Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 4 НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

МОЇ ОРІЄНТИРИ:

► називати найвідоміші спеціалізовані центри освіти й науки, технополіси, заклади охорони здоров’я в Україні та своєму регіоні;

► розуміти вплив чинників на розвиток освіти й науки в країні;

► обґрунтовувати рівень розвитку освіти й науки, охорони здоров’я в окремих регіонах світу, країнах, в Україні;

► показувати на карті найвідоміші центри освіти в Україні.

§ 44 НАУКА. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

* Яким чином задовольняють потреби людей в освітніх послугах?

РОЛЬ НАУКИ Й ОСВІТИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА.

Сучасний світ розвивається більшою мірою не за рахунок матеріального виробництва, а завдяки прогресу технологій, інформатизації, інноваційної діяльності. У світі дедалі зростає значення науки та освіти, які давно стали ознаками невідчутного капіталу — тим багатством, яке відіграє свою роль через певний час. Кошти, вкладені в науку й освіту, через 15-20 років дають високий дохід. Саме тому розвинені країни стимулюють розвиток цих сфер. У США, зокрема, створюють величезні наукові поліси, найвідомішим з яких є Кремнієва долина (мал. 230).

Мал. 230. Кремнієва долина (США)

Що вам відомо про такі наукові поліси в інших країнах світу? Чи можливо створити щось подібне в Україні?

Ідея заснування Кремнієвої долини належить професору Стенфордського університету Фредеріку Терману. В 1946 р. він запропонував створити на 8000 акрах землі високотехнологічну зону, де працювали б підприємства, що розвивають новітні технології. Сьогодні в Кремнієвій долині зосереджені компанії, які створюють комп’ютери та їх комплектуючі (особливо мікропроцесори), найновіше програмне забезпечення, засоби мобільного зв’язку, біотехнології тощо. Виникнення і розвиток цього технологічного центру пов’язані з зосередженням провідних університетів, великих міст на відстані менше години їзди, джерел фінансування нових компаній, а також

із кліматом середземноморського типу. Географічно Кремнієва долина охоплює долину Санта-Клара, місто Сан-Хосе та навколишні громади, південну частину півострова Сан-Франциско і південь Східної Затоки. Користуючись інтернет-ресурсами, дізнайтесь, які університети й найвідоміші компанії працюють на території цього наукового полісу.

Таблиця 32.

Потенціал вищої освіти в окремих регіонах України

Регіон

Кількість студентів на 10 тис. населення

м. Київ

47,8

Харківська область

33,2

Дніпропетровська область

20,0

Одеська область

16,7

Львівська область

16,0

Мал. 231. Емблема НАН України

Мал. 232. Емблема МОЗ України

ПРІОРИТЕТ ОСВІТИ Й НАУКИ В УКРАЇНІ.

У XXI ст. триває перехід від індустріальних до науково-інформаційних технологій, які безпосередньо залежать від рівня розвитку освіти й науки. Освіченість населення нині є основним показником прогресу й передумовою подальшого розвитку країни.

В Україні функціонують близько 15 тис. дошкільних і 20 тис. загальноосвітніх (шкіл, ліцеїв, гімназій) навчальних закладів, у яких здобувають освіту майже 5 млн учнів. Діє розгалужена мережа вищих навчальних закладів (ВНЗ), які поділяються на ВНЗ І — ІІ рівнів акредитації (коледжі, технікуми, училища) та ВНЗ ІІІ - IV рівнів акредитації (академії, університети, інститути). Чисельність професорсько-викладацького складу становить 80 тис. осіб. Найбільшими університетськими центрами є Київ, Харків, Донецьк, Дніпро, Одеса, Львів. Кількість студентів на 10 тис. населення в більшості регіонів України коливається в межах від 2 до 9 осіб, в університетських центрах вона значно вища (табл. 32). Координує діяльність освітніх закладів України Міністерство освіти і науки України.

Науковий потенціал — це сукупність ресурсів і можливостей сфери науки, що дає змогу вирішувати господарські завдання. Складовими наукового потенціалу є наукові кадри, інформаційна база, кошти, матеріально-технічна база. Від наукового потенціалу країни залежить розміщення наукомістких видів господарства та невиробничої сфери.

В Україні науково-дослідні центри зосереджені переважно у великих економічних і культурних центрах: Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові. Загальна кількість наукових працівників перевищує 500 тис. осіб. Діяльність наукових установ в Україні координує Національна академія наук (НАН) (мал. 231) та фахові академії.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я.

Система охорони здоров’я в Україні має триступінчасту структуру. Надання медичних послуг забезпечується на місцевому (локальному), регіональному (обласному) та національному рівнях. У нашій країні діють понад 2500 медичних закладів здебільшого державної форми власності, у яких працюють близько 200 тис. лікарів. На 10 тис. населення припадає більш як 45 лікарів, що відповідає європейським нормам. Нині триває реформа охорони здоров’я, спрямована на поліпшення медичного обслуговування населення.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Наука, освіта, охорона здоров’я є складовими соціальної сфери національної економіки. Вони належать до її третинного сектора.

2. Освіта є найрентабельнішим напрямом соціальної сфери.

3. Найбільшими науково-освітніми центрами є Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів.

4. Система охорони здоров’я в Україні має розгалужену мережу медичних закладів і належним чином задовольняє потреби населення.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте структуру третинного сектора національної економіки України.

2. Яке місце в ньому посідають освіта й наука?

3. Побудуйте стовпчикову діаграму, яка відображала б кількість осіб, що відвідують дошкільні й загальноосвітні навчальні заклади.

4. Дайте визначення поняття «науковий потенціал».

5. Доведіть, що освіта є пріоритетним напрямом третинного сектора економіки. Дізнайтеся детальніше на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України (мал. 232) про особливості медичної реформи в нашій країні. Висловіть свою думку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити