Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 5 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. КОМПЬЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

§ 46 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

* Поміркуйте, яку роль у сьогоднішньому житті відіграють комп’ютерні послуги.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ СВІТУ.

Поступальний розвиток третинного сектору економіки у світі стимулював прогрес інноваційних технологій. Передусім це інформаційно-комунікаційні технології, без яких неможливе створення програмного забезпечення та комп’ютерної техніки. Тому в багатьох країнах з’явилися різноманітні технологічні парки, де налагоджено оптимальні умови для наукової діяльності.

Ядром технологічних парків є, як правило, університети. Класичний технопарк — Кремнієва долина в Каліфорнії (США). В Ізраїлі це Узбережна рівнина в районі міст Ранана, Петах-Тіква (мал. 239), Герцлія, Натанія.

У Китаї такий технопарк розташовується в Шенчжені. Потужний технопарк Сувон має Республіка Корея. До подібних зон розвитку науки і технологій належать Технологічний трикутник (Канада), Флорінополіс (Бразилія), Кочабамба (Болівія). Технологічні парки діють у Швейцарії, Україні, Індії, Таїланді, Японії. Лідером за рівнем фінансових вливань у такий вид діяльності сьогодні є Японія.

АУТСОРСИНГ, ЙОГО ПЕРЕВАГИ.

Третинний сектор економіки потребує активної участі ІТ-спеціалістів у різних видах діяльності. На цьому тлі виник новий різновид послуг — аутсорсинг. Це такий вид діяльності, за якого компанія передає частини своїх завдань або процесів стороннім виконавцям на певних умовах. Найчастіше йдеться про аутсорсинг інформаційних технологій, зокрема комплекс робіт зі створення та супроводу програмних продуктів. Можливість зменшення витрат при цьому пов’язана з високою зарплатнею програмістів у країнах з розвиненою економікою. Відповідно й утримання ІТ-підрозділів великих корпорацій вимагає колосальних коштів. Щоб заощадити, доцільно відмовитися від повного штату програмістів і передати якусь частину їхньої роботи іншим компаніям, часто закордонним (офшорне програмування). Україна є однією з країн, що широко використовує як аутсорсинг, так і офшорне програмування. У нашій країни щорічний попит на ІТ-спеціалістів перевищує 20 тис. осіб. Це свідчить про високий рівень розвитку ІТ-діяльності.

В Україні наявні й інші види комп’ютерних послуг. Зокрема аутстафінг — виведення персоналу і штату компанії-замовника й оформлення його до штату компанії-провайдера. Сутність аутстафінгу персоналу полягає в тому, що співробітники формально працевлаштовані в компанії-провайдері, але в той же час виконують свої обов’язки на попередньому місці роботи.

Аутстафінг скорочує витрати та затрати праці на ведення документообігу. Удаючись до цієї послуги, компанії відзначають поліпшення якості виконання роботи, зростання рівня управління персоналом. Випадки, за яких компанії вигідно використовувати аутстафінг, здебільшого такі:

► компанія хоче скоротити штат без втрати при цьому кваліфікованих співробітників;

► розвиток бізнесу в інших регіонах без відкриття філій;

► обмеження на кількість співробітників у штаті, тоді як розвиток бізнесу потребує залучення інших спеціалістів.

Мал. 238. Логотип Bionic University (Київ)

Чи знаєте ви, що…

На території України в 2011 р. заплановано створити технопарк BIONIC Hill. Діятиме це науково-дослідне технологічне містечко за принципом інноваційної екосистеми «Живи — Працюй — Навчайся — Відпочивай». Пріоритетними його напрямами діяльності є інформаційно-комунікативні технології, біотехнології, енергоефективність й енергозбереження. Одним із центральних компонентів BIONIC Hill є відкритий університет (мал. 238), який розпочав свою діяльність 2013 р. на базі Національного університету «Києво- Могилянська академія». Після завершення будівництва першої черги BIONIC Hill заклад «переїде» до власної будівлі на території інноваційного технопарку.

Мал. 239. Технопарк Azorim у м. Петах-Тікві (Ізраїль)

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОГРАМУВАННЯ.

Світовий ринок інформаційних технологій складається з трьох сегментів: апаратного забезпечення, програмного забезпечення та ІТ- послуг. Обсяг світового ринку інформаційних і комунікаційних технологій становить 3,4 трлн дол. США. Частка інформаційних технологій в обсягу ринку ІКТ сягає 41 %. Найбільша частка світового ринку інформаційних технологій припадає на сегмент ІТ- послуг — 57 %. Сегмент апаратного та програмного забезпечення становить 26 % і 17 % відповідно. З 1980 р. до 2000 р. обсяг світового ринку інформаційних технологій збільшився в 49 разів, а за перше десятиріччя ХХІ ст. — в 1,4 раза.

До початку ХХІ ст. в сегменті апаратного забезпечення домінували ІТ- компанії промислово розвинених країн. Сьогодні провідні позиції посідають також ІТ- компанії Китаю та інших азіатських держав: Республіка Корея, Сингапур, Тайвань.

Головними постачальниками комп’ютерів і периферійного устаткування є Китай (17 %) та США (11 %); електронних компонентів — США і Японія (25 % і 13 % відповідно); аудіо- й відеотехніки — Китай (18 %) та Японія (15 %). Питома вага розвинених країн в імпорті комп’ютерів, телекомунікаційного та периферійного устаткування перевищує 70 %. Одним із провідних споживачів електронних компонентів є Китай — понад 50 % світового імпорту. У сегменті комп’ютерів і периферійного устаткування домінує торгівля між промислово розвиненими країнами, а електронних компонентів — між країнами, що розвиваються. Сьогодні такий сегмент світового ІТ- ринку, як сегмент програмного забезпечення, значною мірою монополізовано. До найбільших експортерів, які контролюють виробництво й постачання програмного забезпечення, належать США, країни ЄС і Японія.

Дізнайтеся, які послуги у сфері ІТ- технологій надають ці компанії (мал. 240).

Мал. 240. Всесвітньо відомі ІТ- компанії

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. У зв’язку з розвитком третинного сектора економіки та провідною роллю науки в сучасному світі створюється мережа технопарків. Вони діють у США, Ізраїлі, Швейцарії, Китаї, Японії та інших країнах.

2. Аутсорсинг є таким видом діяльності, за якого компанія передає частину своїх завдань або процесів стороннім виконавцям на певних умовах.

3. Лідерами з постачання програмного забезпечення у світі є США, країни ЄС та Японія.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Обґрунтуйте важливість створення технологічних парків у світі.

2. Які нові послуги з’явилися на ринку комп’ютерних технологій? Чим вони зумовлені?

3. Покажіть на карті учнівського атласу найбільші країни-виробники комп’ютерів та комп’ютерного забезпечення.

4. Укажіть, які країни є світовими лідерами з виробництва програмного забезпечення.

5. Спрогнозуйте подальший розвиток ІТ- технологій в Україні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити