Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ V ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

ТЕМА Глобальні проблеми. Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ ст.

Ми всі несемося вдалину на одній і тій самій планеті — ми екіпаж одного корабля.

Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник

Довідник юного економгеографа

Площа Великої Тихоокеанської сміттєвої плями перевищує 1 млн км2 1 тонна нафти, розливаючись в океані, утворює пляму площею 12 км2

На розчинення стічних вод витрачається 40 % об’єму світових ресурсів річкового стоку

Розораність території України є найвищою у світі й становить 57 %

Найбільш забрудненими містами України в екологічному плані є: Кривий Ріг (Дніпропетровська область); Маріуполь (Донецька область); Бурштин (Івано-Франківська область)

Міркуємо над проблемами

Чи витримає планета невпинне зростання чисельності населення?

Академік Володимир Вернадський порівняв людину з геологічним фактором, що впливає на планету. Чи підтверджуються слова вченого?

Яка з проблем — війни та миру чи екологічна — є найважливішою для землян?

ТЕМА: СТАЛИЙ РОЗВИТОК - СТРАТЕГІЯ ЛЮДСТВА НА ХХІ СТ.

МОЇ ОРІЄНТИРИ:

► називати глобальні проблеми людства;

► наводити приклади «гарячих точок» на карті Європи та світу;

► характеризувати поширення глобальних проблем та їх прояв на території України, складники й основні положення концепції сталого розвитку;

► аналізувати сутність, причини виникнення, особливості розвитку сучасних глобальних проблем;

► показувати на карті країни, що володіють ядерною зброєю, найбільші в світі райони екологічних катастроф;

► оцінювати наслідки прояву глобальних викликів для окремих регіонів і країн світу, роль світової громадськості та міжнародних організацій у вирішенні цих питань;

► обґрунтовувати можливі шляхи подолання глобальних проблем

§ 48 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТУ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

* Поміркуйте, чому для розв’язання глобальних проблем людства необхідні зусилля всіх країн світу.

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА.

Глобальні проблеми потребують розв’язання зусиллями всіх жителів Землі. Вони зачіпають інтереси кожної країни, кожної нації та народності, кожної особистості. До них належать: проблема війни і миру, продовольча, екологічна тощо. Чимало з них переплітаються між собою. Наприклад, мають взаємозв’язок демографічна, продовольча та проблема відсталості країн «третього світу»; енергетична й ресурсна. Майже з усіма переплітається екологічна проблема.

ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ.

Проблема збереження миру на Землі є однією з найбільш глобальних. Що не рік відбуваються воєнні конфлікти, у яких гинуть люди. Останніми такими конфліктами були балканський, чеченський, громадянська війна в Афганістані, воєнні сутички в ряді африканських країн (Конголезька війна), протистояння США і Великої Британії з Іраком, війна в Сирії. Ряд воєнних конфліктів відбувалися поблизу або на території України: агресія Росії щодо Молдови, Грузії та України, анексія Росією Криму. Такі конфлікти є неприпустимими в будь-якій країні. Усі питання повинні вирішуватися мирним шляхом.

Картографічний навігатор

Мал. 244. Карта «Держави «Ядерного клубу»

Сформулюйте своє ставлення до проблеми ядерного роззброєння (мал. 244).

У світі накопичено величезні запаси зброї, зокрема масового знищення: ядерної, хімічної. Навіть арсенали звичайних боєзапасів є серйозною небезпекою для людства. Дедалі більше країн випробовують та розробляють ядерну зброю. Зброєю масового знищення володіють Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція. Ядерні випробовування здійснювали в Індії, КНДР та Пакистані. Україна, зважаючи на загальнолюдські цінності, відмовилася від ядерної зброї.

ПРОБЛЕМА ТЕРОРИЗМУ.

Досить болючими для багатьох країн є проблеми тероризму та глобальної злочинності. Проблема тероризму виникла давно й інколи ставала причиною початку військових конфліктів. Зокрема, Перша світова війна швидко розгорілася внаслідок терористичного акту. У наш час низка країн потерпає від терористичних актів: Ірак, Афганістан, Нігерія, Пакистан, Сирія, Єгипет, Лівія. На жаль, окремі частини території України є зоною міжнародного тероризму. На сході нашої країни триває АТО (антитерористична операція).

Світова громадськість системно протидіє міжнародному тероризму та глобальній злочинності. Велику роль у цьому відіграє діяльність Ради безпеки ООН (мал. 245).

ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА.

Екологічна проблема виникла в результаті науково-технічного прогресу людства та антропогенного впливу на навколишнє середовище. Це зумовило порушення біологічної рівноваги в природі, що може призвести до глобальних катаклізмів і загрожує всьому живому.

Щоб розв’язати екологічну проблему, вкрай необхідні зусилля всього людства. Дехто вважає, що потрібно пригальмувати темпи розвитку виробництва. Але із цим не погоджуються країни, що розвиваються. Прийнятнішим є шлях екологізації. Зокрема:

► обов’язкове очищення відходів виробництва;

► раціональне розміщення «брудних» і шкідливих виробництв (чорна металургія, коксохімія, хімічна промисловість);

► поступова переорієнтація світової економіки на економічно чисті виробництва.

Мал. 245. Пам’ятна монета НБУ, присвячена членству України в Раді Безпеки ООН 2016-2017 рр.

Крім цього, потрібно зберегти навколишнє середовище в такому стані, щоб могли відбуватися процеси його самоочищення, і досягти поширення економічного моніторингу в усіх куточках планети. Для збереження природних ландшафтів створюють природоохоронні території.

Екологічна проблема породжує кілька суміжних. Зокрема ресурсно-енергетичну, забруднення навколишнього середовища, утилізації відходів та інші (мал. 246-248).

Ресурсно-енергетична проблема пов’язана з тим, що людство постійно нарощує видобування всіх видів мінеральних та інших ресурсів. Але чимало їх є невідновними. За прогнозами Римського клубу, свинцевої, цинкової та мідної руд залишилося тільки на кілька десятків років, якщо не сповільнити темпи їх видобування. Щоб розв’язати цю проблему, необхідно використовувати штучні матеріали, не забруднювати середовище в процесі виробництва матеріальних благ. Електроенергію виробляти екологічно чистим шляхом, установлюючи геотермальні, припливні, термоядерні станції, використовуючи енергію вітру, сонця, морських хвиль.

Мал. 246. Пожежа на місці виливу нафти

Мал. 247. Велика сміттєва пляма в Тихому океані (фото зі супутника)

Спрогнозуйте наслідки екологічних проблем. Дізнайтесь, яких заходів уживають для їх розв’язання. Запропонуйте свої шляхи.

Мал. 248. Установка з очищення океану від забруднення пластиком, яку розробив нідерландець Боян Слат

ДЕМОГРАФІЧНА ТА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМИ.

Демографічна проблема пов’язана зі стрімким зростанням чисельності населення нашої планети. Найбільшим природним приростом населення характеризуються країни Африки (Нігерія, Єгипет, Ефіопія, Чад), а також країни Азії та Латинської Америки (Бангладеш, Бразилія, Індія, Індонезія, Колумбія, Мексика, Пакистан, Таїланд, Туреччина, Філіппіни).

Вони забезпечують половину глобального приросту населення планети. Причинами різкого підвищення чисельності населення у країнах, що розвиваються, фахівці вважають: ранні шлюби, вплив релігії, традиції щодо створення багатодітних сімей.

Згідно з міжнародною статистикою щорічно народжується приблизно 130 млн осіб, а помирає — 50 млн осіб. Отже, абсолютний природний приріст дорівнює 80 млн осіб. При збереженні таких темпів через два століття вся поверхня суші планети може бути заселена зі щільністю — 1 особа на 1 м2. За прогнозами вчених, уже до 2025 р. чисельність населення досягне 8,3 млрд осіб, а у 2050 р. — 9,2 млрд осіб.

Продовольча проблема пов’язана з інтенсивним використанням ґрунтів, що призвело до зменшення їх родючості. Наслідком застосування у тваринництві штучних кормів стало зниження якості харчових продуктів. Розв’язати цю проблему можливо шляхом використання ресурсів океану, відновлення родючості ґрунтів, розширення сільськогосподарських потенціалів екваторіального та субекваторіального поясів. Чинники, які впливають на глобальну продовольчу проблему:

► природні умови й розміщення населення (загальна площа та структура сільськогосподарських угідь, сільськогосподарський потенціал, клімат, співвідношення між кількістю населення і масою продовольства);

► світовий транспорт і зв’язок, котрі забезпечують широкий вихід продуктів харчування на зовнішній ринок;

► політична ситуація у світі (позиції політичних сил, наявність міждержавних співтовариств, об’єднань, використання поставок продовольства в політичних цілях);

► світова економіка і торгівля в їх єдності;

► бідність (у бідних людей бракує грошей, аби купити достатньо їжі; недоїдання зменшує ефективність праці, що призводить до ще більших бідності та голоду).

ІНШІ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА.

Демографічна та продовольча проблеми перебувають у тісному взаємозв’язку з подоланням відсталості країн, що розвиваються. Зусилля міжнародної спільноти спрямовані на використання значних матеріальних та фінансових ресурсів, щоб змінити ситуацію в цих країнах на краще. Це стосується забезпечення їх продовольством (наприклад, ДРК, Ліберія, Судан, Афганістан, Сирія, Ірак), покращення медичного забезпечення та надання доступу до освіти дітям у бідних африканських та азійських країнах.

Актуальною проблемою людства є ліквідація небезпечних хвороб. Завдяки зусиллям медиків майже не буває спалахів такої хвороби, як віспа. Рідко виникають епідемії холери. Але нині вкрай небезпечними є такі захворювання, як туберкульоз, СНІД. Основними причинами смертності людства є серцево-судинні та онкологічні недуги, значну частку становлять хвороби видільної системи. Тому завданнями медицини є впровадження нових прогресивних методів лікування, систематичне обстеження населення та пропаганда здорового способу життя.

РОЛЬ СВІТОВОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВ’ЯЗУВАННІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ.

Більшість глобальних проблем людства можна розв’язати спільними зусиллями країн світу. Такі питання, як боротьба за мир, подолання міжнародного тероризму й екологічних проблем, вирішуються всім світовим співтовариством.

Провідна роль у подоланні глобальних проблем людства належить міжнародним організаціям. Чільні позиції тут посідає Організація Об’єднаних націй (ООН).

«Допоможемо будувати світ без голоду».

Девіз ФАО

Чи знаєте ви, що…

Останніми роками намітився прогрес у боротьбі з голодом у світі. Значну роль у цьому відіграє така структура ООН, як ФАО. Але кількість людей, які потерпають від недоїдання, і надалі залишається величезною й сягає 795 млн осіб. Основною причиною цього є недоїдання серед дітей. Найвищий рівень голоду зафіксовано в африканських країнах, розташованих південніше Сахари, і в Південній Азії. Кожна четверта дитина у світі сповільнюється у фізіологічному розвитку, а 9 % усіх дітей виснажені голодом. Кожен третій, померлий у світі від голоду, — дитина. 65 дітей з тисячі вмирають, не доживши до п’ятирічного віку.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Найактуальнішими сьогодні є проблеми людства, які належать до категорії глобальних: проблема війни і миру, тероризму, екологічна.

2. Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція утримують великі ядерні арсенали, що створює небезпеку для людства. Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї.

3. Екологічна проблема породжує ряд суміжних глобальних проблем.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Які проблеми належать до глобальних? Чим вони зумовлені та як взаємопов’язані?

2. Які чинники «підігрівають» проблему тероризму?

3. У чому полягає сутність екологічної проблеми?

4. Розкажіть про інші глобальні проблеми та покажіть на карті в шкільному атласі регіони їх найбільших проявів.

5. Оцініть роль ООН у подоланні глобальних проблем людства.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити