Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1. Транспорт

ТЕМА 2. Торгівля

ТЕМА 3. Туризм

ТЕМА 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

ТЕМА 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування

Інформація — кисень сучасного світу.

Рональд Рейган, 40-й президент США

Довідник юного економгеографа

Серед найбільших 1000 банків світу майже чверть розташовані в США

Із 20 найбільших комерційних банків світу — 9 японських, 9 європейських, 2 американські

Кількість комп’ютерів у світі — близько 2 млрд

Найбільші прибутки від туризму отримує Франція

Міркуємо над проблемами

Чому транспорт можна вважати обличчям сучасної економіки?

Чому природно-географічні чинники впливають на транспортну мережу України сильніше, ніж у більшості інших країн Європи?

Чи повністю використовує Україна переваги найбільшого в Європі транзитера енергоресурсів?

Чи можна за рахунок ефективної торгівлі побудувати розвинену національну економіку?

Чи спроможна Україна отримувати від туризму 10-15 % доходів держави? Чому інвестиції в освіту вважають найприбутковішими?

Яка роль науки в технічному переоснащенні виробництва?

Що швидше обертається в сучасному світі: інформація чи фінансові ресурси?

Чи зумовила б економічний крах світового господарства 5-хвилинна зупинка роботи всіх комп’ютерних систем?

ТЕМА 1 ТРАНСПОРТ

МОЇ ОРІЄНТИРИ:

► називати види транспорту, істотні ознаки понять «транспортний вузол», «транспортна магістраль», «обсяг перевезень», «вантажообіг»;

► розуміти особливості кожного виду транспорту та його роль у перевезенні вантажів і пасажирів в Україні, переважну роль транспорту в експорті послуг Україною;

► показувати на карті: найбільші за вантажообігом морські порти Східної Азії, Європи; морські судноплавні канали — Панамський, Суецький, Кільський; найбільші за пасажирообігом аеропорти світу; країни з надшвидкісними залізницями; країни з найбільшою протяжністю автомобільних шляхів; основні залізниці, автомагістралі, морські й річкові порти, аеропорти, міжнародні транспортні коридори в Україні;

► наводити приклади найбільших транспортних вузлів в Україні;

► пояснювати транзитне значення транспортних магістралей в Україні.

§ 37 ТРАНСПОРТ СВІТУ

* Який вид транспорту, на вашу думку, найефективніший?

* Яким ви користуєтеся найчастіше? Чому?

РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ФОРМУВАННІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.

З розвитком цивілізації помітно зростає значення транспорту. На перевезення сировини, деталей, готової продукції витрачається певна кількість праці. Унаслідок цього зростає вартість продукції. Транспорт має вирішальне значення для розвитку як національної економіки, так і світової торгівлі. Тому найдоцільніше розміщувати виробничі об’єкти там, де транспортні витрати найменші — у транспортних вузлах, де перетинаються транспортні магістралі різних видів. У транспортному вузлі сходяться або розгалужуються не менш як три лінії магістрального транспорту.

Транспорт — вид економічної діяльності, який забезпечує виробничі та невиробничі потреби національної економіки й населення країни в усіх видах перевезень.

ВИДИ ТРАНСПОРТУ, ЇХНІ ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ.

основні різновиди транспорту: наземний, водний і повітряний. До наземного належать залізничний, автомобільний, гужовий транспорт (мал. 183).

За призначенням розрізняють транспорт загального користування, внутрішньовиробничий, спеціальний та особистого користування.

Картографічний навігатор

Мал. 183. Карта «Транспорт світу»

Зіставте густоту залізничної сітки в Європі та Африці (мал. 183). Зробіть висновок.

В Україні існує розгалужена мережа всіх видів транспорту. Львів і Харків є залізнично-автошляховими вузлами, Київ, Одеса, Миколаїв, Херсон — залізничо-водно-автошляховими, а Ялта, Канів — водно-автошляховими.

Залізничний транспорт відзначається низькою собівартістю перевезень на великі віддалі. Світовий вантажообіг залізниць перевищує 8000 млрд т/км. Провідним є значення залізничного транспорту у країнах, які мають велику протяжність території: Австралія, Аргентина, Бразилія, Канада (мал. 184), Китай, Росія, США. Цей вид транспорту весь час відігравав вагому роль в економіці США, але тепер він поступово витісняється з ринку перевезень. Скорочується довжина залізниць, зменшується обсяг вантажоперевезень.

Автомобільний транспорт розвивався починаючи з кінця ХІХ ст. У 1900 р. у світі вже було 11 тис. автомобілів, у 1957 р. їх налічувалося понад 100 млн, а в 2010 р. загальна кількість автомобілів у світі перевищила 600 млн. Автомобільний транспорт маневреніший і гнучкіший за залізничний, але здійснювати такі перевезення на великі відстані надто дорого. Найбільшу сітку автомобільних доріг мають країни Західної Європи, США, Канада, Австралія та Японія. У цих країнах наявна важлива умова розвитку автотранспорту — сучасні автошляхи. Там споруджують автобани — багатосмугові магістралі з високою пропускною здатністю.

Мал. 184. Ювілейна монета до 100-річчя побудови Канадської тихоокеанської залізниці

Таблиця 28.

Розвиток автомобільного транспорту в деяких країнах світу (2011 р.)

Назва країни

Кількість автомобілів на 1000 осіб

Австралія

730

Італія

690

Канада

620

Ізраїль

313

Україна

158

Туреччина

138

Того

2

Чи знаєте ви, що…

Сумарна довжина магістральних нафто- й газопроводів у світі перевищує 2 млн км. Це вдвічі більше за протяжність залізниць.

Мал. 185. Один з найбільших танкерів світу — «Батіліус» (Франція)

Підготуйте виступ про діяльність Міжнародної морської організації (мал. 186).

У країнах, що розвиваються, понад половину автошляхів не мають твердого покриття, тому вони використовуються сезонно. Дороги з твердим покриттям побудовані там біля великих міст або в зоні узбережжя. Мережа автошляхів є слабко розгалуженою. На різних стадіях готовності перебувають Трансазійська (Стамбул — Сингапур), Трансафриканська (Момбаса — Лагос), Транссахарська та інші магістралі, покликані сприяти розвиткові автотранспорту та економіки держав цих регіонів.

Важливим показником розвитку автотранспорту є кількість автомобілів на тисячу жителів. Найбільший цей показник у Монако — 908. У США на тисячу жителів припадає 802 автомобілі, у Німеччині — 534, у Греції — 451, у Єгипті — 43, у Ліберії — 3.

Стрімко розвивається трубопровідний транспорт. Трубопроводи належать до неперервного транспорту. Їх здебільшого використовують для перекачування нафти та природного газу. Іноді ними транспортують продукти переробки нафти й газу: етилен, аміак, бензин та ін. Основною перевагою трубопроводів є можливість їх прокладання в умовах різного рельєфу, через водні простори, зокрема моря, у зонах вічної мерзлоти. Газопровідний транспорт використовує для зберігання видобутого газу природні або штучні підземні порожнини.

Найдовший нафтопровід світу — «Дружба». Він прокладений з Росії до країн Центральної Європи на відстань 5,5 тис. км. У Північній Америці найдовші нафтопроводи Редвотер — Порт Кредит (4,8 тис. км) й Едмонтон — Монреаль (3,2 тис. км). Найгустішу мережу трубопроводів у світі мають США.

Морським транспортом здійснюється близько 4-5 % обсягу перевезень. Особливо важливе значення мають танкерні перевезення нафти.

Морський транспорт слугує для зовнішньоекономічних зв’язків. Лише в деяких країнах, таких як Росія, США, Китай, Канада, Туреччина, Франція, Греція, Філіппіни морський транспорт здійснює міжрайонні внутрішні перевезення. Морські транспортні засоби перевозять понад 80 % зовнішньоторговельних вантажів. Це найдешевший вид транспорту, бо експлуатація морських шляхів не потребує великих витрат на утримання мережі, як в інших видах транспорту. Сучасні морські судна здатні перевозити вантажі будь-яких розмірів та ваги (мал. 185). Найінтенсивнішими у світі є такі напрямки:

► Між портами атлантичного узбережжя США та Канади й портами Західної Європи.

► Маршрут, що проходить через Суецький канал. Тут сходяться шляхи з Європи, з Атлантичного узбережжя Північної й Центральної Америки до Східної Африки, Індії й інших країн Південної та Південно-Східної Азії.

► Короткий шлях з Європи до Австралії, Китаю і Японії, що також пролягає через Суецький канал.

► Маршрут до Австралії, Китаю і Японії зі східного узбережжя США та з країн Карибського басейну через Панамський канал.

► Вантажні маршрути між Західною Європою й Австралією та країнами Перської затоки пролягають навколо Мису Доброї Надії, оскільки найбільші судна не можуть пройти Суецьким каналом.

Мал. 186. Прапор Міжнародної морської організації — спеціалізованої установи ООН

Річковий транспорт світу представлений розгалуженою річковою мережею. Сукупність таких транспортних шляхів утворюють основні річки й канали. У Європі — це Сена, Рейн із притоками, Ельба, Одра, Вісла, Дунай, Дніпро, Волга, Дон та ін. В Азії — Ганг, Інд, Іраваді, Янцзи, Об з Іртишем, Єнісей з Ангарою, Лена, Амур, Великий канал (Китай) та ін. У Північній Америці — Міссісіпі з притоками, Св. Лаврентія, Маккензі, Береговий канал (США), Великі Озера та ін. У Латинській Америці — Амазонка й Парана. В Африці — Конго, Нігер, Ніл. В Австралії — Муррей із притокою Дарлінг. Загальна протяжність судноплавних річок і каналів світу становить 550 тис. км, з яких майже половина припадає на Росію та Китай (понад 100 тис. км кожна), США (понад 40 тис. км) і Бразилію (30 тис. км). За загальним вантажообігом внутрішніх водних шляхів перше місце посідають США, друге — Китай, третє — Росія, далі йдуть Німеччина, Канада та Нідерланди. Річковий транспорт обслуговує переважно внутрішні потреби окремих держав, але іноді здійснює міжнародні перевезення.

Повітряний транспорт більшою мірою сконцентрований у розвинених країнах, хоча його осередки є й у найвіддаленіших куточках світу. Авіаперевезення здійснюють більш як 160 держав. Загальна кількість пасажирських літаків становить близько 7300. Найбільший обсяг авіаперевезень припадає на Європу — близько 40,2 %. Авіаперельоти в основному здійснюються з метою перевезення пасажирів. Проте важливе значення має й перевезення термінових вантажів. Частка повітряного транспорту у світовому вантажообігу всіх видів транспорту дуже мала і становить менше відсотка.

Повітряний транспорт має складну інфраструктуру. Зокрема, його розвиток неможливий без аеропортів. Найбільшими з них є:

► 1 місце: Міжнародний аеропорт імені Гартсфілда-Джексона (Атланта, США) (мал. 188);

► 2 місце: Аеропорт О’Хара (Чикаго, США);

► 3 місце: Аеропорт Гітроу (Лондон, Велика Британія);

► 4 місце: Міжнародний аеропорт Ханеда (Токіо, Японія). Кожний із цих аеропортів щороку обслуговує понад 70 млн пасажирів.

Чи знаєте ви, що…

Найбільшим круїзним судном світу є «Спокуса морів» (362 м). Воно збудоване 2007 р. у Фінляндії, але належить Американському пароплавству.

Пригадайте найбільші річки світу. Поміркуйте, як вони впливають на розвиток водного транспорту в країнах, територією яких протікають.

Мал. 187. Літак авіакомпанії Air France

Дізнайтеся, до яких країн здійснює польоти компанія Air France (мал. 187).

Мал. 188. Міжнародний аеропорт імені Гартсфілда-Джексона (США) — найбільший у світі

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Транспорт забезпечує виробничі й невиробничі потреби національної економіки та населення країни в усіх видах перевезень.

2. Найгустішу мережу трубопроводів у світі мають США.

3. Найбільше авіаперевезень здійснюють у Європі.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте схему «Види транспорту» (с. 156).

2. Зіставте роль і значення автомобільного та залізничного видів транспорту.

3. Назвіть основні напрямки морських перевезень.

4. Позначте на контурній карті найбільші аеропорти та трубопроводи світу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити