Підручник Географія 8 клас - С. Г. Кобернік - Літера 2016

Розділ ІІІ ПРИРОДНІ УМОВИ І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 1. Рельєф, тектонічна і геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 16. Тектонічні структури України

Пригадайте: 1. Які вам відомі тектонічні структури? У яких частинах літосферних плит вони переважно сформувалися? 2. Як пов’язані між собою тектонічні структури і форми рельєфу? 3. Що показано на тектонічній карті?

• Тектонічні структури та їхні види. Унаслідок безперервного руху літосферних плит у горизонтальному напрямку на планеті виникли різні за утворенням, віком і розмірами ділянки земної кори - тектонічні структури. Вони бувають двох видів: платформи та області складчастості. У середині літосферних плит сформувалися платформи.

Платформи (з франц. - плоска форма) - це порівняно стійкі ділянки земної кори. На них не відбуваються сильні землетруси і немає вивержень вулканів. На краях літосферних плит виникли області складчастості - рухомі ділянки земної кори. Там часто трапляються землетруси, є діючі або згаслі вулкани.

Завдання: Пригадайте, як пов’язані між собою тектонічні структури та форми рельєфу. Поясніть чому.

• Тектонічна карта і великі тектонічні структури України. Різні за будовою та віком ділянки земної кори показані на тектонічній карті (мал. 42). З неї видно, що територія України розміщена в межах кількох великих тектонічних структур, відокремлених одна від одної глибинними розломами. В Україні є платформні та складчасті структури. Більшу частину території держави займає давня (докембрійська) Східноєвропейська платформа. Рівнинна частина Кримського півострова лежить на молодій Скіфській платформі.

Мал. 42. Тектонічна будова України

Далі на схід вона занурюється під води Азовського моря, на захід - Чорного моря. Невеликі площі на крайньому заході України займає молода Західноєвропейська платформа.

Області складчастості Українських Карпат і Кримських гір тягнуться крізь західну частину нашої держави та південь Кримського півострова. Це молоде складчасте утворення, яке виникло на межі Євразійської та Африканської літосферних плит унаслідок їх насування в альпійську епоху горотворення і формування якого триває донині.

Завдання: Користуючись тектонічною картою, знайдіть платформні та складчасті тектонічні структури в межах України. Нанесіть їхні межі на контурну карту.

• Будова платформи. Більша частина території України розміщена на платформі. У будові платформи виділяються два «поверхи»: кристалічний фундамент та осадовий чохол (мал. 43). Нижній ярус платформи - кристалічний фундамент - складений давніми твердими магматичними і метаморфічними породами. В окремих місцях фундаменту збереглися складки. Це свідчить про існування тут у минулому складчастого поясу. За сотні мільйонів років зовнішні процеси його вирівняли. Унаслідок цих руйнівних процесів зверху на фундаменті платформи сформувався осадовий чохол, складений із пухких порід різного віку: від палеозойського до кайнозойського.

Ті частини платформ, де кристалічний фундамент виступає на поверхню, називають щитами. Щити складені магматичними породами і являють собою значні виливи лави на земну поверхню у давні геологічні ери.

Ділянки платформ, де кристалічний фундамент укритий потужним осадовим чохлом, називають плитами. На плитах в окремих ділянках фундамент прогинається у формі складок або просідає сходинками. Це - западини. Товщина осадового чохла в них значно зростає. Там, де фундамент близько підходить до поверхні, а осадовий чохол тоншає, виступають кристалічні масиви.

Вік платформи визначається віком її кристалічного фундаменту. Розрізняють давні (докембрійські) та молоді платформи. Вік фундаменту давніх платформ обчислюється 1-3,5 млрд років. Він сформувався у ранні геологічні ери - архейську і протерозойську (докембрії). Фундамент молодих платформ має вік у кількасот мільйонів років. Його формування відносять до другої половини палеозойської ери.

Завдання: Поміркуйте, які за походженням корисні копалини доцільно видобувати на щитах і плитах. Свою відповідь обґрунтуйте даними тектонічної карти і карти корисних копалин України.

Мал. 43. Будова докембрійської платформи

• Давня Східноєвропейська платформа та її тектонічні структури.

Більша частина території України належить до Східноєвропейської платформи, яка має давній (докембрійський) кристалічний фундамент. У рельєфі вона представлена горбистою Східноєвропейською рівниною.

Завдання: Пригадайте з курсу «Материки та океани» назви давніх платформ, що лежать в основі різних материків.

За кількамільярдну геологічну історію платформа була розбита глибокими розломами на окремі ділянки, зазнала прогинань і просідань. Тому в її межах виділяють кілька менших за площею тектонічних структур.

Найбільші території на платформі в межах нашої держави займає Український щит (мал. 44). Він тягнеться через усю територію України від Житомирської та Рівненської областей на півночі майже до узбережжя Азовського моря на півдні (Донецька область), займаючи майже третину площі держави. Вік гірських порід фундаменту становить 3,5-4 млрд років. Річкові долини часто розміщуються у глибинних розломах щита. З поверхнею Українського щита пов’язані корисні копалини переважно магматичного походження: залізні, уранові, нікелеві руди, граніти, графіт тощо.

На захід, південь і схід від щита фундамент платформи поступово занурюється під осадовий чохол. Так, на захід від Українського щита лежить Волино-Подільська плита. У її межах докембрійський фундамент залягає на глибинах 2000-2500 м. На північний захід вона переходить у Галицько-Волинську (Львівську) западину. Тут фундамент сягає глибини 3000-7000 м. Північну частину України займає Прип’ятський прогин.

На південний схід від Українського щита лежить Дніпровсько-Донецька западина. На цій території фундамент платформи просідає сходинками на 4-6 км у північній частині і на 18-20 км - у південній.

На південь від Українського щита знаходиться Причорноморська западина. Тут фундамент платформи повільно занурюється під осадовий чохол від 600 м на півночі до 3200 м на півдні. Усі западини на платформі заповнені потужними товщами осадових порід, з якими пов’язані родовища вапняків, глини, піску, крейди, мергелю, а також нафти і природного газу.

На сході України розташований південно-західний схил Воронезького кристалічного масиву. На цій території давні породи фундаменту залягають на відносно невеликій глибині - 150-970 м.

Особливо вирізняється в межах Східноєвропейської платформи Донецька складчаста область, розміщена на крайньому сході України. Це область давньої герцинської складчастості, яка сформувалася на місці прогину, заповненого вугленосними шарами у пізньому палеозої. Потужність осадових гірських порід тут сягає 10-12 км.

Мал. 44. Виходи кристалічних порід Українського щита на поверхню

Завдання: 1. На тектонічній карті України відшукайте тектонічні структури Східноєвропейської платформи та підпишіть їх на контурній карті. 2. Зіставивши тектонічну карту з фізичною, знайдіть відповідність тектонічних структур Східноєвропейської платформи і форм рельєфу. Запишіть їх парами у зошиті у такій формі: тектонічна структура/форма рельєфу.

• Молоді платформи в межах України. Молоді платформи мають у своїй будові певні особливості. На їхньому місці мав сформуватися океан. Але продукти руйнування засипали глибокі кількакілометрові улоговини осадовими породами, насиченими природним газом і нафтою. Тому пізньопалеозойський фундамент молодих платформ лежить на значних глибинах під товстим осадовим чохлом. На Скіфській платформі він залягає на глибинах 3000-6000 м, а більшу її частину заливають води Азовського та Чорного морів. Західноєвропейська платформа заходить на територію України тільки невеликою ділянкою, смугою, що занурюється під зону Українських Карпат.

Завдання: Зіставивши тектонічну карту з фізичною, з’ясуйте, яка форма рельєфу відповідає Скіфській платформі.

• Молоді області складчастості. Незначні території нашої держави займають молоді альпійські області складчастості. Українські Карпати і Кримські гори належать до частини складчастих структур Середземноморського рухливого поясу. До структур Українських Карпат належать: Передкарпатський прогин, заповнений потужною товщею осадових порід; власне Карпатська складчаста споруда та Закарпатська западина.

Складчасті структури Кримських гір - це велике підняття, складене трьома асиметричними пасмами. Його південна частина занурена в Чорне море.

Завдання: Пригадайте з курсу «Материки та океани», які гори у світі мають такий самий вік, як Карпати і Кримські гори.

Перевір себе

1. Що таке тектонічні структури? Назвіть їхні основні види.

2. Назвіть і покажіть на карті великі тектонічні структури, що сформувалися в межах України.

3. Розкажіть про будову платформи.

4. Що таке щити і плити? Які корисні копалини пов’язані з ними?

5. Покажіть на карті тектонічні структури в межах Східноєвропейської платформи.

6. Які тектонічні структури виділяють у межах Карпатської складчастої області?

✓7. Поміркуйте, чи можна вважати Донецьку височину на сході України давніми горами.

Проект для краєзнавця

З’ясуйте за тектонічною картою України, в межах яких тектонічних структур розміщена ваша місцевість. Роботу оформіть у вигляді картосхеми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити