Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Перед початком роботи з підручником ретельно вивчіть його структуру, ознайомтеся з рубриками та їх умовними позначеннями.

До основної частини підручника належать: текст параграфа, блоки запитань і завдань, практичні роботи, дослідження. Допоміжну частину становлять рубрики: «Чи знаєте ви, що…», «Географія на щодень», «ЕКОНОМвсесвіт»», «Пошук онлайн», «Україна і світ». Велику увагу приділено роботі з картою, яка представлена в рубриці «Картографічний навігатор». Відповідними завданнями підкріплено більшість ілюстративного матеріалу. Наприкінці підручника вміщено додатки, словник термінів і понять.

На початку кожного розділу, на шмуцтитулах, подано довідкову пізнавальну інформацію та перелік проблемних питань, над вирішенням яких запропоновано поміркувати під час вивчення курсу чи відповідної теми. Усе це спонукає до практичного застосування здобутих знань, дає змогу набути компетентностей і надалі застосовувати їх на практиці.

РУБРИКИ В БЛОЦІ ПІДРУЧНИКА

Необхідно пригадати інформацію, відому з попередніх курсів географії, або дати відповідь на запитання після опрацювання параграфа.

Додаткові запитання або завдання до тексту параграфа чи ілюстрації.

Україна і світ — наведено географічні факти, події та явища, характерні для України й зіставні з тими, що відбуваються у світі, з метою проаналізувати, порівняти та провести паралелі між цими поняттями.

Чи знаєте ви, що… — цікаві та важливі подробиці, які варто знати.

Картографічний навігатор — завдання для роботи з уміщеною в підручнику картою.

Пошук онлайн — запропоновано знайти в Інтернеті цікаву й пізнавальну інформацію або відповідь на запитання.

ЕКОНОМвсесвіт — завдання з проектної діяльності та для виконання творчих робіт.

Географія на щодень — подано важливу інформацію, яку треба запам’ятати або яка допоможе поглибити знання з теми.

ПРАКТИЧНА РОБОТА — обов’язкові для виконання вправи та завдання.

Проведіть ДОСЛІДЖЕННЯ — обов’язкові для виконання дослідні роботи.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК — узагальнено найголовніше в навчальному матеріалі, наведено тлумачення основних термінів і понять.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ — запитання та завдання, які допоможуть перевірити, як ви засвоїли навчальний матеріал.

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

— визначення рівня навчальних досягнень після кожного розділу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити