Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ ІІІ ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

1. До якої зі сфер національної економіки належать підприємства, що виробляють продукти харчування?

А сфери послуг

Б невиробничої сфери

В промисловості

Г інфраструктури

2. Як називають шлях розвитку економіки переважно за рахунок якісних змін (застосування передових технологій, кваліфікованих працівників)?

А революційний

Б інтенсивний

В екстенсивний

Г еволюційний

3. Зазначте назву сукупної вартості кінцевого виробництва товарів та послуг, вироблених усередині країни протягом року.

А валовий внутрішній продукт

Б валовий національний продукт

В національний дохід

4. Які з видів економічної діяльності належать до легкої промисловості?

А машинобудування

Б металургія

В текстильна промисловість

Г швейна промисловість

Д освіта і наука

Е електроенергетика

5. Укажіть основні райони розвитку вугільної промисловості України.

А Донецький

Б Прикарпатський

В Львівсько-Волинський

Г Причорноморсько-Кримський

Д Придніпровський

Е Дніпровсько-Донецький

6. Зазначте найбільші центри машинобудування в Україні.

А Київ

Б Моршин

В Донецьк

Г Харків

Д Прилуки

Е Алчевськ

7. Яку форму організації виробництва використовують у кольоровій металургії?

А кооперування

Б комбінування

В концентрація

Г спеціалізація

8. У яких з перелічених міст розвивається основна хімія?

А Запоріжжя

Б Кривий Ріг

В Львів

Г Горлівка

Д Стебник

Е Калуш

Є Дніпро

Ж Київ

3 Одеса

9. Укажіть міста, що є великими центрами літакобудування.

А Київ

Б Одеса

В Херсон

Г Миколаїв

Д Маріуполь

Е Харків

Є Львів

Ж Житомир

3 Полтава

10. У яких з перелічених міст розвинене виробництво залізничних потягів?

А Кременчук

Б Львів

В Краматорськ

Г Миколаїв

Д Кам’янське

11. Дайте визначення понять: чинник кваліфікованих трудових ресурсів, кооперування.

12. Схарактеризуйте металургійні бази Приазов’я та Придніпров’я, вказавши: їхню сировинну й енергетичну бази; яку продукцію виробляють; найбільші металургійні центри; екологічні проблеми; перспективи розвитку.

13. Які зміни відбулися у світовому паливно-енергетичному балансі протягом останнього століття?

14. Користуючись картою, проаналізуйте світову лісову промисловість.

15. Оцініть значення машинобудівної промисловості для розвитку національної економіки держав.

16. Назвіть найбільші країни-виробники ліків і поясніть, чому в них розвинулося це виробництво.

17. Дайте пояснення факту: чому Китай домінує у виробництві одягу та взуття у світі?

18. Поясніть, чим відрізняється структура харчової промисловості в розвинених країнах і країнах, що розвиваються.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити