Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 2 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

1. Укажіть, яка з країн Азії входить до групи G-20.

А Іран

Б Саудівська Аравія

В Казахстан

Г Ірак

2. Укажіть, яким був показник ВВП на душу населення в Україні у 2015 р. (у дол. США).

А меншим від 1500

Б більшим за 2500

В більшим за 3000

Г більшим за 4000

3. Зазначте, які з форм організації виробництва переважають у металургійному комплексі в більшості провідних економік світу.

А кооперування, комбінування

Б концентрація, кооперування

В комбінування, спеціалізація

Г спеціалізація, концентрація

4. Укажіть переважні чинники, що впливають на розміщення підприємств харчової промисловості в Україні.

А сировинний і трудові ресурси

Б сировинний і споживчий

В споживчий і трудові ресурси

Г трудові ресурси й енергетичний

5. Установіть відповідність між державами та їхньою типологічною характеристикою.

1

Австралія

А

країна G-7

2

Білорусь

Б

країна G-20

3

Єгипет

В

країна розвиненої ринкової економіки

4

Швейцарія

Г

країна з перехідною економікою

Д

країна, що розвивається

6. Дайте визначення поняття «індекс людського розвитку».

7. Укажіть чотири країни світу, які характеризуються найвищою якістю життя.

8. У чому полягає відмінність між ВВП та ВНП?

9. Поясніть, чому райони машинобудування в Україні тяжіють до зон концентрації населення. Відповідь аргументуйте.

10. Окресліть основні напрями впливу глобалізації на світове господарство та національну економіку України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити