Підручник Географія 8 клас - С. Г. Кобернік - Літера 2016

Розділ ІІ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 13. Система відліку часу

Пригадайте: 1. Яка причина зміни часу на Землі? 2. У якому напрямку відбувається осьове обертання Землі?

• У якому напрямку змінюється час на Землі. Зміна часу на нашій планеті відбувається внаслідок осьового обертання Землі. Історично основною одиницею вимірювання часу є доба - період повного оберту Землі навколо власної осі. Часто у побуті добу називають «день». У результаті поділу доби на менші проміжки часу виникли години. Подальший поділ часових відрізків відповідає шістдесятковій системі числення: кожна година складається з 60 хвилин, кожна хвилина - з 60 секунд. Періоди часу, менші за секунду, вимірюють у частках секунди.

Мал. 30. Види часу

Земля обертається навколо осі проти руху годинникової стрілки. Тому день настає на нашій планеті зі сходу на захід (мал. 30). До того ж під час обертання Землі однаково освітлюється сонцем лише дуга в межах від північної до південної півкулі. На сусідні ділянки (навіть із незначною різницею в градусній мірі) промені Сонця падають під дещо іншим кутом. Що східніше точка, то раніше там сходить сонце. Тож коли у Києві північ, над Атлантичним океаном - вечір, а в Америці - середина світлового дня.

Завдання: 1. Користуючись картою світу, установіть послідовність міст за часом сходу сонця в них: Київ, Токіо, Лондон, Пекін, Астана. 2. Поясніть, чому Японію називають Країною Вранішнього Сонця.

• Місцевий час. Знаючи, що повний оберт навколо своєї осі (360°) Земля здійснює за добу (24 год), можна розрахувати, який саме шлях обертання проходить планета за менші проміжки часу. Відповідно за 1 годину Земля повертається на 15° (360° : 24 год), а за 4 хвилини - на 1° (60 хв : 15°). Тому на різних меридіанах час не збігається. Він однаковий лише в усіх точках будь-якого одного меридіана. Такий час називають місцевим.

Отже, місцевий час - це сонячний час у межах певного меридіана.

Тому місцевий час зумовлений географічною довготою точки. Чим більша відстань у градусах між меридіанами (тобто чим більша різниця у географічній довготі), тим більша різниця у місцевому часі.

Завдання: Розрахуйте різницю у місцевому часі між меридіанами: а) 30° сх. д. і 45° сх. д.; б) 172° сх. д. і 167° сх. д.; в) 30° зх. д. і 10° сх. д.

Оскільки день настає зі сходу на захід, місцевий час зростає у такому самому напрямку. Тому за умови просування від певного меридіана на кожний 1° довготи на схід місцевий час зростає на 4 хвилини, а на захід - зменшується.

Завдання: 1. Якщо на початковому (Гринвіцькому) меридіані місцевий час 15:00, розрахуйте, на якому меридіані місцевий час становить: а) 14:00; б) 17:00; в) 16:20. 2. Якщо у Києві місцевий час 12:04, визначте за картою України місцевий час у: а) Житомирі; б) Сумах; в) Одесі. 3. За картою України обчисліть, у якому місті й на скільки хвилин раніше сходить сонце: а) у Львові чи Харкові? б) у Запоріжжі чи Рівному? в) у Полтаві чи Луцьку? 4. Розрахуйте різницю в місцевому часі між крайніми західною та східною точками України.

• Поясний час. Місцевим часом користуватися незручно. Адже в разі пересування на схід чи захід навіть на незначну відстань слід було б змінювати час: рухаючись на схід, додавати 4 хвилини на кожний 1° довготи, на захід - віднімати. Тому для зручності всю поверхню Землі поділили на 24 годинні пояси шириною приблизно по 15° довготи. При цьому в межах одного годинного поясу час умовно вважають однаковим. Різниця у часі між сусідніми поясами становить 1 годину (мал. 31).

Поясний час - час у межах одного годинного поясу. За поясний час у межах усього поясу береться місцевий час меридіана, що проходить посередині поясу - середнього меридіана. На цьому меридіані похибки в обчисленні часу немає зовсім, оскільки поясний час збігається з місцевим. Чим далі на захід і на схід від середнього меридіана до країв годинного поясу, похибка зростає.

За початок відліку беруть пояс, середнім меридіаном якого є Гринвіч (0° довготи). Поясний час 0-го поясу називають всесвітнім часом (UT). Від 0-го поясу на схід час додають на 1 годину на кожний годинний пояс (додатне зміщення поясів, яке позначають додатними числами від +1 до +12), на захід - віднімають (від’ємне зміщення поясів, яке позначають від’ємними числами від -1 до -12). Під час руху з одного часового поясу в інший із заходу на схід стрілку годинника переводять на одну годину вперед, на захід - на одну годину назад.

Над Океаном, де немає постійних жителів, межі годинних поясів проведені чітко за меридіанами по 15°. На суходолі межі поясів із меридіанами майже не збігаються. Для зручності обчислення часу враховують поділ на країни, а у межах великих країн - на адміністративні одиниці.

Завдання: За картою годинних поясів (мал. 31) з’ясуйте: а) який спосіб картографічного зображення використаний для позначення поясів; б) на скільки годин відрізняється від всесвітнього часу (UТ) поясний час у Києві, Оттаві, Сіднеї, Пекіні, Буенос-Айресі; в) на скільки годин та в який бік слід перевести годинникові стрілки пасажирам, які прилетіли з Парижа до Мехіко, а політ тривав 8 годин.

У деяких країнах застосовують час, що відрізняється від поясного на 30, 40 чи 45 хвилин. На карті годинних поясів такі території позначені окремим кольором і підписана різниця у часі порівняно зі всесвітнім часом. В Антарктиді, де немає постійних мешканців, прийнятий місцевий час, який визначають за положенням сонця.

• Положення України на карті годинних поясів. Якби межі годинних поясів проводилися чітко за меридіанами, територія України потрапила б у три пояси: більша частина - у ІІ; уся Луганська область і східні частини Донецької та Харківської областей - у ІІІ; незначна частина Закарпатської області - у І.

Мал. 31. Годинні пояси світу

Завдання: 1. Розрахуйте, якими меридіанами мали б проходити межі І, ІІ та ІІІ часових поясів. 2. Яка довгота середніх меридіанів цих поясів?

Для зручності відліку часу нехтують чіткими межами поясів та умовно вважають, що вся територія України розташована у ІІ годинному поясі.

Завдання: За картою годинних поясів (див. мал. 31) з’ясуйте, як слід перевести стрілки годинника пасажирам, які приїхали з Києва до: а) Мадрида; б) Лондона; в) Сіднея; г) Нью-Йорка; д) Ташкента.

Середній меридіан ІІ часового поясу має 30° сх. д. На ньому поясний час збігається з місцевим. Цей час називають східноєвропейським, а в Україні - київським. Чим далі на схід і на захід від середнього меридіана, тим більше зростає розбіжність поясного часу з місцевим. Київ лежить на 30°30' сх. д. Тобто похибка часу становить +2 хв, оскільки:

30°30' сх. д. - 30° сх. д.= 0°30' (тобто півградуса); 0°30' ■ 4 хв = 2 хв.

Завдання: За картою України обчисліть похибку поясного часу в таких містах України: а) Ужгород; б) Луганськ; в) Вінниця.

• Літній час. Україна, як і більшість країн світу, користується літнім часом, який уперше було запроваджено на її території у 1981 р.

Літній час - сезонний час, який установлюється на певній території на літній період року й зазвичай різниться на 1 годину від стандартного часу, прийнятого на цій території.

Така зміна часу має на меті більш ефективне використання світлового дня. Першим ідею літнього часу запропонував у 1784 р. американський політичний діяч та вчений Бенджамін Франклін. Однак цей час запровадили в окремих маєтках у Великій Британії лише 1908 р., а у масштабах усієї країни ще пізніше - у 1916 р. Нині літній час застосовують у близько 70 країнах світу, в тому числі майже в усіх країнах Європи.

В Україні терміни дії літнього часу узгоджені з іншими країнами Європи. Спочатку датою переходу на літній час було 1 квітня, а його скасування - 1 жовтня. Згодом визнали, що адаптуватися до часових змін зручніше у вихідні дні. Тому цей час запроваджується відповідно до рекомендацій Європейської економічної комісії ООН в останню неділю березня о 3-й годині ночі шляхом переведення стрілки годинника на 1 годину вперед, а скасовується в останню неділю жовтня о 4-й годині ночі переведенням годинника на 1 годину назад.

Завдання: 1. Спробуйте визначити основні причини запровадження літнього часу в Україні. 2. Поміркуйте, які переваги та недоліки має запровадження літнього часу для людини.

• Міжнародна лінія зміни дат. У ХУІ ст. вцілілі супутники Магеллана, здійснивши навколосвітню мандрівку, втратили одну добу. Повернувшись до Іспанії, вони застали п’ятницю, хоча за вахтовими журналами мав би бути четвер. Тоді у суспільстві це викликало неабияке хвилювання. Розтлумачити це диво попросили навіть Папу Римського. Утім пояснення було знайдено пізніше.

Нині на Землі встановлено лінію, перетинаючи яку, слід змінювати не час, а дату. Її називають лінією зміни дат. Для зручності вона проходить у найменш заселеній частині Землі - у Тихому океані від полюса до полюса приблизно по 180-му меридіану зі значними відхиленнями у бік від архіпелагів і материків. Лінія зміни дат проходить лише по Океану. Немає жодного місця на планеті (окрім Антарктиди), де вона проходила б суходолом. По обидва боки від цієї лінії поясний час однаковий, а дати - різні.

Якщо перетинати цю умовну лінію зі східної півкулі у західну, слід відняти 1 добу від дати, тобто один день повториться двічі. У разі перетину лінії зміни дат у зворотному напрямку 1 доба втрачається.

Перевір себе

1. У якому напрямку відбувається зміна часу на Землі?

2. Що таке місцевий час? Як він відрізняється на різних меридіанах?

3. Поясніть, як визначається час у межах одного годинного поясу. Як знайти його похибку порівняно з місцевим часом?

4. Як проводять межі годинних поясів? У якому годинному поясі розташована Україна?

5. Як і для чого запроваджують літній час в Україні?

6. Покажіть на карті світу, де проходить лінія зміни дат. Яке її значення?

✓7. Поміркуйте, як відбувалася б зміна часу на Землі, якби вона оберталася у протилежному напрямку.

✓8. Які недоліки й переваги поясного часу? Чи можна запропонувати більш зручну систему обліку часу?

Проект для краєзнавця

З’ясуйте, до якого годинного поясу належить ваш населений пункт. Розрахуйте: яка відмінність місцевого часу в ньому від поясного;

різницю місцевого часу в ньому й місцевого часу обласного центру та столиці України.

Практична робота № 2

Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і підписування їхніх назв; визначення координати точок, протяжності території України в градусах і кілометрах

Мета: з’ясувати особливості географічного положення України, визначити її місце серед країн Європи; проаналізувати суходільні та морські кордони держави, нанести на контурну карту крайні точки і географічні центри України; відпрацювати вміння обчислювати протяжність території за градусною сіткою.

Практична робота № 3

Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу

Мета: навчитися визначати розміщення території України на карті годинних поясів світу і розв’язувати задачі на визначення місцевого та поясного часу.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

На околиці с. Ділове Рахівського району Закарпатської області встановлено знак, на якому вказано, що він фіксує географічний центр Європи. Він був визначений ще у ХІХ ст. Проте є підстави вважати, що це лише один із геодезичних знаків, установлених під час знімання з метою визначення центру Європи. Другий стоїть у Литві, за 25-26 км на північ від Вільнюса (м. Бірштонас), третій - у Білорусі (с. Ворняни).

У 1988 р. був визначений географічний центр України. Він знаходиться на перетині середньої паралелі та середнього меридіана, які визначаються за географічними координатами крайніх точок досліджуваної території. Географічні координати центру території нашої держави - 48°23'06" пн. ш. і 31°10'53" сх. д. Ця точка розміщена на північно-східній околиці селища Добровеличківка Кіровоградської області. Точка географічного центру - справжня географо-краєзнавча пам’ятка, символ шани до рідної землі, вияву нашої освіченості й культури. З практичного погляду точка має бути базовою під час вибору і розрахунку найдоцільніших картографічних проекцій для України. Географічні центри - важливі об’єкти туризму.

Міжнародна лінія зміни дат може заплутати тих, хто мандрує за допомогою авіаліній. Найбільша незручність зазвичай виникає під час подорожей на невеликі відстані з заходу на схід. Переліт з Тонга до Самоа, наприклад, займає приблизно 2 години, але включає перетин міжнародної лінії зміни дат, унаслідок чого пасажир прибуває за день до того, в який він вилетів. Це спричиняє плутанину в розкладах польотів.

ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І МІНІ-ПРОЕКТІВ

1. Спірні території та невизнані держави у Європі.

2. Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (на вибір).

3. Європейські країни-монархії.

4. Федеративні держави в Європі.

5. Як формувалися українські історико-етнографічні землі.

6. Проблеми і шляхи вдосконалення адміністративно-територіального устрою України.

7. Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці у часі в них порівняно з київським.

8. Особливості регулювання системи відліку часу в різних країнах світу.

9. Як було запроваджено літній час. Переваги і недоліки літнього часу.

ДІЗНАЙМОСЯ БІЛЬШЕ

1. Дністрянський М. С. Політична географія України : навч. посіб. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. - 348 с.

2. Івченко А. С. Україна / Ukraine / А. С. Івченко ; за ред. С. С. Скляра. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. - 222 с. (подано географічну характеристику всіх областей України українською і англійською мовами).

3. Кобзар М. О. Фізична географія України: увесь матеріал у схемах і таблицях : навч.- метод. посіб. / М. О. Кобзар. - Ч. 2. - Харків : Основа, 2014. - 40 с.

4. Україна. Адміністративний поділ та історико-географічні землі [Карти] : для загальноосвіт. навч. закл. / ДНВП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред. С. В. Капустенко. - 1:1 000 000 ; [та ін.]. - Київ : ДНВП «Картографія», 2013.

5. https://www.youtube.com/watch?v=y_nb470GgPQ (відеоматеріали про місце України на політичній карті світу).

6. http://studopedia.org/12-98079.html (з історії формування території України).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити