Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ ІІІ ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 2 МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

§ 26 РОЗВИТОК КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

* Назвіть передумови розвитку кольорової металургії.

* Родовища яких руд кольорових металів є на території України?

КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ СВІТУ.

Кольорова металургія сформувалася переважно у країнах, які мають значні запаси руд різних кольорових металів: Австралії, Канаді, Китаї,Південній Африці, Росії, США (мал. 116). Основну сировину для виробництва алюмінію — боксити — видобувають в Австралії, Бразилії, Гвінеї, Індії, Китаї, Ямайці. Провідними країнами з виплавки алюмінію є Китай (14 %), Росія (13,5 %), США (11 %), Канада (10,7 %), Австралія (7,4 %), Бразилія (5 %), Норвегія (4,4 %). Поклади свинцево-цинкових руд є в багатьох країнах світу. Ними відзначаються надра Австралії, Іспанії, Канади, Мексики, Німеччини,Перу, США.

Назвіть країни, що володіють більшістю мінеральних ресурсів.

Картографічний навігатор

Мал. 116. Карта «Кольорова металургія світу»

Визначте за картою (мал. 116) чотири найбільші райони виробництва кольорових металів у світі.

Мал. 117. Кристалічні титан (а) і цирконій (б)

Видобування й виробництво олова сконцентровано переважно в країнах Азії, Африки та Латинської Америки. Більшість промислово розвинених країн бідні на руди кольорових металів. Основними чинниками розміщення підприємств кольорової металургії є: сировинний, транспортний, енергетичний, орієнтація на споживача.

Кольорова металургія має складну внутрішню структуру. Вона поєднує видобування й збагачення руд кольорових металів, їх металургійну обробку (одержання концентрату, чорнового та рафінованого продукту), виробництво різноманітних сплавів, а також прокат кольорових металів і переробку вторинної сировини. Структура є складною ще й тому, що виплавляють понад 70 металів і виготовляють велику кількість їхніх сплавів. Однак за річним показником обсягів виробництва переважають чотири з них: алюміній (23-24 млн т), рафінована мідь (14 млн т), свинець і цинк (6-8 млн т).

Унаслідок обмеженості ресурсної бази кольорової металургії (світова виплавка багатьох металів обліковується тоннами) на початку ХХІ ст. шляхом переплавки металів у світі вироблялося: 1/5 олова, від 1/4 до 1/3 алюмінію й цинку, майже 2/5 міді й 1/2 свинцю. Таким чином, кольорова металургія розвивається в технологічному та раціоналістичному спрямуванні.

Розміщення підприємств кольорової металургії багато в чому залежить від особливостей сировинної бази. Проаналізуймо, як впливає на це вміст корисного компонента в рудах. Для алюмінієвих руд він досить високий (40-60 %), а в рудах важких кольорових металів — дуже низький: у рудах цинку — від 2-3 % до 15-20 %, свинцю — від 1-3 %, міді — 0,5-3 %, олова й вольфраму — менш як 1 %, а в рудах молібдену вміст визначається сотими частками відсотка. Тому в розташуванні підприємств алюмінієвої металургії, як правило, переважає транспортна та енергетична орієнтація, характер розміщення підприємств із виплавки важких кольорових металів майже завжди має сировинну орієнтацію. Цю закономірність можна простежити на прикладі кольорової металургії Австралії, Іспанії, Казахстану, Канади, Південної Африки, Польщі, Росії, США та інших країн, де основні райони й центри виплавки важких кольорових металів сформувалися в місцях видобування руд міді, свинцю та цинку.

Виробництво алюмінію зосереджено переважно в країнах, що мають значні обсяги енергоресурсів або відповідної сировини: Канада, Китай, Німеччина, Норвегія, Росія, США, Франція, Японія. Основними споживачами алюмінію є США, Японія, країни Європейського Союзу. Зростає попит на алюміній й у країнах Близького Сходу.

Основними виробниками міді є Австралія, Замбія, Казахстан, Канада, Перу, Росія та Чилі. Найбільше міді споживають Велика Британія, Італія, Німеччина, Республіка Корея, США, Франція та Японія.

Виробництво нікелю зосереджене переважно в трьох країнах: Австралії, Канаді та Росії, а його споживання є найвищим у Китаї, США, Японії та країнах Європейського Союзу.

Чи знаєте ви, що…

Титан і цирконій (мал. 117) називають крилатими металами. Титан і його сплави удвічі легші за леговану сталь, стійкі проти корозії, придатні для випуску хімічного устаткування, літаків, космічних кораблів. Оксиди титану використовують для виробництва білил, емалей, вогнетривких глин; цирконій та його сполуки — жаростійких мінералів, необхідних для сучасного літакобудування, ракетної, атомної техніки, виготовлення жаростійких фарб тощо.

ЕКОНОМвсесвіт

Україна є перспективною країною з точки зору видобування золота. Ще скіфи і давні слов’яни використовували місцеву сировину для виплавки цього металу. У радянський час геологам на території України було не до золота, процеси індустріалізації вимагали нових родовищ вугілля, природного газу, залізної та манганової руд. Після здобуття Україною незалежності виникла велика потреба в золоті, й за короткий час були відкриті три родовища, що мають промислове значення: у Закарпатській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Оцініть їхнє значення для економічного розвитку нашої країни.

Мал. 118.Схема «Технологічні етапи виробництва алюмінію»

ЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.

Надра України досить бідні на руди кольорових металів, тому чверть товарної продукції дає вторинна переробка кольорових металів. Потреби національної економіки в кольорових металах і їхніх рудах задовольняються за рахунок не тільки імпорту, а й власного виробництва. Через нестачу покладів різних руд кольорових металів кольорова металургія України розвинена слабше, ніж чорна, і представлена окремими видами.

Провідними видами кольорової металургії в Україні є алюмінієва, цинкова, магнієва, титанова, ртутна, феронікелева.

Характерними для кольорової металургії є комплексне використання рудної сировини та висока здатність цього виду металургії комбінуватися з іншими видами промисловості.

Для зниження собівартості виробництва алюмінію (мал. 118), наприклад, доцільно поєднувати його з випуском соди, поташу, цементу, а титано-магнієве виробництво — з випуском титанових білил, смол, соляної кислоти, хлору.

Розміщення підприємств кольорової металургії залежить від сировинного й енергетичного чинників. До джерел сировини тяжіють підприємства з виплавки ртуті, нікелю, рідкісних металів. Алюмінієве, титано-магнієве й цинкове виробництво розміщують у місцях отримання дешевої електроенергії.

СТРУКТУРА КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ТА ОСНОВНІ ЦЕНТРИ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ.

У структурі виробництва кольорових металів України провідне місце посідає алюмінієва промисловість, яка охоплює виробництво глинозему й алюмінію. Випуск цієї продукції становить майже 20 % усього виробництва кольорової металургії в країні.

Алюмінієва промисловість включає три технологічні етапи: видобування руди, збагачення алюмінієвої сировини — виробництво глинозему, виплавка алюмінію та його сплавів.

Водночас із основною продукцією алюмінієва промисловість випускає кристалічний кремній, алюмінієво-кремнієві сплави (силуміни), содові продукти, мінеральні добрива, цемент.

В Україні діють новий великий глиноземний завод у Миколаєві, який працює на бокситах із Гвінеї, Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат (мал. 119). Потужності з виробництва алюмінію в Україні розраховані на 300 тис. т на рік.

Підприємства титано-магнієвої металургії видобувають і збагачують титано-магнієву сировину та виробляють титан і магній. Сировиною для виробництва магнію в Україні є потужні родовища калійно-магнієвих солей Прикарпаття (у Стебнику, Калуші), мілководні водойми Приазов’я і Причорномор’я (Сиваш), що містять у розчиненому вигляді багато сполук магнію та інших солей.

Уважно вивчіть схему (мал. 118) та визначте основні виробничі процеси.

Мал. 119. Запорізький титано-магнієвий комбінат

Поміркуйте, чому титано-магнієвий комбінат (мал. 119) побудований саме в Запоріжжі.

Мал. 120. Окремі вироби з кольорових металів

У Калуші побудовано магнієвий завод у складі виробничого об’єднання «Оріана», у Запоріжжі — титано-магнієвий комбінат. Магнієва сировина до Запоріжжя надходить зі Стебника (Львівська область), Калуша (Івано-Франківська область) і Сиваша (АР Крим), а титанова — з Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська область). Основними титановими мінералами Іршанського родовища є ільменіт і рутил. З них на гірничо-збагачувальному комбінаті виробляють титановий концентрат. Руди Самотканського родовища (Дніпропетровська область) характеризуються високим вмістом титану й цирконію. На Верхньодніпровському гірничо-металургійному комбінаті в м. Вільногірську (Дніпропетровська область) виробляють цирконієві концентрати.

На Донбасі з імпортної сировини виплавляють цинк (м. Костянтинівка, Донецька область), а також свинець, мідний і латунний прокат, використовуючи вторинну сировину (м. Бахмут на Донеччині).

Виробництво ртуті з кіноварі — є традиційним для вітчизняної металургії.

Нікелева промисловість (виробництво феронікелю) дістала розвиток на Кіровоградщині (смт Побузьке), вона зорієнтована на місцеві родовища багатих руд.

Маючи значний науковий потенціал, Україна спеціалізується на виробництві штучних, рідкісних та рідкісноземельних металів. У Києві, Одесі, Донецьку, Харкові, Вільногірську виробляють концентрати кобальту, рутилу, ніобію, гафнію тощо. Завод чистих металів (АТ «Чисті метали») функціонує в м. Світловодську Кіровоградської області, тут виплавляють рідкісні метали галій та германій.

В Україні є два райони кольорової металургії: Донецький і Придніпровський. Великі перспективи для її розвитку має Карпатський район, який ще не сформований. У районі зосереджена потужна сировинна база. Ядром району може стати Калуське акціонерне товариство «Оріана».

Імпорт руд і металів (олово, цинк, мідь, свинець, сурма, золото і т. д.) надходить з Гвінеї, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Вірменії, Угорщини, деяких інших країн.

Перспективними для України є алюмінієва, мідна, титаново-магнієва промисловості та виплавка рідкісних і чистих металів.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Рудами кольорових металів найліпше забезпечені Австралія, Канада, Китай, Південна Африка, Росія, США. Наша держава відчуває брак цієї сировини, тому значну її кількість імпортує.

2. Власної алюмінієвої сировини недостатньо, тож Миколаївський глиноземний завод працює на імпортних бокситах (більшість їх надходить із Гвінеї). Великий центр із виплавки металевого алюмінію — Запоріжжя.

3. В Україні виплавляється значна кількість титану, магнію, цирконію.

4. Кольорова металургія в Україні менш розвинена, ніж чорна, але вона певною мірою забезпечує потреби країни в багатьох кольорових металах.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Зіставте ресурсну базу чорної та кольорової промисловості.

2. Чому руди кольорових металів необхідно розробляти комплексно?

3. Які етапи включає в себе процес виплавки алюмінію?

4. Яка роль вторинної сировини для виплавки основних кольорових металів в Україні?

5. Підготуйте розповіді про виплавку рідкісних металів у нашій країні та їхнє значення для промисловості.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6

Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні

Для виконання цієї роботи вам знадобляться карти: «Чорна та кольорова металургія», «Господарство України».

Мета: Закріпити знання про основні райони та центри чорної й кольорової металургії України; набути компетенцій щодо визначення принципів розташування підприємств металургійного комплексу.

1. Пригадайте, на що зорієнтовані у своєму розміщенні підприємства чорної та кольорової металургії. Які основні відмінності у принципах їх розташування?

2. Використовуючи матеріал підручника та шкільного атласу, укладіть карту чорної металургії України:

а) умовними знаками позначте родовища мінеральної сировини, яка необхідна для розвитку чорної металургії;

б) пунсонами коричневого кольору вкажіть найбільші центри чорної металургії України та підпишіть їхні назви;

в) пунктиром обведіть основні металургійні райони України: Придніпровський, Донецький, Приазовський;

г) стрілками покажіть основні вантажопотоки сировини між металургійними районами.

3. Заповніть у зошиті таблицю 17.

Таблиця 17

Райони чорної металургії в Україні

Промисловий металургійний

район

Місцева сировина

Довізна сировина

Основні металургійні

центри

Принципи розміщення

підприємств

Придніпровський

Донецький

Приазовський

4. Визначте за даними заповненої таблиці 17 найперспективніший район чорної металургії.

5. Зіставте масштаби розвитку чорної й кольорової металургії в Україні та зробіть висновок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити