Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ ІІ СЕКТОРАЛЬНА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР

ТЕМА 2 ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§ 18 ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ

* Який рівень забезпеченості паливними ресурсами має Україна?

ОСНОВНІ Й ПЕРСПЕКТИВНІ РАЙОНИ ВИДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ, НАФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ.

Територія України багата на окремі види паливних ресурсів. Їх розміщення насамперед пов’язане з геологічною будовою. Паливні ресурси мають осадове походження, тому приурочені до чохлів давніх і молодих платформ, а також до крайових гірських прогинів.

Поклади кам’яного вугілля зосереджені в Донецькому й Львівсько-Волинському кам’яновугільних басейнах України.

Вони є доволі значними й мають високу якість сировини.

Проте складними є умови видобування вугілля (мал. 72).

Назвіть основні види паливної сиро вини, що їх видобувають в Україні.

Картографічний навігатор

Мал. 69. Карта паливної промисловості України

Визначте за картою (мал. 69), чи достатній рівень забезпечення паливними ресурсами має Україна?

Мал. 70. Емблема Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Поклади нафти й природного газу в Україні обмежені. Нафтою себе країна забезпечує лише на 8 % потреби, природним газом — на 20-25 %. 80 % загального видобутку нафти й газу дає Дніпровсько-Донецький Східний) басейн. Дуже виснаженим є Прикарпатський (Західний) басейн, він поступово втрачає своє значення. Найперспективнішим вважають Причорноморсько-Кримський басейн (Південний), з родовищ якого видобувають природний газ. На території цього басейну тривають пошуки нафти, особливо на шельфі Чорного моря (мал. 69).

ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.

Основний вугільний басейн — Донецький (Донбас) площею понад 40 тис. км 2. На його території зосереджено близько 300 шахт. Видобуток вугілля здійснюється в підземний спосіб. Глибина шахт іноді сягає 1 км. Потужність пластів незначна. Усе це дуже здорожчує донецьке вугілля. Але за своєю якістю воно не має аналогів ані в Україні, ані в Європі. Основні родовища: Донецьке, Єнакіївське, Червоноармійське, Стахановське, Краснодонське, Павлоградське та ін.

Вугільні шахти зосереджені в центральній і північній частинах Донецької та південній частині Луганської областей. Коксівне вугілля видобувають переважно в центральній частині Донецької області (у районі Єнакієвого, Горлівки, Макіївки, Донецька, Костянтинівки та інших міст) (мал. 71), а також у Краснодонському та Кадіївському районах Луганської області. В Антрацитівському, Лутугинському й Алчевському районах Луганської області видобувають більше енергетичного вугілля.

Собівартість донбаського вугілля висока. Однак на великих сучасних шахтах вона лише трохи вища за середню собівартість видобутку вугілля в Кузнецькому кам’яновугільному басейні (найпотужніший у Росії).

Видобування кам’яного вугілля на Донбасі нині здійснюється лише на окремих підприємствах і не в повному обсязі. Усе це спричинено воєнними діями, спровокованими агресивною політикою Російської Федерації щодо України. Виняток становлять підприємства, віддалені від зони конфлікту й розташовані . на території Дніпропетровської області, — це шахти Павлодарського та Першотравенського родовищ.

На заході України розташований Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн. Видобування вугілля тут здійснюється в шахтний спосіб. Глибина його залягання менша, ніж на Донбасі, але потужність пластів незначна. Головні родовища: Нововолинське та Червоноградське. Працюють 15 шахт. Значну частину вугілля Львівсько-Волинського басейну використовують Бурштинська та Добротворська теплові електростанції.

Мал. 71. Шахта «Південнодонбаська №1» у м. Вугледарі (Донецька область)

Поміркуйте над особливостями функціонування українських шахт.

Мал. 72. Схема розташування шахти

Мал. 73. Шебелинський газопереробний завод

НАФТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ.

В Україні нині є три нафтогазоносні регіони: Західний, Східний, Південний. Нафтова промисловість представлена нафтовидобувним та нафтопереробним підвидами, які сформувалися на Прикарпатті ще на початку ХІХ ст. Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. цей район був відомим у світі центром нафтової промисловості. Сьогодні запаси нафти старих промислових районів Західної України майже вичерпалися. Не спроможний забезпечити потреб країни й Східний нафтогазоносний регіон, тому розпочато геологічну розвідку шельфової зони Чорного й Азовського морів. Останніми роками видобувають промислову нафту в Причорноморській низовині. Південний нафтогазоносний регіон є найперспективнішим для видобування нафти й газу в Україні.

Нині більшість українського «чорного золота» видобувають з родовищ, що розташовані в лівобережній частині України. Нафтогазові управління працюють у Чернігівській області на базі Гнідинцівського та Прилуцького родовищ, у Сумській — на основі Охтирського й Качанівського, у Полтавській — на базі Сагайдацького, Зачепилівського, Радченківського родовищ.

Видобуток нафти вітчизняними підприємствами становить близько 4-5 млн т із необхідних 40 млн т на рік. Тому Україна є досить значним імпортером нафти й нафтопродуктів.

ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ.

Це досить молода й перспективна промисловість, яка почала розвиватись в Україні з 50-х років ХХ ст. На її підприємствах видобувають близько 20 млрд м 3 газу щороку, що становить 20-25 % власних потреб країни.

У Східному нафтогазоносному регіоні наявні найбільші запаси природного газу в Україні. Їх виявлено поряд з покладами нафти в Дніпровсько-Донецькій западині. Це найбільша в Україні газоносна область, вона дає 93,8 % загального видобутку газу в країні. Основні родовища природного газу — у Харківській (Шебелинське, Хрестищенське, Кегичівське, Дружелюбівське й Західнохрестищенське), Сумській (Рибальське, Качанівське), Полтавській (Солохо-Диканське), Дніпропетровській (Перещепинське) та Чернігівській (Гнідинцівське) областях. Найбільше (80 %) усіх запасів природного газу в Україні зосереджено в Шебелинському родовищі (мал. 73). На другому місці за запасами газу — Західнохрестищенське газоконденсатне родовище, яке експлуатується з 1970 р. На третьому — Гнідинцівське нафтогазоконденсатне родовище (мал. 74) — одне з найпродуктивніших в Україні (діє з 1960 р.). Загалом у Дніпровсько-Донецькій западині виявлено 111 газових родовищ, запаси газу яких становлять 785,4 млрд м 3.

У Південному нафтогазоносному регіоні відкрито й експлуатуються 17 газових родовищ із загальними запасами газу близько 14,3 млрд м 3. Найбільші з них — Голіцинське, Джанкойське, Глібовське, Оленівське.

Мал. 74. Гнідинцівський завод з переробки нафти й підготовки газу

ЕКОНОМвсесвіт

Щороку визначається баланс споживання природного газу в Україні.

Так, у 2009 р. загальне його споживання становило 51,9 млрд м 3. На потреби населення використано 17,8 млрд м 3, підприємств теплокомунальної енергетики — 10,5 млрд м 3, бюджетних організацій — 1,05 млрд м 3, промислових підприємств — 19,3 млрд м 3. Дізнайтеся, якими були ці показники в наступні роки (див. статтю «Баланс споживання природного газу в Україні» у Вікіпедії). Скільки газу було імпортовано, а скільки — власного видобутку? Який висновок можна зробити? За рахунок чого, на вашу думку, можна скоротити обсяги споживання природного газу побутовими й промисловими споживачами?

Таблиця 9.

Основні родовища паливних корисних копалин

Назва

Басейн, область або регіон

Родовища

Кам’яне вугілля

Донбас

Донецьке, Єнакіївське, Червоноармійське, Макіївське, Краснодонське, Павлоградське, Петропавлівське та ін.

Львівсько-Волинський

Нововолинське, Червоноградське, Забузьке, Сокальське та ін.

Буре вугілля

Дніпровський

Бандурівське, Морозівське, Семенівсько-Олександрівське, Синельниківське та ін.

Нафта і природний газ

Східний

Нафтові: Глинсько-Розбишівське, Леляківське, Гнідинцівське, Качанівське, Радченківське;

газові: Шебелинське, Хрестищенське, Єфремівське, Качанівське, Гнідинцівське

Західний

Нафтові: Битків-Бабчинське, Долинське, Орів-Уличнянське; газові: Рудаківське, Дашавське, Калуське

Південний

Газові: Глібовське, Тетянівське, Фонтанівське, Джанкойське, Голіцинське та ін.

Озокерит

Західний

Бориславське, Трускавецьке, Дзвиняцьке

Торф

Торфовидобування ведеться в 14 областях України, в основному на Поліссі

Турське, Ратківське, Поліське, Супоївське та ін.

Горючі сланці

Кіровоградська, Черкаська

Бовтиське

ШЛЯХИ ПОКРИТТЯ ДЕФІЦИТУ ПАЛИВА В УКРАЇНІ.

Одним зі шляхів подолання дефіциту палива в Україні є використання повного спектру паливних ресурсів. Тому для нашої країни, за відсутності потужних запасів нафти й природного газу, важливим є використання бурого вугілля, горючих сланців, торфу.

Картографічний навігатор

Мал. 75. Карта «Перспективні райони використання сланцевого газу в Україні»

Підготуйте короткий виступ про перспективи видобування сланцевого газу в Україні (мал. 75)

Мал. 76. Буре вугілля

Мал. 77. Торф

Україна має великі поклади бурого вугілля (мал. 76). Основні його запаси зосереджені в Дніпровському басейні. Тут розвідано 80 родовищ, дев’ять з яких розробляються. Буре вугілля має нижчу теплотворну здатність, ніж кам’яне, проте воно використовується як паливо для окремих теплоелектростанцій та опалення житлових і нежитлових приміщень.

Торф (мал. 77) в Україні здавна видобувають на Поліссі. Із середини 90-х років XX ст. його перестали використовувати як паливо. Тепер торф вважають цінним органічним добривом. Поклади горючих сланців в Україні є дуже незначними. Найбільшим сланцевим родовищем є Бов- тиське (Кіровоградська область).

Розміщення родовищ паливних корисних копалин пов’язане з історією геологічного розвитку й тектонічною будовою території. Україна з паливних ресурсів найкраще забезпечена кам’яним і бурим вугіллям. Водночас країна відчуває гострий дефіцит нафти та природного газу, тому значну частину їхніх обсягів імпортує.

Другим шляхом подолання проблеми дефіциту палива є використання сланцевого газу (мал. 75). Україна є перспективною в цьому плані.

Третім шляхом розв’язання проблеми дефіциту палива є застосування нових прогресивних технологій використання енергії: сумісного спалювання, піролізу, біоенергетичної технології, анаеробного зброджування.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Промисловість України є енергозалежною.

2. Україна не покриває своїх потреб у нафті й природному газі, тому імпортує значні обсяги цієї сировини.

3. У нашій країні видобувають чимало кам’яного вугілля, але собівартість його є високою. Видобування цієї сировини на Донбасі утруднене воєнними діями, спровокованими Росією.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Назвіть найбільші родовища паливної сировини в Україні. Позначте їх на контурній карті.

2. Назвіть основні кам’яновугільні басейни нашої країни.

3. Схарактеризуйте історію розвитку паливної промисловості в Україні.

4. Оцініть перспективи вугільної промисловості в Україні сьогодні.

5. Яка з промисловостей (нафтова, газова, вугільна) є для України найперспективнішою? Відповідь аргументуйте.

6. Як розв’язати проблему дефіциту паливних ресурсів в Україні?

ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти й природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів

1. Позначте на контурних картах шельфові зони Чорного й Азовського морів і родовища нафти та природного газу, наявні в них.

2. Опрацювавши відповідні джерела географічної інформації, окресліть проблеми освоєння цих родовищ.

3. Визначте основні перспективи розробки зазначених родовищ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити