Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ ІІІ ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 2 МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

§ 25 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ УКРАЇНИ

* Значна частка металургії у формуванні ВВП України — це наслідок багаторічної індустріалізації економіки чи прогресивне явище в її сучасному розвиткові?

Пригадайте з курсу географії 8 класу, у яких родовищах України є поклади залізних і манганових руд.

ЗНАЧЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО РЕСУРСНА БАЗА.

В Україні зосереджені значні поклади залізних руд. Найбільші родовища: Криворізьке, Білозерське, Кременчуцьке. Керченське родовище, розташоване на території Криму, законсервоване й не розробляється. Руди тут бідні за вмістом заліза.

В Україні є дуже великі запаси манганової руди. Вони розміщені в Нікопольському басейні, до якого належать Нікопольське, Інгулецьке, Великотокмацьке родовища.

Чорна металургія України повністю спирається на власні ресурси:

► родовища залізної руди Криворізького басейну, Кременчуцького, Білозерського та Керченського рудних районів;

► коксівне вугілля Донбасу;

► манганові руди (Токмак, Мелітополь, Покров);

► родовища вогнетривких глин (Часів Яр) та флюсових вапняків;

► рудні запаси легуючих металів: хрому, нікелю, ванадію, титану;

► водні, енергетичні, транспортні й кваліфіковані трудові ресурси.

В Україні діють близько 120 підприємств чорної металургії. За принципом розміщення їх можна поділити на такі групи:

► поблизу джерел рудної сировини (Кривий Ріг);

► поблизу джерел коксівного палива (Краматорськ);

► поблизу транспортних шляхів між родовищами руди та вугілля (Дніпро, Маріуполь).

КОМБІНУВАННЯ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ.

У чорній металургії комбінування з’явилося раніше, ніж в інших видах економічної діяльності. Воно дістало розвиток завдяки застосуванню всіх його форм і різноманітності об’єднуваних виробництв. Наприклад, великі металургійні комбінати України, такі як «Запоріжсталь», «Азовсталь», «АрселорМіттал Кривий Ріг» (мал. 111) мають у своєму складі залізорудні й мангановорудні копальні або кар’єри, рудозбагачувальні й агломераційні фабрики, кар’єри вапняків, вогнетривких глин, кварцитів і пісків; хімічні комплекси; вогнетривке виробництво; доменне, сталеплавильне, прокатне, калібрувальне, метизне та інші виробництва. Основою комбінування в чорній металургії є об’єднання в одне підприємство виробництва чорних металів і видобування залізної, манганової та хромітової руд і нерудної сировини, виробництво коксохімічної продукції та вогнетривких матеріалів тощо. Близько половини загального видобутку зазначених руд і виробництва всієї коксохімічної продукції припадає на комбіновані підприємства. На них виробляється також значна кількість будівельних матеріалів і добрив.

СТРУКТУРА ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ.

Чорна металургія — складова частина металургійного комплексу України. Це один з провідних видів діяльності української економіки. Для підприємств чорної металургії України характерний високий рівень концентрації, спеціалізації та комбінування виробництва.

Мал. 111. Виробничі потужності «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Найбільшим металургійним підприємством України є «АрселорМіттал Кривий Ріг». Дізнайтеся детальніше про це підприємство, відвідавши його офіційний сайт і побувавши на віртуальній 3D-екскурсії: (http://ukraine.arcelormittal.com).

Металургійні підприємства України виробляють чавун, різноманітні марки сталі, готовий прокат, рейки, труби та іншу продукцію. Історично склалося так, що металургійні заводи України розміщені в Донбасі, Приазов’ї — поблизу джерел палива, а також у Придніпров’ї — біля родовищ залізних руд і мангану та джерела водопостачання — Дніпра. Ці чинники враховують і тепер. Проте у зв’язку з переважанням бідних залізних руд на розміщення й збільшення концентрації металургійного виробництва в Придніпров’ї передусім впливає сировинний чинник. Розміщення більшості металургійних заводів безпосередньо біля Дніпра, між джерелами сировини й палива, покращує територіальну організацію виробництва чорних металів.

ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ, СТАЛІ, ПРОКАТУ В УКРАЇНІ.

Більшість металургійних підприємств України мають повний цикл виробництва й щороку можуть виплавляти від 1 до 10 млн т сталі. У нашій країні функціонують 32 підприємства чорної металургії (мал. 113).

Найбільші з них — «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Азовсталь», «Запоріжсталь» і «Дніпроспецсталь».

Найкращі марки сталі виплавляють на заводі «Дніпроспецсталь». У м. Броварах Київської області працює завод порошкової металургії. Це одне з високотехнологічних підприємств. У м. Білій Церкві на Київщині планують побудувати технологічно нове металургійне підприємство, підготовчі роботи вже здійснює концерн «Бєлсталь».

Мал. 112. Легована сталь

Чи знаєте ви, що…

Візитівкою української металургії є зносостійкі надміцні леговані сталі (мал. 112). Це дуже цінний і дорогий матеріал. Наприклад, в Україні його використовують лише шість машинобудівних підприємств.

Картографічний навігатор

Мал. 113.Карта «Чорна металургія України»

Визначте за картою (мал. 113) основні металургійні центри України.

Мал. 114. «Азовсталь» — один з металургійних гігантів України

В Україні сформовані три райони чорної металургії: Придніпровський, Донецький, Приазовський. Найпотужнішим і найфункціональнішим є Придніпровський район. Тут зосереджено 14 підприємств, більшість із них розподілені по чотирьох металургійних вузлах: Дніпровському, Запорізькому, Криворізькому, Кременчуцькому.

Донецький район донедавна охоплював 13 підприємств, що об’єднувалися в Донецько-Макіївський, Єнакіївський, Алчевсько-Алмазнянський вузли.

До складу Приазовського району входили підприємства Маріуполя (мал. 114) та Керчі. Проте через агресивні дії Росії в Криму та на Сході України є значні зміни у взаємозв’язках між металургійними підприємствами Донецького і Приазовського районів.

Мал. 115. Окрема продукція чорної металургії України

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ.

Чорна металургія України стабільно посідає 10-е місце у світі за виплавкою сталі (2013-2015 рр.). Це створює передумови для формування українського металургійного сегмента на світовому ринку. Україна забезпечує власні потреби, а також може задовольняти потреби країн Балтії, Молдови, Білорусі та інших зарубіжних держав. Діапазон виробництва готової продукції (прокату чорних металів за видами) досить широкий і призначений переважно для машинобудування. Розвиток чорної металургії значною мірою залежить від експорту продукції, тож вона є джерелом валютних надходжень до бюджету країни.

Ситуація на експортному ринку чорних металів істотно змінилася за останні 10 років, що пов’язано з активним розвитком металургії Китаю, Україна втратила одного з найбільших імпортерів цього виду продукції. На сьогодні Китай купує в України лише невеликі партії цінних спецсталей.

Найбільшими імпортерами українського металу є країни Європейського Союзу, Туреччина, країни СНД та США. Перспективними покупцями металопродукції з України є країни Близького Сходу. Зокрема останнім часом стабільно купують українську продукцію Алжир, Ірак, Бахрейн, Саудівська Аравія, Йорданія, Єгипет.

Чи не найсерйозніша проблема чорної металургії — забруднення довкілля. Ще однією проблемою є спрацьованість виробничих ресурсів і необхідність їх якнайшвидшої реконструкції.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Чорна металургія — один з провідних видів економічної діяльності України, що має найвищу частку у вартості промислової продукції.

2. Чорна металургія України повністю спирається на власну сировинну базу.

3. Чорна металургія нашої країни має високі експортні можливості, поставляючи продукцію до багатьох країн: Білорусі, Болгарії, Італії, Молдови, Угорщини та ін.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте чинники розміщення підприємств чорної металургії.

2. Яке значення для розвитку чорної металургії має близькість Донбасу та Кривбасу?

3. Позначте на контурній карті України основні родовища кам’яного вугілля, залізних і манганових руд, вогнетривких глин та найбільші центри чорної металургії.

4. Підготуйте виступи про роботу металургійних гігантів «Азовсталь», «Арселор-Міттал Кривий Ріг», «Запоріжсталь», відвідавши їхні офіційні сайти.

5. Схарактеризуйте територіальну структуру чорної металургії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити