Підручник Географія 9 клас - В. М. Бойко - Підручники і посібники 2017

РОЗДІЛ II ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 3. ВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§ 18. ВИДОБУВАННЯ ПАЛИВНИХ РЕСУРСІВ

• Пригадайте, які мінеральні ресурси використовують як паливо.

• На які паливні корисні копалини багаті надра України?

Паливні мінеральні ресурси відіграють надзвичайно важливу роль. Вугілля, нафта і природний газ — це три «енергетичні кити» сучасного світового господарства.

ВУГІЛЛЯ. Вугілля — один із найбільш поширених видів енергоресурсів. Достовірні запаси вугілля (кам’яного і бурого) оцінюють у 890 млрд тонн, із яких майже дві третини припадає на Азію та Америку (мал. 68).

Мал. 68. Частка регіонів світу у загальних запасах вугілля, (2013 р.)

Вугільні басейни і родовища у світі розміщені в межах двох планетарних широтних смуг — північної (Північна Америка та Євразія) і південної (Південна Америка, південь Африки й Австралія). Потужну північну смугу формують вугільні басейни на території Канади, США, Великої Британії, Німеччини, Польщі, України, Росії, Казахстану, Індії, Китаю, Індонезії. Значно скромніша за потужністю південна смуга охоплює вугільні басейни на території Колумбії, Чилі, Бразилії, Південної Африки, Австралії та Нової Зеландії. Основні світові запаси вугілля (близько 90 %) зосереджені в надрах 10-ти країн (мал. 69).

Мал. 69. Частка країн у загальних світових запасах кам'яного вугілля

Світовий видобуток вугілля становить майже 8 млрд тонн. Видобуток підземним способом (у шахтах) згортається, а відкритим (у кар’єрах) — зростає. До найбільших басейнів і районів видобутку вугілля у світі належать Верхньосілезький (Польща), Кузнецький (Росія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай), Східний (Індія), Аппалацький (США), Південно-Східний (Австралія). Світовими лідерами з видобутку вугілля є Китай, США, Індія (мал. 70). Китай та Індія використовують вугілля для власних потреб, США й Росія — частково експортують, Індонезія й Австралія здебільшого продають на зовнішніх ринках. Найбільші його імпортери — це Японія і країни ЄС. НАФТА. З нафти отримують рідке паливо, мастила, вона є сировиною для виробництва синтетичних матеріалів. Сьогодні в загальному світовому споживанні енергоресурсів частка нафти становить третину, а в другій половині ХХ ст. сягала майже половини. Задля контролю над нафтовими родовищами і потоками її експорту ведуться війни, відбуваються політичні конфлікти. Нафта перетворилася на реальний інструмент геополітичного впливу.

Мал. 70. Країни-лідери з видобутку вугілля, млн тонн (2015 р.)

Розвідані запаси нафти у світі — 240 млрд тонн, майже половина з них припадає на Південно-Західну Азію (мал. 71). П’ять країн світу — Венесуела, Саудівська Аравія, Канада, Іран, Ірак — володіють майже 2/3 світових запасів нафти (мал. 72). Більшість родовищ зосереджена на внутрішньоматерикових тектонічних прогинах та окраїнах материків і шельфових зон. Це нафтові басейни Перської затоки (Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт, ОАЕ); Мексиканської затоки і Карибського моря (прибережні райони США, Мексики, Венесуели); Гвінейської затоки (Нігерія, Габон); Зондський (Індонезія), Західносибірський (Росія), Сахарський (Алжир, Лівія), Північноморський (Норвегія, Велика Британія), Техаський (США), Західно-канадський (Канада) басейни. До найбільших нафтових родовищ належать також нафтоносні піски в басейні р. Оріноко (Венесуела) і провінції Альберта(Канада).

Світ у просторі й часі

Запаси нафти у надрах Землі

За різними оцінками, потенційні запаси нафти в надрах Землі становлять від 185 до 390 млрд тонн, тоді як за всю історію нафтовидобутку із земних надр одержано близько 90 млрд тонн цієї сировини.

Мал. 71. Розподіл достовірних запасів нафти за регіонами світу (2014 р.)

Мал. 72. Частка країн у світових запасах нафти (2014 р.)

Світ у просторі й часі

Шельфові поклади нафти

У багатьох країнах частина розвіданих запасів нафти зосереджена в родовищах на шельфі Світового океану: у США — понад 1/2, Анголі та Австралії — понад 4/5, у Бахрейні — 9/10, у Норвегії та Великій Британії — майже 100 % запасів.

Мал. 73. Країни-лідери з видобутку нафти, млн тонн (2015 р.)

Світовий річний видобуток нафти перевищив 4,3 млрд тонн. Найбільшими нафтовидобувними країнами є Саудівська Аравія, Росія (водночас і найбільші її експортери) та США (найбільший у світі споживач нафти) (мал. 73). Для врегулювання обсягів видобутку цього енергоносія і впливу на її ціну на світовому ринку 13 країн Перської затоки, Латинської Америки й Африки створили Організацію країн — експортерів нафти (ОПЕК). На них разом припадає понад 70 % запасів, 40 % видобутку та 35 % світового експорту «чорного золота». Крім США, великими імпортерами цього енергоносія є Китай, Індія, Японія, країни ЄС.

ПРИРОДНИЙ ГАЗ. Природний газ широко використовують у побуті як пальне для автомобілів, сировину в хімічній промисловості та паливо для електростанцій. Розвідані світові запаси природного газу оцінюють у 215 трлн м3, майже 80 % з них припадає на країни Азії (мал. 74). Межі нафто- і газоносних басейнів зазвичай збігаються, але видобувають нафту і природний газ із порід різного геологічного віку і різних глибин — газ залягає значно глибше, ніж нафта. Росія, Іран, Катар і Туркменістан володіють 60 % світових запасів природного газу (мал. 75). На їхній території відкрито унікальні за обсягами природного газу родовища: найбільше у світі Північний/Південний Парс (Перська затока, територіальні води Катару й Ірану), в якому зосереджено 13 % світових запасів газу; друге за обсягами запасів — Уренгой (Західний Сибір, Росія) — 5 % світових.

Рекорди світу

Можливо, одним із найбільших газових родовищ у світі є Зохр, що його нещодавно виявила італійська енергетична компанія в Середземному морі поблизу узбережжя Єгипту. Родовище залягає на глибині приблизно в 1,5 км і за попередніми оцінками містить 850 млрд м3 газу.

Мал. 74. Розподіл достовірних запасів природного газу за регіонами світу (2014 р.)

Мал. 75. Частка країн у світових запасах природного газу (2014 р.)

Видобуток газу у світі постійно зростає і досяг у 2015 р. майже 3,6 трлн м3. Світовими лідерами є США і Росія (мал. 76). Росія разом з Катаром, Норвегією та Канадою є найбільшими експортерами газу, а Японія, країни ЄС і Китай — його імпортерами.

Найбільше у світі паливних ресурсів використовують США. Ця країна для виробництва електроенергії споживає 25 % нафти від загальносвітового обсягу, що більше, ніж використовує вся Європа; 22 % природного газу, що трохи менше від спожитого обсягу газу в усій Азії; майже 20 % вугілля, що у 6 разів більше, ніж використовує вся Африка.

Мал. 76. Країни-лідери з видобутку газу, млрд м3 (2015 р.)

ВИДОБУВАННЯ ПАЛИВНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ. В Україні є всі основні види паливних ресурсів. Країна володіє значними запасами вугілля, яких достатньо для внутрішніх потреб на сотні років. Натомість запаси природного газу й особливо нафти значно менші, що недостатньо для потреб національної економіки. У надрах нашої країни є також торф і горючі сланці.

У 2015 р. в Україні (без тимчасово окупованої території АР Крим і непідконтрольних українській владі частин Донецької й Луганської областей) було видобуто 30 млн тонн вугілля, 2,6 млн тонн нафти і газового конденсату, майже 20 млрд м3 природного газу. До агресії Росії щодо території України ці показники були більшими. У 2012 р. в Україні було добуто майже 66 млн тонн вугілля, 3,4 млн тонн нафти і газового конденсату та 20,5 млрд м3 природного газу.

За розвіданими запасами вугілля Україна посідає друге місце в Європі (після Німеччини) і сьоме у світі, володіючи майже 4 % світових запасів. Основні поклади кам’яного вугілля зосереджені в Донецькому басейні (Донбасі). Там видобувають вугілля різних видів: антрацит (має найбільшу теплотворну здатність), кам’яне, зокрема енергетичне (паливо для одержання теплової електричної енергії) та коксівне (паливо для металургійної промисловості). Через складні геолого-технічні умови (глибинне залягання, мала потужність пластів, значна газоносність) видобуток вугілля на Донбасі (здебільшого в Донецькій і Луганській областях) став невигідним і небезпечним. Зараз, в умовах збройного протистояння на сході України, його видобуток різко скоротився, чимало шахт занедбано чи знищено, затоплено підземними водами. Певні перспективи розвитку вуглевидобутку має Західний Донбас (Дніпропетровська область).

Рекорди України

Максимальний видобуток мінерального палива в Україні спостерігався у 1970-х роках: 218 млн тонн вугілля, 14,5 млн тонн нафти і газового конденсату, 70 млрд м3 природного газу.

Порівняно незначні запаси кам’яного вугілля є у Львівсько-Волинському басейні. Вугілля там нижчої якості, ніж на Донбасі, його використовують здебільшого в західному регіоні країни як енергетичне і побутове паливо. Поклади бурого вугілля зосереджені здебільшого в Дніпровському басейні, родовища якого є в Житомирській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. У найбільшому з них — Олександрійському — вугілля залягає близько до поверхні, тому його видобувають відкритим способом.

Родовища нафти і природного газу

зосереджені у трьох нафтогазоносних регіонах на заході, сході та півдні України. Проте їх запаси невеликі й становлять менше 0,1 %(нафта) і 0,3 %(газ) від загальносвітових. Основні ресурси зосереджені в Східному нафтогазоносному регіоні. Родовища нафти і попутного газу виявлено в Чернігівській, Сумській і Полтавській областях, а природного газу — у Харківській області. Серед найбільших родовищ — Шебелинське, Західнохрестищенське, Єфремівське, Сахалінське, Краснокутське газові, Леляківське, Гнідинцівське, Глинсько-Розбишівське нафтогазоконденсатні. Родовища у Західному нафтогазоносному регіоні виснажені тривалим видобутком.

Найбільш перспективним для пошуку і видобутку газу в Україні є Південний нафтогазоносний регіон, у якому досліджено й освоєно промислові родовища на території АР Крим, на шельфі Чорного й Азовського морів. Унаслідок окупації Криму Росія заволоділа великою частиною шельфу й морської економічної зони і захопила газові розвідувальні та бурові платформи. Тому тепер Україна контролює незначну частину запасів і видобутку природного газу в цьому регіоні, зокрема Стрілківське родовище.

Рекорди України

У 2017 р. в Україні було введено в роботу свердловину на Краснокутському родовищі (Харківська область) з рекордним видобутком природного газу — в 1 млн м3 газу на добу. Глибина свердловини — 5500 м. Таких свердловин із часів незалежності України ще не було.

Україна у просторі й часі

Нарощуємо видобуток

Щоб збільшити обсяги видобування, останнім часом в Україні активізовано пошуково-розвідувальні буріння, сейсмічні дослідження з тривимірними побудовами з використанням новітніх технологій на всіх потенційно нафтогазоносних площах. Так, нещодавно було відкрито нафтове родовище в Шевченківському районі Харківської області, запаси якого попередньо оцінюють в 290 тис. тонн. Нафта там залягає на глибинах від 2100 до 2200 м.

Мал. 77. Бурова вишка на газовому родовищі (Полтавська область)

Окрім природного газу на території України в різних гірських породах на великій глибині законсервовано запаси «нетрадиційного» газу. Виявлено значні запаси горючого газу у вугільних пластах кам’яновугільних басейнів. Його поклади досліджують у пісковиках (Юзівське родовище в Донецькій і Харківській областях). Також знайдено сланцевий газ у глинистих породах (Олеське родовище у Львівській та Івано-Франківській областях).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які мінеральні ресурси світу належать до паливних? У яких виробництвах їх використовують?

2. Назвіть країни світу, що є лідерами з видобутку вугілля.

3. Поясніть, чому через поклади нафти виникають глобальні конфлікти у світі.

3. У яких регіонах світу зосереджено найбільші запаси природного газу? Які країни світу видобувають його найбільше?

4. Які види паливних ресурсів видобувають в Україні?

5. Охарактеризуйте запаси й видобуток кам'яного вугілля на Донбасі. Якими є перспективи його експлуатації?

Оцініть запаси й видобуток нафти і природного газу в Україні? Порівняйте їх зі світовими.

Чи є родовища паливних ресурсів у вашій області? Якщо є, то як їх використовують?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4

Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам'яного вугілля, нафти і природного газу

1. На контурній карті світу позначте найбільші басейни та райони видобутку вугілля: Верхньосілезький (Польща), Кузнецький (Росія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай), Східний (Індія), Аппалацький (США), Південно-Східний (Австралія).

2. На контурній карті світу позначте найбільші басейни нафти і природного газу: басейни Перської, Гвінейської і Мексиканської заток, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Техаський, Західноканадський, Північноморський басейни.

3. На контурній карті України позначте басейни та райони видобутку: вугілля — Донецький та Львівсько-Волинський, нафти і природного газу — Східний, Західний і Південний регіони.

ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

З різних джерел інформації з'ясуйте перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфах Чорного та Азовського морів. Які проблеми з цим пов'язані?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити