Підручник Географія 8 клас - С. Г. Кобернік - Літера 2016

Розділ ІІІ ПРИРОДНІ УМОВИ І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 7. Ландшафти України

§ 38. Українські Карпати: фізико-географічне положення, геологічна будова, тектонічні структури та рельєф

Пригадайте: 1. Що таке природна країна? 2. Що таке пояс складчастості? 3. У яку геологічну еру та під час якої епохи горотворення сформувалися Карпатські гори? 4. Яку назву має найвища точка Українських Карпат?

Українські Карпати - один із наймальовничіших куточків нашої держави. Їх називають «зеленими», тому що майже всі їхні схили та округлі вершини вкриті густим лісом, оповитим легким серпанком. Безлісими є лише найвищі точки гір, на яких розкинулися яскраво-смарагдові луки - полонини. Здіймаються до неба буки, смереки, ялини. Між ними знаходять притулок неповторні тварини Карпат. Тут водиться більше ніж половина всіх відомих представників фауни України. На крутих карпатських скелях росте окраса гір - едельвейс. Квітка приносить щастя тому, хто її побачить. З глибоких розломів земної кори б’ють цілющі мінеральні води. З гір несуть чисту воду стрімкі річки, що, неначе посковзнувшись на вологому камінні, утворюють невисокі, але шумні водоспади. Чарівними перлинами Карпат є бездонні озера і так звані висячі болота.

Ось такі Українські Карпати, неповторна природа яких сформувалася під впливом багатьох чинників.

✵ Фізико-географічне положення. Українські Карпати є фізико-географічною провінцією Альпійсько-Карпатської гірської країни, яка тягнеться смугою через території 13 країн Європи: від південного сходу Франції до західних частин України. На крайньому заході України розташована частина Східних Карпат, які називають Українськими, або Лісистими Карпатами. Протяжність гір сягає 270 км, ширина - 100-110 км.

Окрім власне гір, до складу гірської провінції Українських Карпат входять Передкарпатська височина та Закарпатська низовина. Разом з горами вони становлять близько 6 % площі України, а самі гори - 4 %.

Українські Карпати на сході межують із зоною широколистих лісів. їхньою межею є долини річок Дністер і Прут.

✵ Геологічна будова і формування Карпат. Карпати - здебільшого молоді складчасті гори, які утворилися в кайнозойську еру, в епоху альпійського горотворення. Тому вони є частиною величезного Альпійсько-Гімалайського поясу складчастості, що виник унаслідок насування Африканської літосферної плити на Євразійську. Складені гори пухкими осадовими гірськими породами, які нашаровувалися на дні давнього моря, що вирувало на місці сучасних Карпат у мезозойську еру та в палеогеновому періоді кайнозою. Це пісковики, глинисті сланці, вапняки.

Горотворення в Карпатах не припинилося й нині. Гори і далі стрімко підіймаються - зі швидкістю понад 10 см/рік, відчуваючи поштовхи землетрусів силою до 7 балів. Високі темпи росту гір компенсуються значною інтенсивністю їхнього руйнування зовнішніми процесами. Тому, попри те, що Карпати - молоді гори, вони середньовисотні. їхні вершини в основному округлі, згладжені, а схили порівняно пологі. На межі з Закарпатською низовиною в кайнозойську еру сформувалися глибокі розломи, які супроводжувалися виверженням вулканів. Про це свідчать магматичні гірські породи: туфи, андезити, базальти. У четвертинний льодовиковий період кайнозойської ери Карпати були вкриті льодовиками. їхніми слідами є кари - заглиблення на схилах гір, виорані льодовиком. У деяких з них нині є озера. Збереглися й моренні вали.

✵ Тектонічні структури та корисні копалини. Тривалий розвиток земної кори у Карпатах вплинув на формування сучасних тектонічних структур. У будові Карпатської гірської країни можна виділити три великі тектонічні структури, які витягнуті паралельними смугами з північного заходу на південний. Це Передкарпатський крайовий прогин, Карпатська складчаста споруда та Закарпатська западина.

Передкарпатський крайовий прогин - глибока поздовжня западина на межі зі Східноєвропейською платформою, заповнена семикілометровим шаром осадових тонкошаруватих порід, які накопичувалися на дні давнього моря під час підняття Карпатських гір. У ньому чергуються пісковики, глини та мергелі. У цій товщі порід є поклади нафти, природного газу, калійних солей, самородної сірки. Відомі також мінеральні джерела (Трускавець, Моршин).

Завдання: Пригадайте найбільші родовища та басейни зазначених корисних копалин. Поясніть їхнє походження на цій території.

Карпатська складчаста споруда має складну будову. Її утворюють дві системи опуклих складок - Зовнішня та Внутрішня, між якими лежить одна ввігнута складка - Центральна. Між складками пухких порід затиснутий Рахівський кристалічний масив. На межі з Закарпаттям тягнуться вулканічні структури - ланцюжок згаслих вулканів. Із ним пов’язані незначні поклади ртутних і поліметалевих руд.

Закарпатська западина являє собою неглибокий прогин, заповнений шаром осадових порід: піском, глиною, кухонною сіллю, бурим вугіллям. Є мінеральні джерела (Свалява). У середині кайнозойської ери западина зазнала розколів. На ній, у районі міста Берегова, виникли невисокі вулкани. З ними пов’язані родовища золота.

✵ Рельєф: хребти Українських Карпат. Українські Карпати мають середні висоти. Простягання їхніх хребтів пов’язане з відповідними тектонічними структурами. Так, гірська область Українських Карпат об’єднує Передкарпатську підвищену рівнину, власне Карпати та Закарпатську низовину (мал. 166).

Передкарпатська підвищена рівнина має висоти 200-700 м. Простягається вузькою смугою до 30-45 км. Для її поверхні характерні горбисті рівнини.

Власне Карпати складені чотирма паралельними ланцюгами хребтів. На межі з Передкарпаттям на ширину 30-40 км тягнуться Зовнішні Карпати з пересічними висотами 900-1800 м. До їхнього складу входять гірські масиви, системи хребтів: Бескиди (мал. 167), Горгани, Покутсько-Буковинські Карпати.

Західніше, паралельно до Зовнішніх лежать низькі Вододільно-Верховинські Карпати. Їхні висоти коливаються в межах 750-1000 м. Основні частини хребта складає верховина - полого-хвилясті низькогірні малозаліснені місцевості. У минулому тут росли ялинові ліси, які вирубали люди. Верховина найгустіше заселена.

Мал. 166. Українські Карпати

Мал. 167. Бескиди

Мал. 168. Чорногора

Далі на південний захід лежить найвищий із карпатських хребтів - Полонинсько-Чорногорські Карпати. Середні висоти становлять 1500 м, а найбільші перевищують 2000 м. Тут розташовані шість найвищих вершин України: Ребра (2007 м), Гутин Томнатик (2016 м), Петрос (2020 м), Піп-Іван (2022 м), Бребенескул (2032 м) і Говерла (2061 м). Говерла - найвища точка не лише України, а й усієї території Європи на схід від Карпат. Полонинсько-Чорногорські Карпати поперечними долинами розбиті на окремі масиви: Чорногора (мал. 168), Свидовець, Боржава, Красна та інші.

Найзахіднішим є Вулканічний хребет (мал. 169) із пересічними висотами 600-700 м. Ширина хребта - 8-20 км. Лавові потоки товщиною понад 1 км свідчать про активний вулканізм у доісторичні часи. Тут є багато старих зруйнованих кратерів - кальдер. Схили круті, важкодоступні. У наймальовничішому місці створено геологічний заказник «Зачарована долина». Річкові долини розділили хребет на низку масивів: Синяк, Маковиця, Вигорлат, Гутин, Великий Діл та інші.

Мал. 169. Вулканічний хребет

Мал. 170. Рахівсько-Чивчинські гори

Перпендикулярно до чотирьох паралельних карпатських хребтів неподалік від кордону з Румунією тягнуться Рахівсько-Чивчинські гори (мал. 170), які називають Гуцульськими Альпами. Рельєф тут нетиповий для Карпат. До відміток 1500-1950 м здіймаються гори зі шпилястими вершинами, складеними з давніх магматичних порід. Гори важкодоступні. Тут є льодовикові кари та морена.

Закарпатська низовина являє собою плоску рівнину. Має невеликі абсолютні висоти - до 120 м. Тягнеться смугою у 22-35 км. Над її поверхнею здіймаються невисокі конуси згаслих вулканів із максимальною висотою 367 м.

Завдання: Проаналізувавши текст параграфа, знайдіть відповідність форм рельєфу тектонічним структурам Українських Карпат.

Перевір себе

1. Схарактеризуйте фізико-географічне положення Українських Карпат.

2. Якою за віком є Карпатська гірська країна? Поясніть, унаслідок яких процесів сформувалися Українські Карпати.

3. Розкажіть, з яких гірських порід складені Українські Карпати. За яких умов вони сформувалися?

4. Назвіть основні тектонічні структури в межах Українських Карпат і відповідні їм форми рельєфу.

5. Перелічіть і покажіть на карті основні хребти Карпатських гір.

✓6. Поміркуйте, чому Українські Карпати є молодими, але середньовисотними горами.

✓7. Спробуйте пояснити, чому найдавніша частина Карпатських гір має зовнішній вигляд, найбільш типовий для молодих гір.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити