Географія 9 клас

ВСТУП

§1. Предмет економічної і соціальної географії України

Розділ 1 УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

Тема 1 ЕКОНОМІКО ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

§2. Особливості економіко-географічного положення України

Тема 2 АДМІНІСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

§3. Українські історичні землі

§4. Адміністративно-територіальний поділ

РОЗДІЛ 2 НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тема 1. КІЛЬКІСТЬ І ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ, ЙОГО ВІКОВА І СТАТЕВА СТРУКТУРА

§5. Кількість і густота населення

§6. Природний і механічний рух населення. Статево-віковий склад населення

Тема 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

§7. Національний склад населення України та етнографічні групи українців

Тема 3. СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПОСЕЛЕНЬ

§8. Міське населення

§9. Сільське населення

Тема 4 ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

§10. Трудові ресурси України

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

§11. Господарство і національний господарський комплекс

§12. Галузева і територіальна структура господарства

Тема 2. ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

§13. Складові економічного потенціалу України. Проблеми сталого розвитку

Тема 3. ПРОМИСЛОВІСТЬ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

§14. Промисловість як сфера матеріального виробництва

Тема 4. ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§15. Вугільна промисловість

§16. Нафтова і газова промисловість. Торф’яна і горючесланцева промисловість

Тема 5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

§17. Електроенергетика як складова паливно-енергетичного комплексу України

Тема 6. МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§18. Чорна металургія

§19. Кольорова металургія

Тема 7. МАШИНОБУДУВАННЯ

§20. Машинобудування: склад і показники розвитку

§21. Особливості розміщення галузей машинобудування

Тема 8. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§22. Хімічна промисловість

Тема 9. ЛІСОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§23. Лісова і деревообробна промисловість

Тема 10. ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

§24. Промисловість будівельних матеріалів

Тема 11.ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ

§25. Легка промисловість. Художні промисли

Тема 12. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§26. Харчова промисловість

Тема 13. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

§27. Загальна характеристика сільського господарства

§28. Рослинництво.

§29. Тваринництво. Рибне господарство.

§30. Територіальна спеціалізація сільського господарства. Аграрні реформи, їхнє соціальне і економічне значення

Тема 14. ТРАНСПОРТ

§31. Транспорт і його роль у розвитку господарства країни

§32. Автомобільний і залізничний транспорт Географічна розминка

§33. Водний транспорт

§34. Повітряний і трубопровідний транспорт

Тема 15. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

§35. Склад соціальної сфери.

§36. Особливості матеріально-побутових галузей. Роль держави в розвитку соціальної сфери

Тема 16. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ

§37. Україна і світове господарство

§38. Зовнішня торгівля України. Іноземні інвестиції

§39. Міжнародні організації

§40. Глобалізація і господарство України

Розділ 4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРА ФІЧНИИ ПОДІЛ УКРАЇНИ

§41. Мережа економічних районів, критерії виділення районів і їхня спеціалізація

§42. Столичний район

§43. Донецький район

§44. Придніпровський район

§45. Північно-Східний район

§46. Карпатський, Подільський, Північно-Західний райони: порівняльна характеристика

§47. Центральний і Причорноморський райони: порівняльна характеристика

Розділ 5 ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ

Тема 1. ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЄЇ ОБЛАСТІ

§48. Географічне положення. Природні умови й ресурси області

§49. Населення області

§50. Господарство

ДОДАТКИ

Додаток 1 Кількість адміністративно-територіальних одиниць в Україні (на 1 січня 2008 року)

Додаток 2 Кількість населення України (на 1 січня 2008 року)

Додаток З Природний і механічний рух населення України, тис. осіб

Додаток 4 Природний рух населення за областями, 2007 р.

Додаток 5 Вікова структура населення України

Додаток 6 Національний склад населення України

Додаток 7 Зайнятість населення України

Додаток 8 Кількість підприємств за формами власності, %

Додаток 9 Місце України в міжнародному рейтингу, 2005 р.

Додаток 10 Показники ВВП на душу населення країн-сусідів, тис. дол., 2007 р.

Додаток 11 Виробництво основних видів промислової продукції

Додаток 12 Виробництво паливно-енергетичних ресурсів

Додаток 13 Найбільші електростанції України

Додаток 14 Виробництво сільськогосподарської продукції усіма категоріями господарств

Додаток 15 Перевезення пасажирів за видами транспорту загального користування, тис. пас.

Додаток 16 Порти України

Додаток 17 Аеропорти України

Додаток 18 Географічна структура експорту-імпорту товарів (млн дол. США)

Додаток 19 Географічна структура експорту-імпорту послуг (млн дол. США)

Додаток 20 Прямі інвестиції*

Додаток 21 Міграційний рух населення України у січні-грудні 2007 року

Додаток 22 Порівняння Карпатського, Подільського та Північно-Західного районів

Додаток 23 Найчисленніші національності за регіонами України

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити