Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ ІІ СЕКТОРАЛЬНА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР

ТЕМА 1 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 15 ЗОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

* Пригадайте значення терміна «географічна зональність».

В Україні виокремлюють різні сільськогосподарські зони та райони, що різняться за спеціалізацією, залежно від природних умов: температур, зволоження, типів ґрунтів, рельєфу.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗОНИ.

Поліська має невисокі температури, надмірне зволоження, кислі дерново-підзолисті ґрунти. Тут вирощують холодостійкі, вологолюбні, невибагливі до ґрунтів культури: жито, овес, гречку, горох, льон-довгунець, хміль, картоплю. У тваринництві переважає молочно-м’ясне скотарство, свинарство. Поліська зона охоплює Волинську, Рівненську, переважну частину Житомирської та частково Київську, Чернігівську та Сумську області. Основні напрями сільськогосподарської спеціалізації: виробництво молока, м’яса, льоноволокна, вирощування картоплі та зерна — відповідно 1/3 та 1/10 загальноукраїнських обсягів.

Лісостепова зона має досить високі температури, достатнє зволоження, нейтральні, переважно чорноземні ґрунти.

Тут вирощують теплолюбні, вологолюбні, вибагливі до ґрунтів культури: пшеницю, ячмінь, коноплі, цукровий буряк (мал. 55). У тваринництві переважає м’ясо-молочне скотарство, свинарство та ставкове рибництво. Розвиваються шовківництво і бджільництво. Лісостепова сільськогосподарська зона частково охоплює Львівську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Київську, Чернігівську, Сумську, Кіровоградську області, а Хмельницька, Тернопільська, Черкаська, Полтавська, Харківська області повністю лежать у її межах.

Степова характеризується високими температурами, недостатнім зволоженням, нейтральними, здебільшого чорноземними ґрунтами. Тут вирощують теплолюбні, посухостійкі, вибагливі до ґрунтів культури: пшеницю, кукурудзу, просо, квасолю, соняшник, тютюн, коноплі, кавуни та дині (мал. 56), на зрошенні — рис і сою. Також розвиваються садівництво, овочівництво та виноградарство. У тваринництві переважають скотарство, свинарство та вівчарство. Степова сільськогосподарська зона охоплює всі південні області — Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську й частково Кіровоградську та АР Крим.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РАЙОНИ.

В Україні це: Карпати й Кримські гори, а також приміські сільськогосподарські райони.

Провідним видом діяльності сільського господарства в Карпатах і Кримських горах є тваринництво. В умовах гірського рельєфу розвиваються вівчарство, скотарство, а також виноградарство та садівництво. Карпатські гірські полонини та кримські яйли — сприятлива місцевість для випасу овець, коней і великої рогатої худоби.

Мал. 55. Вирощування цукрових буряків у Вінницькій області

Мал. 56. Баштан у Херсонській області

Поміркуйте, чому Вінниччину називають «цукровим Донбасом», а Херсонську — «баштаном України»?

Південноузбережна смуга Криму використовується в сільському господарстві незначною мірою через брак земельних ресурсів. Тут в умовах субтропічного клімату вирощують виноград елітних сортів (мал. 57) та лікарські трави.

Спеціалізація приміських сільськогосподарських районів зорієнтована на споживача. Розвинені овочівництво, ягідництво, молочне скотарство, свинарство, птахівництво. Головною продукцією приміських районів є молоко та молокопродукти, м’ясо птиці, яйця й парникова продукція (огірки, помідори, петрушка, кріп).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО У СВОЄМУ РЕГІОНІ.

Кожний адміністративний регіон має свої традиції ведення сільського господарства. Полтавщина та Черкащина відзначаються високим рівнем виробництва свинини. Наприклад, у Полтаві проводиться щорічне свято сала.

Гірські райони Карпат є зоною вівчарства, а на полях Херсонської й Миколаївської областей вирощують багато баштанних культур та овочів.

Україна і світ

На околицях Ялти розташоване урочище Магарач, де працює відомий на весь світ Інститут виноградарства і виноробства. Тут були створені найкращі кримські сорти винограду.

Мал. 57. Окремі сорти винограду, що вирощують в Криму

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. В Україні виокремлюють сільськогосподарські зони та райони, що різняться за своєю спеціалізацією залежно від природних умов.

2. Сільськогосподарськими зонами в Україні є: Поліська, Лісостепова та Степова.

3. Сільськогосподарськими районами в Україні є: Карпати й Кримські гори та приміські райони.

4. Спеціалізація приміських районів зорієнтована на споживача.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте основний принцип територіальної спеціалізації сільського господарства України.

2. Зіставте сільськогосподарську спеціалізацію Полісся, Лісостепу, Степу. Дані занесіть до накресленої в зошиті таблиці 6.

Таблиця 6

Сільськогосподарська зона

Полісся

Лісостеп

Степ

Спеціалізація рослинництва
Спеціалізація тваринництва
3. Назвіть основні напрями спеціалізації сільського господарства гірських районів Карпат і Криму.

4. Чим характеризуються приміські сільськогосподарські райони?

5. Яку сільськогосподарську продукцію виробляють у вашій місцевості?

6. Назвіть головну сільськогосподарську культуру своєї області.

7. Під керівництвом учителя виконайте учнівський проект «Овочівництво та садівництво у моїй області».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити