Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ ІІ СЕКТОРАЛЬНА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР

ТЕМА 2 ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§ 19 ВИДОБУВАННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД У СВІТОВОМУ МАСШТАБІ

* Пригадайте, на які групи поділяються рудні мінеральні ресурси.

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ РОДОВИЩ МЕТАЛІЧНИХ РУД.

У попередніх параграфах ви ознайомилися з особливостями залягання корисних копалин у товщах осадових гірських порід. Тепер розгляньмо алгоритм формування покладів руд корисних копалин. У складчастих областях у результаті землетрусів і вулканізму відбувається утворення корисних копалин магматичного походження. Ви вже знаєте про наявність такої закономірності розміщення корисних копалин. Проте ви маєте пам’ятати й про винятки, коли в горах, крім рудних корисних копалин, знаходять вугілля, нафту та газ, а на рівнинах — залізну руду, руди кольорових металів (мал. 78). Це пов’язано з глобальними тектонічними процесами.

Картографічний навігатор

Мал. 78. Карта «Родовища залізних і манганових руд»

Поміркуйте, яке значення для економіки країн має ступінь забезпечення залізними і мангановими рудами (мал. 78).

Основною закономірністю покладів рудних корисних копалин є те, що вони тяжіють до зон горотворення й вулканізму (це розташування родовищ у горах) і зон інтрузій — виливів та застигання речовини мантії (у районі тектонічних щитів платформ, тобто на рівнинах). Наприклад, родовища руд хрому розташовуються в гірській місцевості — у Малоазійському нагір’ї (Туреччина), вольфрамових руд — на Вірменському нагір’ї (Вірменія), а родовища залізних і манганових руд — на рівнині, у районі Українського кристалічного щита (Україна).

ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНИХ І МАНГАНОВИХ РУД.

До залізних руд належать магнезит, гематит, ґетит та ін. За вмістом заліза руди поділяють на багаті (вміст металу перевищує 50 %), середні (25-50 %) та бідні (менш як 25 %).

Понад 10 тис. т залізних руд видобувають 42 країни світу. Найбільші за обсягами видобутку країни представлені в таблиці 10.

Таблиця 10.

Видобуток залізної руди в країнах світу в 2010 р.

Мал. 79. Видобування залізної руди в Бразилії

Мал. 80. Шматки чистого мангану

Як видно з таблиці, найбільші видобувники залізних руд розташовані рівномірно по території суходолу. Передусім це країни, що володіють значними запасами мінеральних ресурсів: Австралія, Бразилія (мал. 79), Китай, Росія. Значні обсяги залізних руд видобувають й в Україні.

Основними різновидами манганових руд є псиломелан, піролюзит, брауніт, манганіт (мал. 80). Вони мають високий вміст мангану, від 40 до 70 %. Проте місця залягання цих руд розташовуються вкрай нерівномірно. Велика частина світових промислових запасів манганових руд припадає на Україну (42,2 %), Південну Африку (19,9 %), Казахстан (7,3 %), Габон (4,7 %), Австралію (3,5 %), Китай (2,8 %) і Росію (2,7 %). У цих країнах здійснюється активне видобування манганових руд.

В Україні активне видобування манганових руд здійснюється в Нікопольському та Великотокмацькому родовищах, у Південній Африці — Капському, у Грузії — Чіатурському родовищах. Значну кількість мангану видобувають у Канаді, Бразилії та Індії.

Мал. 81. Боксит

ВИДОБУВАННЯ РУД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ.

Руди кольорових металів є сировиною для кольорової металургії. Більшість із них видобувається в незначних масштабах, тому облік їх світового видобутку ведеться на тонни. Найбільше значення для світової економіки мають алюмінієві, мідні, свинцеві, цинкові й титанові руди (мал. 82). Особливо важливим є видобування благородних і рідкісноземельних металів. До алюмінієвих руд належать боксити (мал. 81) й алуніти. Боксити є основною сировиною алюмінієвої промисловості. Спочатку вони переробляться на глинозем, а потім із кріоліт-глиноземного розплаву отримують алюміній. Родовища бокситів сформувалися в умовах теплого вологого клімату, де тривають процеси глибокого хімічного вивітрювання гірських порід, тому вони поширені здебільшого в зоні вологих тропіків і субтропіків. Найбільші запаси бокситів мають Гвінея (42 % світових запасів), Австралія (18,5 %), Бразилія (6,3 %), Ямайка (4,7 %), Камерун (3,8 %) та Індія (2,8 %). За обсягами видобування (62 428 тис. т) у 2007 р. перше місце посіла Австралія, основні видобувні райони якої — Західна Австралія, північ Квінсленду та Північна територія. Значні обсяги бокситів (понад 18 000 тис. т) видобувають Бразилія, Індія, Китай, Гвінея.

Картографічний навігатор

Мал. 82. Карта «Родовища руд кольорових металів»

Зіставте за картою (мал. 82) забезпеченість рудами кольорових металів США та Китаю.

Мал. 83. Виплавлення міді в Казахстані

Мідні руди мають багато різновидів: халькопірит, борнит, халькозин, самородна мідь. Мідь є найціннішим й одним з найпоширеніших кольорових металів. Найбільший споживач міді — електротехнічна промисловість, яка використовує цю руду як компонент силових кабелів, електричних, телефонних і телеграфних дротів, а також у генераторах, електродвигунах і комутаторах. Мідь широко застосовується в автомобілебудуванні й будівництві, з неї виготовляють різноманітні сплави: латунь, бронзу, купронікель, мельхіор. Мідна руда переважно збагачується в місцях видобування, потім рудний концентрат відправляють на міделиварний комбінат і далі — на рафінування з метою отримання чистої червоної міді.

У 2000 р. загальні світові запаси міді оцінювали у 894,98 млн т, підтверджені — 664, 2 млн т. При цьому основні із цих покладів зосереджені в Америці. Більшою частиною запасів володіють три країни: Чилі, США, Перу. Значні поклади мають Австралія, Китай, Казахстан (мал. 83), Індонезія. Загалом видобування мідних руд здійснюється в 45 країнах світу.

Свинцеві й цинкові руди видобувають у 43 країнах світу.

За запасами свинцевих руд світовими лідерами є США, Австралія, Казахстан. Серед країн, що видобувають свинцеві й цинкові руди, чільні місця посідають Австралія, Канада, США, Мексика, Марокко, Швеція.

ВИДОБУВАННЯ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ І БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ.

У другій половині ХХ ст. розпочалося інтенсивне видобування руд рідкісноземельних металів: церію, літію, ніобію, танталу та ін. Ці ресурси широко використовують як сировинну базу для підприємств різних видів економічної діяльності. А кінцева продукція — чисті метали — є важливим ресурсом для точного машинобудування, електроніки й ракетно-космічної промисловості.

Ресурси руд рідкісноземельних металів є дуже обмеженими. Їх родовища розташовані в басейні річки Конго та різних регіонах Китаю. Китай володіє 95 % запасів рідкісноземельної сировини. Прогнозовані родовища її виявлено на території України — Український кристалічний щит і Приазов’я.

Україна не видобуває цієї сировини. Тому щороку треба ввозити 115 т (2010 р.) руд рідкісноземельних металів.

Видобування благородних металів стимулюється не лише їхньою ресурсною корисністю, а й високою вартістю.

Благородні метали поділяються на дві групи: коштовні (золото та срібло) і платинові (платина, осмій, іридій, паладій, родій та рутеній).

У 2008 р. було видобуто 2,33 тис. т золота. Світовими лідерами за цим показником є: Австралія, Ґана, Індонезія, Канада, Китай, Перу, Південна Африка, Росія, США, Узбекистан (табл. 11). На основі видобування й закупівлі золота формується золотий запас країни. В України він становить 40,4 т станом на жовтень 2014 р.

Чи знаєте ви, що…

«Кожний мобільний телефон заплямований кров’ю конголезців», — цей вислів побутує у світовій пресі, науці та й у побутових розмовах. Річ у тім, що нестабільність ринку рідкісноземельних металів, які є сировиною для створення сучасних ґаджетів, призвели до 1-ї, а потім 2-ї конголезьких воєн у Демократичній Республіці Конго (ДРК). Втрати в них поступаються лише втратам у світових війнах. Бо саме в ДРК є величезні ресурси рідкісноземельних металів. Інтерес до ресурсного ринку цієї країни виявляють 12 найпотужніших економік світу, що, у свою чергу, призводить до нестабільності в ДРК.

Мал. 84. Золоті музейні експонати мають значно вищу ціну, ніж технічне золото (експонат Британського музею)

Значні обсяги срібних руд видобувають у США, Мексиці, Таджикистані, Перу, Болівії, Канаді та Польщі.

Таблиця 11.

Золотий запас окремих країн світу (у тоннах, їхня частка в загальному обсязі національних золотовалютних резервів — у відсотках)*

*Дані Всесвітньої золотої ради, останній стовпець — жовтень 2014 р.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Родовища руд чорних і кольорових металів поширені в районах горотворення або інтрузій.

2. Китай, Австралія, Бразилія є світовими лідерами за обсягами видобування залізних руд.

3. Україна володіє найбільшими у світі запасами манганових руд.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Які країни належать до світових лідерів з видобування залізних, манганових та алюмінієвих руд? Позначте на контурній карті (різними кольорами) їхні найбільші родовища.

2. Схарактеризуйте забезпеченість країн світу мідними рудами та зазначте світових лідерів.

3. Які країни посідають чільні місця з видобування свинцевих і цинкових руд?

4. Розкажіть про забезпеченість країн світу рудами рідкісноземельних і благородних металів. Запропонуйте перспективу використання цих ресурсів.

5. Поясніть, чому доволі важливим є світовий ринок золота. Назвіть найбільші за його видобутком країни.

6. Дізнайтеся про сучасний обсяг золотого запасу України. Визначте його динаміку порівняно з 2015 р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити