, які завдяки регулярному оновленню через Інтернет дають змогу не лише відстежувати й аналізувати різні географічні явища і процеси, а й постійно поповнювати інформацію про них.

Для дослідження території України географи широко застосовують глобальну систему позиціонування (GPS), яка дає змогу досить точно визначити положення і швидкість руху об’єкта на поверхні Землі чи в атмосфері, та систему геоекологічного моніторингу.

Як джерело географічних знань велику цінність мають музеї, передусім краєзнавчі. Експозиції краєзнавчих музеїв знайомлять відвідувачів з природою, населенням і господарством того чи іншого куточка України. Особливе місце серед таких музеїв посідає Національний науково-природничий музей у Києві (мал. 1).

Географічні відомості про Україну ви також можете отримати з джерел масової інформації, як-от: газети, журнали, радіо, телебачення. Нетрадиційними джерелами географічних знань є художні й літературні твори українських митців, а також український фольклор: прислів’я та приказки, народні казки і легенди, народні прикмети і загадки.

ГОЛОВНЕ

* Географія України вивчає властивості природних компонентів і природних комплексів і закономірності їхнього поширення територією України, а також особливості населення.

* Основні методи географічних досліджень території України: спостереження, порівняльно-географічний, районування, статистичний, картографічний.

* До традиційних джерел географічних знань належать підручник, навчальні посібники, енциклопедії, словники, географічні карти; до нетрадиційних - мистецькі твори та український фольклор.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які об'єкти вивчення географії України?

2. Наведіть приклади основних джерел географічних знань.

3. Які методи використовують географи для дослідження території України?

4. Чому ГІС є важливим джерелом географічної інформації?

5. Доберіть приклади літературних, художніх творів чи українського фольклору, що ілюструють природні особливості території України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити