Підручник Географія 8 клас - В.Ю. Пестушко - Генеза 2016

Шановні юнаки і дівчата!

ВСТУП

§ 1. ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

§ 2. ГЕОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО УКРАЇНУ В МИНУЛОМУ. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 1 Географічна карта та робота з нею

Тема 1. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

§ 3. ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНИ В КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ

§ 4. КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ, СПОСОБИ КАРТОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ

§ 5. НАВЧАЛЬНІ КАРТИ ТА АТЛАСИ. НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ. ЕЛЕКТРОННІ КАРТИ. ГЕОГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Тема 2. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

§ 6. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

§ 7. ЧИТАННЯ І ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ

§ 8. ПЛАНИ МІСТ,СХЕМИ РУХУ ТРАНСПОРТУ

Розділ 2 Географічний простір України

Тема 1. УРАЇНА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ ЄВРОПИ І СВІТУ

§ 9. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД В УКРАЇНІ

§ 10. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ДЕРЖАВНА ТЕРИТОРІЯ ТА ДЕРЖАВНІ КОРДОНИ УКРАЇНИ

Тема 2. ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

§ 11. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ МЕЖ УКРАЇНИ. СУЧАСНИЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

Тема 3. УКРАЇНА НА КАРТІ ГОДИННИХ ПОЯСІВ

§ 12. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ВІДЛІКУ ЧАСУ

§ 13. ЧАС В УКРАЇНІ

Розділ 3 Природні умови і ресурси України

Тема 1. РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

§ 14. ФОРМИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ. ПРОСТЯГАННЯ НИЗОВИН, ВИСОЧИН, ГІР, РІЧКОВИХ ДОЛИН

§ 15. ГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ ЗЕМЛІ. ОСНОВНІ ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ

§ 16. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ВПЛИВ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ І ТЕКТОНІКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

§ 17. ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ. ТИПИ РЕЛЬЄФУ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ. РЕЛЬЄФ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

§ 18. КОРИСНІ КОПАЛИНИ УКРАЇНИ. ПАЛИВНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

§ 19. РУДНІ Й НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ: БАСЕЙНИ, РАЙОНИ ЗАЛЯГАННЯ І ВИДОБУТКУ

§ 20. МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ ТА ГРЯЗІ. ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Тема 2. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

§ 21. КЛІМАТОТВІРНІ ЧИННИКИ: СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ І ПІДСТИЛЬНА ПОВЕРХНЯ - ТА ЇХНЯ ВЗАЄМОДІЯ

§ 22. КЛІМАТОТВІРНІ ЧИННИКИ: ЦИРКУЛЯЦІЯ АТМОСФЕРИ

§ 23. КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ: ТЕМПЕРАТУРА, ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ, ОПАДИ, КОЕФІЦІЄНТ ЗВОЛОЖЕННЯ

§ 24. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ КЛІМАТУ

§ 25. СЕЗОННІ ПОГОДНІ УМОВИ І ЯВИЩА. МЕТЕОРОЛОГІЧНА СЛУЖБА. КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

Тема 3. ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ

§ 26. ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ. РІЧКОВІ БАСЕЙНИ І СИСТЕМИ

§ 27. ЖИВЛЕННЯ І ВОДНИЙ РЕЖИМ РІЧОК. РІЧКОВИЙ СТІК І РІЧКОВА ДОЛИНА

§ 28. ОЗЕРА І ЛИМАНИ. БОЛОТА

§ 29. ВОДОСХОВИЩА ТА КАНАЛИ. ПІДЗЕМНІ ВОДИ

§ 30. ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 4. ГРУНТИ ТА ГРУНТОВІ РЕСУРСИ

§ 31. УМОВИ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА, ҐРУНТОВІ ГОРИЗОНТИ, РОДЮЧІСТЬ

§ 32. ОСНОВНІ ТИПИ ҐРУНТІВ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХНЬОГО ПОШИРЕННЯ. ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ

Тема 5. РОСЛИННІСТЬ

§ 33. РОСЛИННИЙ ПОКРІВ УКРАЇНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЙОГО ПОШИРЕННЯ

Тема 6. ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ

§ 34. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИННОГО СВІТУ УКРАЇНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЙОГО ПОШИРЕННЯ

Тема 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

§ 35. ЛАНДШАФТ ЯК ПРОСТОРОВО-ЦІЛІСНА СИСТЕМА

§ 36. РАЙОНУВАННЯ ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ

§ 37. РІВНИННІ ЛАНДШАФТИ ТА ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ

§ 38. ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ. ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ

§ 39. ЛІСОСТЕПОВА ПРИРОДНА ЗОНА

§ 40. СТЕПОВА ПРИРОДНА ЗОНА

§ 41. ГІРСЬКІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

§ 42. ГІРСЬКІ ЛАНДШАФТИ КРИМСЬКИХ ГІР

§ 43. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ ЧОРНОГО МОРЯ

§ 44. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ

Тема 8. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

§ 45. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

§ 46. ОСНОВНІ ВИДИ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ

§ 47. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Розділ 4 Населення України та світу

Тема 1. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ТА УКРАЇНИ

§ 48. КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ТА УКРАЇНИ

§ 49. СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ТА УКРАЇНИ. МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ

§ 50. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА

Тема 2. РОЗСЕЛЕННЯ

§ 51. ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

§ 52. МІСЬКІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ. МІСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ

§ 53. УРБАНІЗАЦІЯ. МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ. СВІТОВІ МІСТА

§ 54. СІЛЬСЬКІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ. СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ

Тема 3. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

§ 55. ЕТНОСИ. НАЙПОШИРЕНІШІ МОВНІ СІМ’Ї. ОДНОНАЦІОНАЛЬНІ ТА БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІ КРАЇНИ

§ 56. НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. ЕТНІЧНІ ГРУПИ

Тема 4. РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

§ 57. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ. РЕЛІГІЙНІ ВІРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Тема 5. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ

§ 58. ТРУДОВІ РЕСУРСИ. ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ

§ 59. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. БЕЗРОБІТТЯ

Розділ 5 Природа та населення свого адміністративного регіону

Тема 1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ, ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ

§ 60. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

Тема 2. ПРИРОДА РЕГІОНУ

§ 61. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ ОБЛАСТІ

§ 62. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ОБ’ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Тема 3. НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

§ 63. КІЛЬКІСТЬ І СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ. НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД

§ 64. ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

ДОДАТКИ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити