Підручник Географія 8 клас - С. Г. Кобернік - Літера 2016

Розділ ІІ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 11. Економіко- та політико-географічне положення України

Пригадайте: 1. Які ви знаєте міжнародні організації? Якими проблемами вони опікуються? 2. Які вам відомі види транспорту? 3. Які проблеми відносять до екологічних?

• Економіко-географічне положення. Економіко-географічне положення (ЕГП) - це просторове розташування території відносно суспільних (тобто створених людиною) об’єктів: інших країн, політичних блоків, транспортних шляхів, економічних організацій, джерел надходження ресурсів або робочої сили, районів збуту готової продукції, територій із високим рівнем забруднення довкілля тощо. Розташування значно впливає на рівень економічного розвитку країни, але не є визначальним. ЕГП - категорія просторова, тобто дає оцінку ступеню наближення чи віддалення території відносно економічно важливих для розвитку її господарства об’єктів. Віддаленість покривається додатковими транспортними витратами. Розрізняють кілька складників економіко-географічного положення.

• Політико-географічне положення. Політико-географічне положення (ПГП) - розташування країни щодо її політичних союзників і недругів, військових блоків, осередків міжнародної нестабільності, регіональних конфліктів. Політична нестабільність, військові конфлікти, осередки напруги надовго унеможливлюють економічну співпрацю країн зі світом, руйнують налагоджені економічні зв’язки, змінюють напрямки потоків товарів і робочої сили.

З політико-географічним положенням тісно пов’язане геополітичне положення - розташування щодо світових і регіональних осередків політичного й економічного впливу.

Геополітика (від грец. земля + мистецтво управління державою) - практика впливу країни через зовнішню політику на географічний простір із метою реалізації своїх життєво важливих інтересів.

Геополітика обґрунтовує дії країн, спрямовані на забезпечення потреб, насамперед у ресурсах. Нині геополітичні інтереси країн поширюються також на міжнародні води Світового океану, Антарктиду, космічний простір, веб-ресурси та електронні засоби масової комунікації. Основними геополітичними центрами сучасного світу є США, країни ЄС, Росія, Китай, Японія. Ці країни домінують у сучасному світі, залучаючи до сфери свого впливу інші країни, диктуючи їм свої правила гри через систему інформаційного, економічного, політичного тиску.

• Транспортно-географічне положення. Надзвичайно важливим складником ЕГП є транспортно-географічне положення (ТГП) - розташування країни відносно міжнародних шляхів сполучення.

Чим більше транзитних шляхів сполучення пролягає через країну, тим вигідніше її ТГП. З одного боку, це наближує країну до осередків світової торгівлі, а з іншого - дає змогу брати мито за транспортування товарів через власну територію. За особливостями ТГП розрізняють такі групи країн: приморські (мають вихід до моря чи океану), півострівні (займають весь півострів або його значну частину), острівні (більшою своєю частиною лежать на одному острові), країни-архіпелаги (розміщені на групі островів) та континентальні (не мають безпосереднього виходу до моря чи океану).

Завдання: Користуючись політичною картою світу, знайдіть країни з різним типом транспортно-географічного положення. Як ви гадаєте, чи впливають особливості ТГП на рівень економічного розвитку країни?

• Сусідське положення. Сусідське положення характеризує розташування країни відносно центрів економічного розвитку, джерел надходження сировини, ринків збуту продукції, економічних угруповань країн. Розрізняють положення центральне (якщо багато країн-сусідів) і периферійне (віддалене від інших країн). Зазвичай центральне положення вигідніше. Периферійність положення може компенсуватися виходом до транспортних шляхів, особливо морських.

• Еколого-географічне положення. Розташування країни з погляду екологічної ситуації в регіоні та її вплив на екологічний стан у самій країні визначається ступенем наближення або віддалення країни від зон екологічної кризи. Еколого-географічне положення характеризують як надзвичайно сприятливе, сприятливе, малосприятливе або несприятливе. На відміну від фізико-географічного положення, з часом економіко-географічне положення може змінюватися, тобто це категорія історична.

Завдання: Поміркуйте, які зміни можуть бути в економіко-географічному положенні території. Які чинники ЕГП змінюються найшвидше?

• Геополітичне та політико-географічне положення України. Україна розміщена одночасно у центральній і східній частині Європи, що визначає її геополітичне положення між двома світовими центрами політичного впливу - країнами Європи, з одного боку, та Росією - з іншого. Наша держава достатньо наближена до так званих європейських столиць, де перебувають центральні органи ЄС та НАТО: Брюсселя і Страсбурга. Водночас Україна віддалена від позаєвропейських центрів світової політики й економіки - Вашингтона і Токіо.

Україна має значну кількість країн-сусідів, з якими склалися різні політичні відносини. Недемарковані східні кордони найбільш небезпечні через потоки контрабандних товарів, нелегальних мігрантів і бандитські угруповання. Крім того, Росія є ядерною державою. Усупереч міжнародним угодам у березні 2014 р. вона вчинила агресію - анексувала (приєднала в односторонньому порядку) Кримський півострів і проголосила там створення так званого Кримського федерального округу у складі Республіки Крим і міста федерального значення Севастополь. Водночас Росія організувала й підтримує терористичні організації на сході України, які у квітні 2014 р. проголосили створення невизнаних держав «ДНР» і «ЛНР». Це створює небезпеку конфліктів на всій території України.

Несприятливим чинником є протяжний спільний кордон із невизнаною державою Придністров’я, яка проголосила повну незалежність від Молдови у 1992 р. Після збройного конфлікту сюди було введено 14-ту армію Росії, яка перебуває тут і донині. Сучасний політичний режим у Придністров’ї виник й існує завдяки військовій, політичній та економічній підтримці Росії й залишається осередком політичної напруги.

Західні кордони на суходолі повністю узгоджені. Вони проходять із країнами - членами військово-політичного блоку НАТО: Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Тривалий час Україна позиціонувала себе як без’ядерна поза- блокова нейтральна держава, однак після початку російської агресії в Криму та на сході заявила про намір приєднатися до єдиної системи оборони НАТО.

Були спірні територіальні питання України з Румунією щодо належності острова Зміїний та розмежування чорноморського шельфу. У 1997 р. Румунія підтвердила непорушність кордонів станом на 1961 р., визнавши право України на острів Зміїний. Але відкриття на шельфі родовищ нафти і природного газу стало приводом для подання Румунією позову до Міжнародного суду ООН про нове розмежування чорноморського шельфу. У 2009 р. позов був розглянутий: острів залишився українським, а частина шельфу відійшла до Румунії.

Завдання: Визначте позитивні та негативні риси політико-географічного положення України. Як вони впливають на економічні зв’язки України з сусідніми державами?

• Транспортно-географічне положення України. Розміщення України у центрі Європи на перехресті ключових торговельних шляхів визначає вигідність її транспортно-географічного положення. Через територію держави проходять найважливіші транзитні шляхи сполучення, що з’єднують країни Азії, Західної, Центральної та Східної Європи. До них належать магістральні трубопроводи: нафтопровід «Дружба», газопроводи «Прогрес» і «Союз», 9 міжнародних залізниць, автомобільні магістралі, лінії електропередач. Проте Україна відчуває нестачу міжнародних аеропортів, автобанів, швидкісних залізниць європейського рівня.

Маючи протяжну берегову лінію, Україна через 19 морських портів підтримує воднотранспортне сполучення з багатьма країнами світу. Найбільшими морськими портами є Одеса, Чорноморськ (до 18.02.2016 - Іллічівськ) (на Чорному морі) та Маріуполь (на Азовському морі). Чорноморські порти майже ніколи не замерзають, що сприяє цілорічній навігації. Відстані морем між Україною і країнами чорноморського басейну невеликі. Через протоки Босфор і Дарданелли прокладені морські траси до портів на Середземному морі, а через Гібралтарську протоку є вихід до Атлантичного океану. Через Суецький канал можливі морські зв’язки з багатими на нафту країнами Перської затоки та портами на берегах Індійського океану. Біля берегів України діють поромні переправи: Чорноморськ - Варна (Болгарія), Чорноморськ - Поті та Чорноморськ - Батумі (Грузія), Крим - Кавказ (через Керченську протоку).

Через Дунай Україна має зв’язок із сімома європейськими країнами. Басейн Дніпра каналами з’єднується із Західною Двіною, Віслою, Німаном, що забезпечує економічну взаємодію з Білоруссю, Польщею, країнами Балтії. По Дністру налагоджене річкове сполучення з Молдовою.

• Сусідське положення України. Держави, які мають суміжні кордони по суходолу, вважаються сусідами першого порядку. Україна оточена державами з перехідною економікою, які, здійснюючи низку реформ, перейшли від планової до ринкової економічної системи. Ці країни мають середні показники соціально-економічного розвитку. Західні сусіди України - Польща, Угорщина, Словаччина й Румунія - є членами Європейського Союзу (ЄС) - найвпливовішої організації, яка створена на основі економічного (спільний ринок продукції, послуг, капіталу, праці), монетарного (єдина валюта - євро) та політичного (спільна зовнішня політика і громадянство) співробітництва. Україна проголосила стратегічний курс на вступ до ЄС.

Україна межує переважно з економічно розвиненими територіями сусідніх країн, що сприяє підтриманню тісних економічних зв’язків із ними. Окрім того, держава наближена до мінерально-сировинних баз Європи та Близького Сходу. Особливо важливим є близьке розташування до джерел ресурсів, яких в Україні не вистачає: нафтових і газових басейнів Росії та країн Перської затоки, лісових ресурсів Білорусі й Росії. Україна наближена до ринків збуту своєї продукції. Основними споживачами українських товарів поки що залишаються Росія, Молдова, Білорусь, Туреччина.

Сусіди другого порядку не мають спільних суходільних кордонів із країною, а межують із нею через інші країни або по морю. Західні сусіди України другого порядку - високорозвинені держави ЄС, зокрема Німеччина та Австрія. Вигідність сусідського положення нашої держави визначається оптимальною відстанню до багатьох розвинених країн Європи. Відстані будь-якого економічного центру України від умовного економічного центру ЄС (Страсбурга) ніде не перевищують 2000 км. Однак ці переваги використовуються недостатньо.

• Еколого-географічне положення України. За сучасними дослідженнями, понад 40 % площі України визнано територіями екологічної кризи, а значна частина Полісся внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. є зоною екологічної катастрофи. Більшість забруднювачів потрапляють на територію нашої держави через повітря або річки з промислових територій сусідніх країн, особливо з Росії, Румунії, Польщі, Словаччини. У наш час до порівняно чистих територій належать частково Карпати, Кримські гори та Волинь.

Перевір себе

1. Покажіть на політичній карті Європи країни, з якими межує Україна. Схарактеризуйте економіко-географічне положення України щодо кожної з них.

✓2. З’ясуйте позитивні та негативні риси географічного положення нашої держави. Результати запишіть до таблиці за зразком.

Географічне положення України

Складники географічного положення

Позитивні риси

Негативні риси

1

Фізико-географічне положення2

Економіко-географічне положення

а) політико-географічне положення

б) транспортно-географічне положення

в) сусідське положення

г) еколого-географічне положення✓ 3. Проведіть дослідження-порівняння географічного положення України та однієї з країн Європи.

Проект для краєзнавця

Схарактеризуйте фізико-географічне та економіко-географічне положення свого населеного пункту. Вкажіть його позитивні й негативні риси.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити