Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 3 ТУРИЗМ

МОЇ ОРІЄНТИРИ:

✵ називати види туризму, ознаки понять «туризм», «рекреаційні ресурси», «інфраструктура туризму»;

✵ розуміти вплив природних і суспільних чинників на розвиток туризму;

✵ характеризувати особливості основних туристичних регіонів світу;

✵ показувати на карті основні райони туризму в Україні;

✵ обґрунтовувати рівень розвитку туризму в окремих регіонах світу, країнах, районах України

§ 42 ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

* Чи користувалися ви туристичними послугами? Якими саме?

ТУРИЗМ ЯК СКЛАДНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ, ЙОГО ВИДИ.

Вирішальну роль у туризмі відіграють споживачі. Їхні гроші обмінюються на туристичні товари або послуги, таким чином створюючи «туристичні витрати». Будь-які витрати безпосередньо впливають на ефективність: їх використовують для спостереження та оцінювання впливу туризму на національну економіку, ті чи інші сектори туристичної індустрії, конкретні підприємства. Розвиток цього виду економічної діяльності найбільше залежить від таких чинників:

✵ державної підтримки туризму;

✵ добробуту населення;

✵ рівня економічного розвитку фірм-туроператорів, турагенцій та елементів туристичної інфраструктури (готелів, транспорту тощо);

✵ відкритості держави міжнародній спільноті (чинник правової держави);

✵ ефективності рекламної діяльності компаній.

Вираженням ефективності в кількісному вимірі вважають продуктивність. Цей показник включають до звітів, аналізів діяльності організації. У широкому значенні продуктивність — це відношення кількості одиниць на виході до кількості одиниць на вході. Наприклад, готель, у якому ліжко-місце коштує 850 грн на добу, продуктивніший, ніж заклад, який надає послуги того самого рівня за 1350 грн на добу.

Мал. 218. Туристичний автобус у середмісті Києва

Назвіть найбільші туристичні центри України.

Однак якщо при збільшенні обсягу продукції вона має нижчу якість, то констатують зниження продуктивності, наслідки якої підсилюються зростанням конкуренції, що набуває глобального характеру. Отже, найважливішим складником продуктивності є якість. Тому в туризмі велике значення має робота менеджерів.

Максимальне збільшення внеску туризму до загального економічного добробуту громадян є важливою стратегічною метою розвитку країн. За допомогою менеджменту можна збільшити чисті економічні вигоди від туристичної діяльності, тобто забезпечити перевищення економічних результатів над витратами, пов’язаними з функціонуванням туризму.

Щоб з’ясувати вплив туризму на національну економіку країни, необхідно вирішити чотири послідовні завдання:

✵ виміряти валовий внесок туризму до національної економіки, тобто з’ясувати валові економічні вигоди від нього;

✵ визначити валові економічні витрати на туристичну діяльність;

✵ обчислити чистий економічний внесок туризму до національної економіки;

✵ виявити резерви, які можуть збільшити цей внесок.

Для вирішення цих завдань найважливішими є такі показники: особисті витрати громадян, комерційні доходи, державні доходи, частка надходжень від туризму до ВВП, надходження іноземної валюти від туризму.

ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА.

Туристична інфраструктура є цілісною системою, що складається з двох підсистем: соціальної та виробничої, які взаємопов’язані та взаємообумовлені щодо суб’єкта обслуговування. Туристична інфраструктура — це сукупність підприємств, установ і закладів, діяльність яких спрямована на задоволення потреб людей, котрі потребують оздоровлення або відпочинку, а також шляхів сполучення і транспорту та об’єктів розміщення туристів, що забезпечують умови стабільного функціонування. Інфраструктура певною мірою формує туристичні регіони, сприяє туристичній спеціалізації та профілю господарювання, адже завдяки наявності інфраструктурних зв’язків між об’єктами визначають якість обслуговування на тій чи іншій території. До елементів інфраструктури туризму належать заклади, що надають такі послуги:

✵ проживання (готелі, кемпінги);

✵ транспортні;

✵ рекламно-інформаційні й збутові (послуги закладів із бронювання місць у транспорті);

✵ із задоволення пізнавальних, розважальних і побутових інтересів;

✵ торговельних підприємств;

✵ юридичних, банківських і страхових установ;

✵ контрольно-адміністративних органів (прикордонних, митних та інших служб).

У забезпеченні туристичної діяльності одну з визначальних ролей відіграє готельне господарство (мал. 219). За розмірами готелі поділяють на чотири категорії: до 150 номерів, від 150 до 299, від 300 до 600, від 600 і більше номерів. За вартістю номерів у доларах США на добу (зазначено в дужках) готелі є бюджетні (25-30); економічні (35-55); середні (55-95); першокласні (95-195), апартаментні (65-125) і фешенебельні (125-145).

Мал. 219. П’ятизірковий готель «Бристоль» в м. Одесі

Назвіть найкращі готелі в місцевості, де ви живете.

РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ.

Рекреаційні ресурси забезпечують відновлення та розвиток життєвих сил людини, витрачених у процесі трудової діяльності. Вони слугують для регенерації здоров’я й підтримки працездатності населення. До рекреаційних ресурсів належать об’єкти та явища природного походження, які можуть бути використані для лікування, оздоровлення, відпочинку, туризму. Це — бальнеологічні (мінеральні води, грязі), кліматичні, ландшафтні, пляжні та пізнавальні ресурси.

Важливе значення для населення України та для її національної економіки мають рекреаційні ресурси Карпат і Чорноморського узбережжя. У цих зонах є цілий ряд рекреаційних центрів: Трускавець, Моршин, Свалява, Шкло (Карпатський регіон); Одеса, Скадовськ, Коблеве, Залізний Порт, Гола Пристань (регіон Чорноморського узбережжя).

ОБ'ЄКТИ СВІТОВОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО В УКРАЇНІ.

ЮНЕСКО — це Організація об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури з головним офісом у Парижі (Франція). До її складу входять 195 країн. Основними видами діяльності цієї міжнародної організації є ліквідація неписьменності, сприяння підготовці національних наукових та освітніх кадрів, охорона культурних і природних пам’яток. Україна має членство в цій організації.

Туристичні об’єкти зі списку ЮНЕСКО, розташовані в Україні, відомі на весь світ (табл. 31). Здебільшого вони належить до категорії культурної спадщини. Значна їхня частина перебуває під охороною, яка здійснюється Україною спільно з іншими країнами, зокрема Німеччиною, Словаччиною, Польщею.

Таблиця 31

Об’єкти культурної та природної спадщини ЮНЕСКО, що розташовані на території України

Назва

Розташування

Час створення

Рік внесення до списку

1

Київ: собор Святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра

Київський Софійський собор

Київ

1037

1990

(незначні зміни 2005)

Києво-Печерська лавра

1051

Церква Спаса на Берестові

ХІІ-ХVII ст.

2

Ансамбль історичного центру Львова

Львів

ХIII-XVIII ст.

1998

(незначні зміни 2008)

3

Дуга Струве

Пункт геодезичної дуги Струве «Катеринівка»

с. Катеринівка, Хмельницький район, Хмельницька область

1816-1855

2005

Пункт геодезичної дуги Струве «Фельштин»

с. Гвардійське, Хмельницький район, Хмельницька область

Чи знаєте ви, що…

На території Татарбунарського району Одеської області розташовується курорт Катранка із 40 базами відпочинку. Це один із перспективних районів туризму в Україні. Він приваблює екологічно чистою територією та єдністю з природою. Переважно розташований у межах Тузловських лиманів, біота яких перебуває під міжнародною охороною. У зоні курорту є місця гніздування близько 200 видів птахів, 28 з яких занесено до Червоної книги України.

Пригадайте з курсу географії 7 класу, що таке список ЮНЕСКО. Які об’єкти природної та культурної спадщини людства, що входять до нього, ви знаєте?

Чи є серед цих об’єктів (табл. 31) такі, які розташовані у вашій області? Чи доводилося вам там бувати? Поділіться своїми враженнями від побаченого з однокласниками. Заплануйте екскурсію до культурних і природних пам’яток України, внесених до списку ЮНЕСКО, та підготуйте матеріали для їх популяризації серед ваших однолітків в Україні та світі. Для цього створіть сайт або сторінку в соціальній мережі.

Продовження таблиці 31

Назва

Розташування

Час створення

Рік внесення до списку


Пункт геодезичної дуги Струве «Баранівка»

с. Баранівка, Ярмолинецький район, Хмельницька область

1816-1855

2005

Пункт геодезичної дуги Струве «Старо-Некрасівка»

с. Стара Некрасівка, Ізмаїльський район, Одеська область

4

Букові праліси Карпат і давні букові ліси Німеччини:

✵ Чорногора

✵ Уголька — Широкий Луг

✵ Свидівець

✵ Мараморош

✵ Кузій — Трибушани

✵ Стужиця — Ужок

Рахівський і Тячівський райони Закарпатської області (спільно з Німеччиною та Словаччиною)

2007

(розширено

2011)

5

Резиденція митрополитів Буковини і Далмації

м. Чернівці

1864-1882

2011

6

Дерев’яні церкви карпатського регіону Польщі й України

Церква Святого Духа

с. Потелич, Жовківський район, Львівська область

1502

2013

Церква Собору Пресвятої Богородиці

с. Матків,

Турківський район, Львівська область

1838

Церква Святої Трійці

м. Жовква, Львівська область

1720

Церква Святого Юра

м. Дрогобич, Львівська область

1502

Церква Святого Духа

м. Рогатин,

Івано-Франківська область

1598

Церква Різдва Пресвятої Богородиці

с. Нижній Вербіж, Коломийський район, Івано-Франківська область

1808

Церква Вознесіння Господнього

селище Ясіня, Рахівський район, Закарпатська область

XVI ст.

Церква Святого Михайла

с. Ужок, Великоберезнянський

район, Закарпатська область

1745

7

Стародавнє місто Херсонес Таврійський

м. Севастополь

IV ст. до н. е. — XII ст. н. е.

2013

ТУРИСТИЧНІ РАЙОНИ В УКРАЇНІ.

Територію України поділяють на чотири рекреаційні регіони (Азово-Чорноморський, Дніпровсько-Дністровський, Карпатський, Кримський) і п’ять рекреаційних районів (мал. 220). Сьогодні найбільше використовують потужності Карпатського та Чорноморського регіонів. У Карпатському, наприклад, діють понад 60 санаторіїв, 17 пансіонатів, 10 будинків відпочинку, 70 санаторіїв-профілакторіїв,

120 баз відпочинку, 150 таборів відпочинку для старшокласників і понад 180 заміських дитячих таборів. Основними центрами цього регіону є Трускавець та Моршин.

Картографічний навігатор

Мал. 220. Карта «Рекреаційне районування території України»

Уважно вивчіть і проаналізуйте рекреаційні райони України (мал. 220)

120 баз відпочинку, 150 таборів відпочинку для старшокласників і понад 180 заміських дитячих таборів. Основними центрами цього регіону є Трускавець та Моршин.

Найважливішим центром Чорноморського регіону є Одеса. Велике значення мають інші курорти: Скадовськ, Очаків, Коблеве, Кароліно-Бугаз.

Мал. 221. Герби деяких курортних міст України

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Збільшення внеску туризму до загального економічного добробуту громадян є важливою стратегічною метою будь-якої національної економіки.

2. У нашій державі розташовані сім об’єктів культурної та природної спадщини ЮНЕСКО.

3. Територія України поділяється на рекреаційні регіони та райони. Нині найбільше використовують потужності Карпатського й Азово-Чорноморського регіонів.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте туризм як вид економічної діяльності, назвіть основні його різновиди.

2. Що охоплюють об’єкти туристичної інфраструктури?

3. Дайте характеристику рекреаційним ресурсам України.

4. Назвіть основні об’єкти культурної та природної спадщини ЮНЕСКО, які розташовані на території України.

5. У чому полягає особливість поділу території країни на рекреаційні регіони та райони?

6. Поміркуйте, як на представлених гербах міст України (мал. 221) відображено їхні рекреаційні особливості. Які саме?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити