Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

ДОРОГІ ДЕВ'ЯТИКЛАСНИКИ!

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

ВСТУП

§ 1 ЩО ВИВЧАЄ ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ

РОЗДІЛ І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1 НАЦІОНАЛБНА ЕКОНОМІКА

§ 2 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 3 СЕКТОРАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ

§ 4 ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

§ 5 ФОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ТЕМА 2 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 6 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

§ 7 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І СВІТОВИЙ РИНОК

§ 8 ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. МІСЦЕ УКРАЇНИ В НІЙ

§ 9 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

РОЗДІЛ ІІ СЕКТОРАЛЬНА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР

ТЕМА 1 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 10 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЙОГО НАЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

§ 11 СТРУКТУРА СВІТОВОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

§ 12 СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

§ 13 РОСЛИННИЦТВО - ПРОВІДНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

§ 14 СТРУКТУРА ТА РОЗМІЩЕННЯ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

§ 15 ЗОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

§ 16 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 2 ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§ 17 ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ У СВІТІ

§ 18 ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ

§ 19 ВИДОБУВАННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД У СВІТОВОМУ МАСШТАБІ

§ 20 ОСОБЛИВОСТІ ВИДОБУВАННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД В УКРАЇНІ

§ 21 ВИДОБУВАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПРИРОДНОЇ СИРОВИНИ

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

РОЗДІЛ ІІІ ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1 ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

§ 22 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА СВІТУ

§ 23 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

ТЕМА 2 МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

§ 24 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ СВІТУ

§ 25 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ УКРАЇНИ

§ 26 РОЗВИТОК КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

ТЕМА 3 ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ

§ 27 РОЗВИТОК ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У СВІТІ

§ 28 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ

§ 29 ДЕРЕВООБРОБНА ТА ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ТЕМА 4 ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

§ 30 СВІТОВЕ ЗНАЧЕННЯ МАШИНОБУДУВАННЯ

§ 31 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

§ 32 СТРУКТУРА МАШИНОБУДУВАННЯ

ТЕМА 5 ВИРОБНИЦТВО ТКАНИН, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ

§ 33 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

§ 34 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ В УКРАЇНІ

ТЕМА 6 ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ

§ 35 РОЗВИТОК ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У СВІТІ

§ 36 ВИДОВА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1 ТРАНСПОРТ

§ 37 ТРАНСПОРТ СВІТУ

§ 38 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТА АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

§ 39 ВОДНИЙ, ПОВІТРЯНИЙ І ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ. ЗВ'ЯЗОК В УКРАЇНІ

ТЕМА 2 ТОРГІВЛЯ

§ 40 ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

§ 41 СВІТОВИЙ РИНОК

ТЕМА 3 ТУРИЗМ

§ 42 ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

§ 43 МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

ТЕМА 4 НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

§ 44 НАУКА. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 5 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. КОМПЬЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

§ 45 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 46 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

§ 47 УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

РОЗДІЛ V ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

ТЕМА: СТАЛИЙ РОЗВИТОК - СТРАТЕГІЯ ЛЮДСТВА НА ХХІ СТ.

§ 48 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТУ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

§ 49 СТАЛИЙ РОЗВИТОК - ШЛЯХ ДО ПОДОЛАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

УЗАГАЛЬНЕННЯ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

ДОДАТКИ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити