Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 2 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

1. Укажіть, яка з країн Азії входить до групи G-20.

А Іран

Б Саудівська Аравія

В Казахстан

Г Ірак

2. Укажіть, яким був показник ВВП на душу населення в Україні у 2015 р. (у дол. США).

А меншим від 1500

Б більшим за 2500

В більшим за 3000

Г більшим за 4000

3. Зазначте, які з форм організації виробництва переважають у металургійному комплексі в більшості провідних економік світу.

А кооперування, комбінування

Б концентрація, кооперування

В комбінування, спеціалізація

Г спеціалізація, концентрація

4. Укажіть переважні чинники, що впливають на розміщення підприємств харчової промисловості в Україні.

А сировинний і трудові ресурси

Б сировинний і споживчий

В споживчий і трудові ресурси

Г трудові ресурси й енергетичний

5. Установіть відповідність між державами та їхньою типологічною характеристикою.

1

Австралія

А

країна G-7

2

Білорусь

Б

країна G-20

3

Єгипет

В

країна розвиненої ринкової економіки

4

Швейцарія

Г

країна з перехідною економікоюД

країна, що розвивається

6. Дайте визначення поняття «індекс людського розвитку».

7. Укажіть чотири країни світу, які характеризуються найвищою якістю життя.

8. У чому полягає відмінність між ВВП та ВНП?

9. Поясніть, чому райони машинобудування в Україні тяжіють до зон концентрації населення. Відповідь аргументуйте.

10. Окресліть основні напрями впливу глобалізації на світове господарство та національну економіку України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити