Географія 9 клас

Розділ 1 УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

ВСТУП

Тема 1. Економіко-географічне положення України

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій

РОЗДІЛ II. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тема 1. Кількість, розміщення й густота населення, його вікова і статева структура

Тема 2. Національний та етнічний склад населення

Тема 3. Системи розселення і розвиток поселень

Тема 4. Трудові ресурси, і зайнятість населення

РОЗДІЛ III. ГОСПОДАРСТВО

Тема 1. Загальна характеристика господарства України

Тема 2. Економічний потенціал України

Тема 3. Промисловість

Тема 4. Паливна промисловість

Тема 5. Електроенергетика

Тема 6. Металургійна промисловість

Тема 7. Машинобудування і металообробка

Тема 8. Хімічна промисловість

Тема 9. Лісова і деревообробна промисловість

Тема 10. Промисловість будівельних матеріалів

Тема 11. Харчова промисловість

Тема 12. Сільське господарство

Тема 13. Транспорт

Тема 14. Соціальна сфера

Тема 15. Зовнішні економічні зв’язки України

РОЗДІЛ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Тема 1. Економіко-географічний поділ України

РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ

Тема 1. Економіко-географічна характеристика своєї області

Додаток

Таблиця 1 Чисельність населення на 1 січня 2009 року та середня чисельність населення за 2008 рік (тис. осіб)

Таблиця 2 Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту, шлюбності та розлучуваності по областях України на 1 січня 2009 року (на 1000 осіб)

Таблиця 3 Природний рух населення України (1990 – 2007 рр.)

Таблиця 4 Коефіцієнти народжуваності (число народжених на 1000 жінок відповідного віку)

Таблиця 5 Розподіл мігрантів за потоками і типом поселень (осіб)

Таблиця 6 Розподіл населення за віком

Таблиця 7 Зайнятість населення України

Таблиця 8 Безробіття населення

Таблиця 9 Валовий внутрішній продукт

Таблиця 10 Основні показники міжнародних зіставлень ВВП за 2005 рік (відносно рівня США)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити