Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ ІІІ ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 3 ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ

§ 28 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ

* Поміркуйте, з яким промисловим виробництвом найтісніше пов’язана хімічна промисловість.

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ ЦЕНТРИ ВИРОБНИЦТВА ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ.

За специфікою формування хімічна індустрія належить до складних видів виробництв. У її структурі виділяють такі підвиди: гірничо-хімічний, основна хімія, хімія органічного синтезу, виробництво полімерних матеріалів, хімія тонкого органічного синтезу (лаки, фарби, фотохімічні товари), побутова хімія. Основу хімічної промисловості становлять: видобування сировини, виробництво мінеральних добрив і полімерних матеріалів.

Хімічна індустрія стрімко розвивається, тому її структура із часом змінюється. Тож колись єдина хімічна промисловість тепер поділяється на нафтохімічну, хімічну, мікробіологічну та фармацевтичну.

Численні міжвидові, внутрішньовидові й технологічні зв’язки, широкий асортимент продукції, використання великої кількості палива, енергії та води зумовлюють своєрідність територіальної організації хімічної промисловості. Сучасне розміщення її підприємств зумовлене також географічними, економічними й технічними чинниками.

Основна хімія — це виробництво мінеральних добрив, кислот, соди. При виробництві мінеральних добрив ураховують два основні чинники: близькість до споживача та наявність сировини.

Азотні добрива виготовляють у Черкасах та з відходів коксохімічного виробництва у Сєверодонецьку.

Калійні добрива виробляють у районах видобування сировини. Цей напрям основної хімії зазнає реорганізації. Для відродження виробництва калійних добрив розроблено спеціальну програму, згідно з якою рівень їх випуску планується довести до 1,5 млн т на рік. Калійні добрива виготовляють на підприємствах «Полімінерал» (м. Стебник Дрогобицького району Львівської області), «Оріана» (м. Калуш Івано-Франківської області), «Сірка» (м. Новий Розділ Львівської області), «Хімпром» (м. Вінниця), а також на Костянтинівському хімічному заводі.

Фосфорні добрива виробляють у безпосередній близькості до споживача — у Вінниці, Сумах (мал. 124), Одесі або в районах металургійного виробництва (Маріуполь).

Найбільші центри виробництва соди в Україні — це Лисичанськ та Слов’янськ. Кислоти виробляють у Рівному, Новому Роздолі, Кам’янському.

Гірничо-хімічна промисловість забезпечує сировиною підприємства хімічної промисловості. Вона охоплює видобування сірки (Роздольське та Новояворівське підприємства), калійних солей (Калуш, Стебник), кам’яної солі (Артемівське, Сакське, Солотвинське), фосфоритів (Незвиське, Кролевецьке).

Мал. 124. «Сумихімпром»

Картографічний навігатор

Мал. 125.Карта «Хімічна промисловість України»

Проаналізуйте карту (мал. 125). Визначте найбільші центри основної хімії в Україні.

Хімія органічного синтезу охоплює виробництво синтетичних матеріалів. В Україні найрозвиненішими є такі різновиди оргсинтезу, як шинна (Біла Церква (мал. 126), Дніпро) та гумо-азбестова промисловість (Лисичанськ, Суми, Одеса, Біла Церква) (мал. 125).

Гумова промисловість виробляє тисячі найменувань продукції. Вона представлена Білоцерківським заводом гумотехнічних виробів, Київським підприємством «Київгума», Київським і Сумським регенераторними заводами, підприємствами в Бердянську, Запоріжжі, Харкові, Одесі.

Розміщення полімерної промисловості залежить від достатньої кількості вуглеводневої сировини, палива, електроенергії, води, а деяких підвидів — від трудових ресурсів. Пластмаси виробляють на нафтохімічних комбінатах, азотно-тукових і хлорних заводах, а також у спеціалізованих цехах підприємств. Найбільшими виробниками синтетичних смолі пластмас є Сєверодонецьк, Кам’янське та Первомайськ.

ЕКОНОМвсесвіт

Свого часу вирішували, яке підприємство будувати в м. Білій Церкві на Київщині: шинний чи автомобільний завод. Чи справді такі схожі принципи розміщення цих підприємств? Відповідь аргументуйте.

Мал. 126. Продукція Білоцерківського шинного заводу «Росава»

Мал. 127. Продукція хімічних підприємств

У великих містах України випускають поліхлорвінілові смоли й пластмаси, у Сєверодонецьку — склопластики та пластмасові вироби, а в Запоріжжі виробляють синтетичні смоли. На підприємствах Кам’янського й Первомайська випускають полівініл і полістирол. Центрами полімерної промисловості також є Калуш, Одеса, Київ, Фастів — вони забезпечують переробку синтетичних смол на пластмасові, плівкові та інші вироби.

Лакофарбова промисловість поставляє споживачам оліфу, лаки, фарби, розчинники, шпаклювальні суміші (мал. 127). Основні центри: Одеса, Львів, Борислав, Чернівці, Кривий Ріг, Кам’янське.

Хімія тонкого органічного синтезу. До тонкої хімії належить виробництво барвників (активні, хромові, кислотні, аніонні), поверхнево-активні речовини (піногасники), хімікати-добавки для гуми й пласмас і т. ін. Одним з відомих підприємств є «Барва» (мал. 127), яке розташоване в Тисменецькому районі Івано-Франківської області.

Промисловість хімічних волокон характеризується високою матеріало-, енерго- й водомісткістю. Розрізняють хімічні волокна штучні, які виробляють із целюлози, та синтетичні, сировиною для яких є синтетичні смоли. Найбільші підприємства розміщені в Чернігові (синтетичні волокна), Києві (Дарницький шовковий комбінат), Черкасах (штучний шовк), Сокалі (штучне волокно).

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ.

Хімічна промисловість є одним з найбільших забруднювачів навколишнього середовища, але водночас чи не єдина опікується утилізацією виробничих відходів. Упровадження прогресивних хімічних технологій, що дають змогу звести до мінімуму промислові відходи, максимальне очищення стічних вод і викидів в атмосферу сприятимуть оздоровленню місць надмірної концентрації хімічних підприємств, а також дають змогу обмежити вплив природних чинників на розміщення об’єктів хімічної промисловості в регіонах з порівняно високим рівнем заселення.

Значення хімічної промисловості надалі зростатиме, особливо це стосується хімії полімерів і тонкого органічного синтезу. Їх розвиток у майбутньому є нагальною потребою для української економіки.

НАФТОХІМІЧНА, МІКРОБІОЛОГІЧНА ТА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.

Нафтохімічна промисловість розвинулася на базі нафтопереробних підприємств. Україна власними ресурсами забезпечує близько 8 % потреб у сирій нафті. Нафтопереробна промисловість зосереджена в районах видобування нафти, портових містах, у Донбасі, Придніпров’ї, Прикарпатті та в центральній частині України.

Проаналізуйте значення цих підприємств (мал. 128) для енергетичної безпеки України.

Мал. 128. Кременчуцький (а) і Херсонський (б) нафтопереробні заводи

Це нафтопереробні підприємства Одеси, Бердянська, Кременчука, Херсона (мал. 128), Лисичанська, Запоріжжя,Вінниці, Дрогобича, Борислава, Надвірної та Львова. Основні нафтохімічні підприємства розташовуються на нафтопроводах, якими надходить імпортна нафта (Кременчук, Лисичанськ, Херсон, Одеса), а також біля власних джерел сировини (Борислав).

Мікробіологічна промисловість випускає антибіотики, кормові добавки для тваринництва та ферментні препарати.

Це доволі перспективний вид діяльності, який є наукоємним за своєю сутністю. Ще недостатньо розвинена українська хіміко-фармацевтична промисловість. Лише на 20 підприємствах здійснюється випуск кінцевої продукції, обсягом близько 600 найменувань. Обсяг виробництва фармацевтичних підприємств не забезпечує потреб населення, тому значну частину ліків доводиться завозити з-за кордону. Найбільші центри: Харків (мал. 129), Київ, Одеса, Львів. Певним досягненням є започаткування випуску важливого медичного препарату — інсуліну.

Чи знаєте ви, що…

Мікробіологічна промисловість забезпечує господарство країни дуже важливими препаратами. Так, на підприємствах Одеси та Львова виготовляють переважну більшість необхідних вакцин, які потрібні для імунізації населення. У межах України поки що не випускають тільки вакцину від поліомієліту.

Мал. 129. Пам’ятник Панацеї (давньогрецькій богині-цілительці людей) біля

Національного фармацевтичного університету в м. Харкові

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. У структурі хімічної промисловості розрізняють такі підвиди: гірничо-хімічний, основна хімія, хімія органічного синтезу, хімія тонкого органічного синтезу, виробництво полімерних матеріалів.

2. У процесі розвитку від хімічної промисловості відокремилися нафтохімічна, мікробіологічна та хіміко-фармацевтична, які є тепер спорідненими з нею видами економічної діяльності.

3. Найважливішими чинниками розміщення хімічної промисловості є: сировинний, енергетичний, водний, трудовий.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Користуючись картою, схарактеризуйте розміщення підприємств із виробництва хімічної продукції.

2. Опрацювавши відповідні карти шкільного атласу, визначте найбільші центри хімічної, нафтохімічної та фармакологічної промисловості, нанесіть їх на контурну карту та сформуйте висновок про основні тенденції їх розміщення.

3. Чому хімічну промисловість вважають брудною з екологічної точки зору ?

4. Заповніть у зошиті таблицю 19, указавши в ній найбільші центри виробництва добрив в Україні.

Таблиця 19.

Центри виробництва добрив в Україні

Азотні добрива

Калійні добрива

Фосфорні добрива
5. Сформулюйте основні принципи розміщення підприємств хімічної промисловості.

6. Дайте розгорнуту характеристику територіальної та видової структури хімічної індустрії.

7. Яке найближче до вас хімічне підприємство ви знаєте? Як воно функціонує?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити