Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ ІІ СЕКТОРАЛЬНА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР

ТЕМА 1 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 16 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

* Де на території України розташовуються найбільші лісові масиви?

ОСНОВНІ ЛІСОВІ ПОЯСИ СВІТУ.

Ліси світу утворюють два приблизно однакові за площею й запасами деревини лісові пояси — північний і південний (мал. 59). Північний лісовий пояс має площу близько 2 млрд га і розташований у зоні помірного та субтропічного поясів. На нього припадає 1/2 всіх лісових масивів у світі й майже така сама частка запасів деревини. Цей лісовий пояс на 2/3 складається з хвойних порід, а решта — листяні. Найбільші лісові території розташовані в межах Канади, Росії, Фінляндії, Швеції. Ліси цих країн зазнали інтенсивних лісорозробок цінної деревини хвойних порід. Тепер площа лісового покриву стабілізувалася. У багатьох країнах завдяки раціональному лісовідновленню обсяг приросту деревини перевищує обсяг вирубування.

Мал. 58. Логотип міжнародної природоохоронної організації «Лісова опікунська рада»

Картографічний навігатор

Мал. 59. Карта «Лісові пояси світу»

1. Установіть за картою (мал. 59), де зосереджені лісові ресурси планети. У якому з них розташована Україна?

2. Порівняйте площі основних лісових поясів.

Мал. 60. Емблема Державного агенства лісових ресурсів України

Південний лісовий пояс розташований здебільшого в екваторіальному та субекваторіальному поясах. Ці ліси на 97 % складаються із широколистих порід дерев. Близько половини всієї площі лісового поясу (1 млрд га) охоплюють дуже густі вологі вічнозелені екваторіальні ліси. Для них характерний високий приріст деревини, значно вищий, ніж у помірній зоні. Ліси цього поясу зосереджені в трьох районах: в Амазонії, у басейні річки Конго та в Південно-Східній Азії. Переважна більшість екваторіальних лісів розташовується в 10 країнах: Бразилії, Індонезії, Демократичній Республіці Конго, Перу, Колумбії, Індії, Болівії, Папуа Новій Гвінеї, Венесуелі, М’янмі. Останнім часом площа південного лісового поясу катастрофічно зменшується, а отже, заходи щодо раціонального використання його ресурсів є вкрай актуальними.

ЛІСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ І ЛІСИСТІСТЬ ТЕРИТОРІЇ.

Лісові ресурси на території планети розташовані нерівномірно. Чимало їх сконцентровано в областях висотної поясності (Болівія, Канада, Китай, Перу, Росія, США та ін.), але використання цих ресурсів ускладнюють гірський рельєф і транспортна недоступність. До найзабезпеченіших лісовими ресурсами належать такі країни: Бразилія, Демократична Республіка Конго, Індонезія, Канада, Малайзія, М’янма, Папуа Нова Гвінея, Росія, США, Фінляндія, Швеція. Водночас є країни, бідні на лісові ресурси або такі, які взагалі їх не мають (Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія тощо).

Лісистість — це відношення площі лісів певної країни або території до її площі, виражене у відсотках. Високі показники лісистості мають Швеція, Фінляндія, Колумбія, Венесуела.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНІ.

Лісове господарство дає сировину для лісозаготівельної, деревообробної, будівельної, целюлозно-паперової та лісохімічної промисловості. Велике господарське значення деревини обумовлене її цінними фізичними властивостями, а саме: простотою обробки, міцністю й малою питомою вагою.

Лісове господарство України інтенсивно формується в умовах малого заліснення (14,3 %) й недостатніх запасів лісової сировини (мал. 63). Площі й запаси лісу не відповідаютьприродним потенційним можливостям території й різноманітним потребам господарства та населення в деревині й іншій лісовій продукції.

Відвідайте офіційний сайт Державного агенства лісових ресурсів України (мал. 60) і дізнайтеся детальніше про напрями його діяльності.

Поміркуйте, яким чином можна розширити площі лісових масивів в Україні.

Мал. 61. Єдиний у Європі музей лісу й сплаву розташований у НПП «Синевир» на Закарпатті. Подібний є лише в Канаді

Мал. 62. Лісові ресурси Карпат

До лісогосподарського комплексу належить також заготівля грибів, дикорослих плодів і ягід, лікарських рослин, березового соку, меду тощо.

Ліси України поділяють на дві групи. До першої групи, яка охоплює 48 % загальної площі лісів, належать водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі ліси, а також заповідники, національні парки й інші спеціальні ліси. Деревину тут заготовляють тільки під час догляду, санітарних і лісовідновних робіт. Другу групу (52 % площі лісів) становлять ліси, що мають захисне й обмежене експлуатаційне значення.

Повільні темпи розширення порослих лісом площ пояснюють недостатніми капіталовкладеннями в лісове господарство, радіоактивним забрудненням значної площі лісів. Унаслідок орієнтації в минулому на імпорт дешевої деревини різко знизився обсяг використання відходів деревообробної промисловості. Лісовідтворення та щорічне впродовж10-15 років розширення порослої лісом території мають здійснюватися на площі 250-280 тис. га.

Чи знаєте ви, що…

Степова Херсонська область, хоч як не дивно, є постачальником лісових ресурсів на український ринок. Це стало можливим завдяки тому, що свого часу в заплаві Дніпра було насаджено 73 тис. га лісу для захисту сільгоспугідь від суховіїв. Сьогодні ж виникла потреба в значних санітарних вирубках.

Картографічний навігатор

Мал. 63. Карта «Лісові ресурси України:

Визначте за картою (мал. 63) основну особливість розташування лісових ресурсів в Україні

Мал. 64. Нарукавна емблема форменного одягу працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду України

Ліси України виконують природоохоронну й захисну функції. Тому в районах лісозаготівлі необхідно паралельно проводити роботи з лісонасадження для відтворення лісового фонду. Проблемами також є: комплексне використання сировини, скорочення втрат деревини під час лісозаготівлі та переробки, ефективніше застосування вторинної сировини.

Незважаючи на те, що лісові ресурси України досить обмежені й забезпечують власні потреби лише на 25 %, у нашій країні добре представлені всі основні види діяльності лісового комплексу. На зовнішньому ринку Україна є значним імпортером деревини й окремих видів готової продукції (папір, шпалери, меблі тощо).

Лісовим господарством опікуються переважно лісництва, а лісозаготівлею — лісгоспзаги. Останні заготовляють ліс для лісопильної промисловості.

Основну заготівлю лісу здійснюють у Карпатському регіоні (мал. 61, 62 на с. 66) та на Поліссі. Обсяги лісозаготівлі в Україні знижуються. Через це близько 60 % кількості лісової сировини, що споживається в Україні, завозиться з-за кордону.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. У світі є два лісові пояси — Північний і Південний. Північний представлений в основному хвойними породами дерев, а Південний — листяними.

2. Ліси України поділяють на дві групи. До першої належать водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні й оздоровчі ліси, а також заповідники та національні парки. Другу групу становлять ліси, що мають захисне й обмежене експлуатаційне значення.

3. Заліснення України становить 14,3 %.

4. 48 % лісів України належать до водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних та оздоровчих.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Які країни світу мають найбільші запаси лісових ресурсів? Позначте їх на контурній карті.

2. Схарактеризуйте основні лісові пояси світу. У чому полягає їхня основна відмінність?

3. Дайте визначення поняття «лісозабезпеченість».

4. Скориставшись картами атласу, заповніть у зошиті таблицю 7.

Таблиця 7

Назва території поширення лісів

Полісся

Лісостеп

Карпатськийрегіон

Особливості розташування та густота лісових масивів
Особливості видового складу лісів
5. Зіставте лісові ресурси гірських районів Карпат і Криму.

6. Схарактеризуйте особливості лісозаготівлі в Україні.

7. Який з лісів є найближчим до вашого населеного пункту?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити