Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ ІІ СЕКТОРАЛЬНА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР

ТЕМА 2 ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§ 21 ВИДОБУВАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПРИРОДНОЇ СИРОВИНИ

* Пригадайте, які ресурси належать до будівельної сировини.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗТАШУВАННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ РЕСУРСІВ У СВІТІ.

Неметалеві ресурси світу представлені фосфоритами, калійними й кам’яними солями, самородною сіркою, алмазами та різноманітною будівельною сировиною. Кам’яну сіль отримують як із самородних родовищ, так і внаслідок випарювання води солоних озер і морської води. Світові ресурси кам’яної солі — невичерпні. Майже кожна країна має поклади кам’яної солі, а колосальне її джерело — Світовий океан. Кам’яна сіль є одним з основних видів сировини для ряду виробництв у хімічній промисловості: соди, хлору, сульфату натрію тощо. Значне видобування солі ведеться в США, Китаї, Україні, Канаді, Німеччині, Білорусі тощо.

Ресурси калійних солей у світі є доволі значними і становлять 250 млрд т. За їх запасами чільні місця посідають такі країни Америки, як Канада, США, Бразилія; Азії — Ізраїль, Йорданія, Китай, Росія, Таїланд; Європи — Білорусь, Німеччина, Україна; Африки — Ефіопія, Туніс. За нинішнього видобутку калійних солей у світі (30 млн т на рік) їхніх запасів вистачить майже на 70 років.

Фосфорити залягають на просторах Азії (Казахстан, Росія), у Північній Америці (США), Африці (Алжир, Марокко, Туніс), Азії (Ізраїль, Йорданія). Фосфорити й калійні солі використовують як сировину для хімічної промисловості — виробництва мінеральних добрив.

Будівельна сировина — пісок, глина, гравій, граніти, кварцити, вапняк — поширена в більшості країн світу. Різняться лише технології видобування. У розвинених країнах вони економічно обґрунтовані й ефективні, а в країнах, що розвиваються, — здебільшого застарілі. Сьогодні велику кількість будівельних матеріалів видобувають з океанічного дна.

ВИДОБУВАННЯ ПРИРОДНОЇ ХІМІЧНОЇ СИРОВИНИ Й БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ.

До ресурсів хімічної сировини в Україні належать родовища кам’яної та калійної солей, сірки й фосфоритів (мал. 93). Основні родовища кам’яної (кухонної) солі в Україні розміщені на Донбасі (мал. 92), Прикарпатті, Закарпатті. Родовища калійних солей розташовані на території Львівської та Івано-Франківської областей. Калійні солі використовують здебільшого для виробництва калійних добрив, іноді — в основній хімії.

Однією з головних екологічних проблем, зумовлених їх видобуванням, є скиди з водозабірників і шламосховищ у поверхневі річкові стоки зі значно перевищеним вмістом солей.

Украй небезпечним є також інтенсивний розвиток карстових порожнин. З 1978 р. їх утворилося майже 500 тис. м3. Подальший перебіг цих процесів загрожуватиме залізничним шляхам та автомобільним дорогам.

Мал. 91. Діаманти — алмази, що зазнали спеціальної обробки та набули відповідних граней

Чи знаєте ви, що…

Великі запаси алмазів мають Південна Африка, Намібія, Ботсвана, Канада, Росія. Чи є алмази в Україні? Це міф чи реальність? Скоріше схоже на реальність. Геологічна будова алмазоносних районів світу і деяких регіонів України є подібною. А на околицях Кропивницького вже виявили алмазоносні породи.

Мал. 92. Пальма із солі в Музеї соляної промисловості в м. Соледарі (Донецька область)

Картографічний навігатор

Мал. 93. Карта «Родовища хімічної сировини в Україні»

Проаналізуйте і зробіть висновок, чи рівномірно залягають кам’яна сіль, калійна сіль, сірка, фосфорити територією України (мал. 93).

Основні родовища самородної сірки розташовані в межах Львівської, а також частково Івано-Франківської областей (перші промислові запаси були виявлені в 1950 р.). Сьогодні кар’єрну розробку сірки припинено у зв’язку з економічними й екологічними проблемами виробництва. Нині видобування сірки провадять методом підземної виплавки. Розробка сірчаних родовищ спричинила значні викиди шкідливих речовин в атмосферу. Разовий вміст сірководню в повітрі населених пунктів за межами гірничого відводу вдвічі перевищує середньорічну гранично допустиму концентрацію.

Фосфорити використовують як сировину для виготовлення фосфатних добрив, потребу в яких особливо відчувають поширені в Україні чорноземні ґрунти. Наша країна має достатню фосфоритоносну базу; значні поклади фосфоритів виявлено на Сумщині, Поділлі, у південній частині Волині.

На основі розробки родовищ хімічної сировини функціонує гірничо-хімічна промисловість, яка забезпечує сировиною підприємства хімічної промисловості. В Україні вона включає в себе підприємства з видобування сірки (Роздольське та Новояворівське), калійних солей (Калуш, Стебник), кам’яної солі (Артемівське, Сакське, Солотвинське), фосфоритів (Незвиське, Кролевецьке).

Мал. 94. Черкаське родовище бентонітових глин поблизу селища Лисянка

Що вам відомо про важливі родовища будівельної сировини в Україні? Які з них розташовані у вашій місцевості?

Спектр ресурсів будівельної сировини в Україні дуже великий: граніти, кварцити, вапняки, цементна сировина, мармур тощо. Гранітні кар’єри є в Житомирській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій та інших областях, які розташовані в зоні Українського кристалічного щита. Великі поклади гранітів зосереджені в Коростишівському (мал. 95), Корецькому (Житомирська область), Богуславському (Київська область) і Новоданилівському (Миколаївська область) родовищах.

Поклади мармуру є в Одеській області та Криму.

В Україні видобувається значна кількість будівельних глин. Наприклад, у Хмельницькій області це Гуменецьке та Дубрівське родовища, а в Дніпропетровській — Жовтокам’янецьке. Окремі різновиди глин використовуються для потреб будівельної індустрії, металургії тощо. Зокрема, Часів’ярське родовище є ресурсом для чорної металургії, а ресурси бентонітових глин Черкаського родовища (мал. 94) (86 % видобутку в Україні) використовуються для потреб чорної металургії, хімічної та харчової промисловості, ливарної справи й тому є дуже цінними.

ПІДПРИЄМСТВА ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СВОГО РЕГІОНУ.

У кожному регіоні України наявні підприємства добувної промисловості. Найбільше їх зосереджено в районі Українського кристалічного щита — Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Житомирська області. Багато родовищ виявлено також на Донбасі й у Карпатському регіоні. В усіх областях України є підприємства з видобування будівельних матеріалів.

Мал. 95. Станція метро Хрещатик у м. Києві прикрашена коростишівським гранітом

ЕКОНОМвсесвіт

Дізнайтеся, які найбільші підприємства видобувної промисловості працюють у вашій області. Опишіть характер їхньої діяльності.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Світові запаси кам’яної солі є майже безмежними для людства, а калійної солі у світі вистачить лише на 70 років.

2. Економіка України має середній рівень забезпеченості хімічною сировиною та добре забезпечена будівельною.

3. В Україні є перспективні родовища цінної сировини — бентонітових глин.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Окресліть основні напрями використання кам’яної, калійної солей та фосфоритів у світовій економіці.

2. Назвіть світових і європейських лідерів з видобування калійної солі та фосфоритів.

3. Визначте рівень забезпечення економіки України хімічною сировиною.

4. Які родовища будівельної сировини вам відомі? Для яких потреб вони використовуються?

5. Скориставшись джерелами географічної інформації, самостійно підготуйте виступ про ресурси каоліну в Україні.

6. З якої метою в Україні використовують граніти, кварцити?

7. Підготуйте за допомогою інтернет-джерел фото-презентацію про Музей соляної промисловості, що діє в м. Соледарі. Дізнайтеся про лікувальні особливості соляної шахти в смт Солотвино Закарпатської області.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити