Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ ІІ СЕКТОРАЛЬНА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР

ТЕМА 2 ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МОЇ ОРІЄНТИРИ

► називати види мінеральних ресурсів за використанням;

► наводити приклади найбільших країн-експортерів та країн-імпортерів нафти, природного газу, кам’яного вугілля;

► показувати на карті найбільші басейни нафти й природного газу у світі, основні райони видобування нафти й природного газу в Україні; найбільші басейни та райони видобування вугілля, країни з найбільшими обсягами видобування залізних руд, басейни та райони видобування залізних і марганцевих руд в Україні, найбільші райони видобування руд кольорових металів, основні родовища руд кольорових металів в Україні, основні центри видобутку кам’яної солі в нашій країні;

► розуміти закономірності поширення родовищ і басейнів корисних копалин;

► пояснювати лідерство окремих країн на світових ринках мінеральної сировини за сукупністю природних і суспільних чинників, зміщення видобувної промисловості до районів зі складними природними умовами, на шельф Світового океану;

► оцінювати місце України на світових ринках нафти, природного газу, вугілля, руд чорних і кольорових металів

§ 17 ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ У СВІТІ

* Пригадайте з курсу 8 класу, до якої категорії мінеральних ресурсів належать вугілля, нафта, природний газ.

* Дайте визначення поняття «тектонічна будова».

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ.

Кам’яне вугілля, нафта, природний газ та інші паливно-енергетичні ресурси утворилися осадовим шляхом. Це визначає основну особливість їхнього розташування — здебільшого в районах тектонічних прогинів, які відповідають у рельєфі низовинам і навіть западинам.

У таких знижених ділянках рельєфу розміщені, наприклад, родовища нафти та природного газу зони Перської затоки, родовища Західносибірського нафтогазоносного басейну та Мексиканської затоки.

Крім цього, у географічному плані істотне значення має територіальний характер розташування родовищ і басейнів паливних ресурсів. Здебільшого вони зосереджені в Північній півкулі.

Мал. 65. Видобування нафти в Татарстані (Росія)

Основною закономірністю розташування не лише паливних, а й усіх мінеральних ресурсів є переважна їх наявність у шести країнах: Австралії, Канаді, Китаї, Південній Африці, Росії, США (мал. 67).

НАЙБІЛЬШІ У СВІТІ БАСЕЙНИ Й КРАЇНИ ЗА ВИДОБУТКОМ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ.

У країнах ОПЕК: Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Кувейті, Ірані, Іраку, Катарі, Венесуелі, Нігерії, Індонезії, Лівії, Алжирі — зосереджено близько 80 % світових запасів нафти. Сьогодні обсяги видобування нафти у світі становлять майже 3,9 млрд т на рік, з яких понад 40 % забезпечується країнами ОПЕК. Далі пропорції розподіляються так: близько 25 % нафти видобувають економічно розвинені країни (у т.ч. 11,4 % — США, 9,8 % — країни Європейського Союзу та Велика Британія), 9,3 % — Південна й Центральна Америка, 8,6 % — Росія, 4,7 % — Китай.

Найбільшими нафтогазоносними басейнами світу є такі: Перської затоки, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Техаський, Мексиканської затоки, Західноканадський, Північноморський. Тут щороку видобувають від 640 млн до 1 млрд тонн нафти. Близько 20 % нафти у світі видобувають із зон океанічного шельфу. Найпередовіші технології в цьому плані використовують такі країни, як Велика Британія, Норвегія, США.

Природний газ є найбільш екологічним видом паливних ресурсів. Його світові запаси становлять близько 172 трлн м3. Найбільше газових ресурсів мають Росія (47 трлн м3), Іран (26,69 трлн м3) і Катар (25,77 трлн м3), далі йде Саудівська Аравія та ін. Ці ж країни є основними виробниками й експортерами газу. Основним ринком збуту природного газу є США. Велику потребу в цьому виді ресурсів має Китай.

Вугілля є найпоширенішим з усіх видів паливно-енергетичних ресурсів органічного походження. Його поклади перевищують сумарні запаси нафти та газу. Світові розвідані поклади становлять понад 5 трлн т, а вірогідні — близько 1,8 трлн т. За сучасного рівня світового видобування (5,5 млрд т на рік) забезпеченість запасами вугілля сягає 440 років.

Вугільні ресурси розвідані в 75 країнах світу, зокрема й Україні. Понад 96 % їхніх запасів зосереджені в 10 країнах: США (445 млрд т), Китаї (272), Росії (200), Південній Африці (130), Німеччині (100), Австралії (90), Великобританії (50), Канаді (50), Індії (29) (мал. 66) та Польщі (25). На вироблення електроенергії витрачається близько 65 % видобутого вугілля. Використання вугілля в енергетичній сфері обмежене через те, що під час його спалювання утворюється значна кількість вуглекислого газу, який зумовлює появу парникового ефекту в атмосфері.

Найбільше вугільна промисловість розвинена в Австралії, Індії, Китаї, Німеччині, Південній Африці, Росії, США. Вугілля здебільшого використовують у країнах, де його видобувають. Експортується близько 10 % продукції. Головними експортерами вугілля є США, Південна Африка, Австралія. Великі його обсяги імпортують Японія, країни Європейського Союзу, Бразилія.

Чи знаєте ви, що…

Найбільший нафтогазоносний басейн світу розташований у зоні Перської затоки. Тут сконцентровано 371 нафтове та 55 газових родовищ. Запаси «чорного золота» оцінюються в 53 млрд тонн, а блакитного палива — у 26, 7 трлн м3. З усіх нафтових родовищ експлуатується лише 194. Найбільше з них Гавар — родовище-гігант. У зоні Перської затоки розташовується також найбільше у світі морське родовище — Північно-Західний купол.

Мал. 66. Шахтарі Індії

Географія на щодень

Умовне паливо — одиниця обліку органічного палива, яка використовується для зіставлення ефективності різних видів палива та їх сумарного обліку.

Картографічний навігатор

Мал. 67.Карта «Видобування паливних ресурсів у світі»

Установіть за картою (мал. 67) основні закономірності зосередження паливних ресурсів у світі.

Запаси світового значення мають такі басейни кам’яного вугілля: Південно-Східний (Австралія), Східний (Індія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай), Верхньосілезький (Польща), Кузнецький (Росія), Аппалацький (США), Донецький (Україна).

значення та перспективи розвитку добувної промисловості. Добувна промисловість постачає паливо різним підприємствам, забезпечуючи їх енергоресурсами. Найбільшим споживачем їхньої продукції є електроенергетика.

Сучасні світові масштаби використання енергії перевищують 11 млрд т умовного палива (т.у.п) щороку. Видобування мінерального палива й виробництво електроенергії зростають значними темпами. Так, за ХХ ст. видобуто більше палива, ніж за всю попередню історію людства.

Мал. 68.Вугільні підприємства об’єднання «Павлоградвугілля» (Дніпропетровська область) орієнтуються на європейські підходи та перспективи розвитку

Поміркуйте й запропонуйте шляхи подолання проблеми залежності від енергоресурсів.

За допомогою джерел Інтернету встановіть, на яких підприємствах вугільної промисловості в шахтарів вища заробітна плата:

► у Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях;

на шахтах Китаю, Індії, Південної Африки.

Сучасні тенденції розвитку світової економіки свідчать про те, що тенденція до збільшення споживання енергоресурсів є стійкою, за 10 років попит на них зростає на 11 %. Тому збільшується споживання нафти, природного газу й кам’яного вугілля. Проте ресурси планети не безмежні. Це спонукає шукати способів подолання проблеми залежності світової економіки від наявності невідновлювальних мінеральних енергетичних ресурсів.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Найбільші басейни паливних ресурсів розташовані в тектонічних прогинах, тобто вони концентруються на рівнинних, а часом і понижених ділянках земної поверхні.

2. Близько 80 % запасів нафти володіють країни ОПЕК.

3. Природний газ є найекологічнишим різновидом паливних ресурсів.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Скориставшись картами атласу, знайдіть найбільші родовища та басейни паливної сировини у світі. Проаналізуйте ступінь віддаленості України від цих джерел сировини.

2. Назвіть основні кам’яновугільні та нафтогазоносні басейни світу. Покажіть їх на географічній карті.

3. Оцініть перспективи вугільної промисловості у світі.

4. Продукцію якої добувної промисловості використовують найбільше для потреб внутрішніх ринків? Відповідь аргументуйте.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4

Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобування кам’яного вугілля, нафти та природного газу.

Мета: Практично закріпити здобуті знання про розташування басейнів кам’яного вугілля, нафти та природного газу світового значення.

1. Дайте визначення поняття «басейн залягання мінеральних ресурсів».

2. Опрацювавши текст параграфа, скориставшись шкільним атласом, позначте на контурній карті основні басейни кам’яного вугілля, нафти та природного газу і підпишіть їхні назви.

3. Установіть, які з басейнів паливних ресурсів (два-три на вибір) відіграють ключове значення на ринку енергоресурсів. Запишіть їх у накреслену в зошиті таблицю 8.

Таблиця 8

Країна

Басейн паливних ресурсів4. Зробіть порівняльний аналіз щодо перспектив забезпеченості енергоносіями України та Європи в цілому в найближчі 20 років.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити